Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

 1. Home
 2. Specialismen en behandelcentra
 3. Heup & Knie
 4. Kwaliteitsinformatie

Kwaliteitsinformatie

De kwaliteit van zorg in de Nederlandse ziekenhuizen is over het algemeen goed. Maar de kwaliteit van zorg bij een heupoperatie of knieoperatie is niet overal gelijk. Als u een probleem heeft met uw heupen of knieën, wilt u de beste zorg. En daarom kiest u voor het Martini Ziekenhuis.

Het Martini Ziekenhuis voert veel heup- en knieoperaties uit bij patiënten uit heel Noord-Nederland. En behoort tot de top 3 ziekenhuizen van Nederland, op het gebied van heupprothesen. Met een gespecialiseerd team leveren we zorg van hoge kwaliteit.

Patiënttevredenheid

De patiënttevredenheid is de beoordeling die patiënten van de polikliniek Orthopedie geven aan onze zorg en service. Ervaringen van patiënten geven ons belangrijke informatie. Want hiermee kunnen we onze zorg nog verder verbeteren waar dat nodig is. Ook kunnen nieuwe patiënten de patiëntervaringen gebruiken als zij een keuze moeten maken voor een ziekenhuis. We gebruiken binnen het specialisme Orthopedie verschillende manieren om de patiënttevredenheid te meten.

Tevredenheid over de zorg bij heup- en knieproblematiek

Patiënten die we hebben behandeld op de polikliniek Orthopedie, geven onze zorg een rapportcijfer van 8.1. Dit is het gemiddelde cijfer van 106 patiënten. Zij zijn behandeld in het Martini Ziekenhuis in de periode van januari 2018 tot juli 2018.

Deze patiënttevredenheid meten we met de CQ-index (Consumer Quality). Met de CQ-index bekijken we hoe de patiënt de kwaliteit van zorg ervaart. Het is een gestandaardiseerde manier voor het meten van ervaringen van patiënten. De vragenlijsten geven een goed beeld van 2 belangrijke vragen: wat patiënten belangrijk vinden én wat hun ervaringen zijn. Het Martini Ziekenhuis gebruikt de resultaten uit de CQ-index voor het bespreken en verbeteren van de kwaliteit van zorg.

PROMs-vragenlijsten

Ons behandelteam wil graag weten of u als patiënt tevreden bent over de geplaatste gewrichtsprothesen. We meten dit met vragenlijsten. Deze vragenlijsten heten in het Engels: Patient Reported Outcome Measures, afgekort PROMs.

PROMs geven aan hoe u als patiënt denkt over:

 • Het resultaat van de operatie;
 • Het herstel;
 • De kwaliteit van de gebruikte prothese;
 • En de kwaliteit van de geleverde zorg.

Krijgt u bij ons een heup- of knieoperatie, dan ontvangt u van ons PROMs-vragenlijsten om in te vullen. Een vragenlijst voor, en een vragenlijst na de operatie. Alle ingevulde PROMs-vragenlijsten worden aangeleverd aan de Landelijke Registratie van Orthopedische Implantaten (LROI). Doordat alle ziekenhuizen dit doen, kunnen we mogelijke verschillen laten zien tussen de ziekenhuizen. Door deze verschillen te onderzoeken, kunnen we de kwaliteit van zorg steeds verder verbeteren.

Op de website Zorg voor beweging vindt u informatie en uitleg over de PROMs-vragenlijsten. Patiënten kunnen PROMS-medewerkers van onze polikliniek bellen als zij problemen hebben bij het invullen van de vragenlijsten. Ook bekijken we de binnengekomen informatie niet alleen per patiënt, maar ook per groep patiënten. Op die manier willen we zoveel mogelijk inzichten krijgen om de zorg en kwaliteit steeds verder te kunnen verbeteren.

Spiegelgesprekken

We zijn elke dag bezig met het verbeteren van de zorg. Ervaringen en meningen van patiënten helpen ons daarbij. Eén van de manieren die wij hiervoor gebruiken is het spiegelgesprek. Bij een spiegelgesprek vertellen (ex-)patiënten hoe zij het hele zorgtraject hebben beleefd. Van polikliniek tot na ontslag uit het Martini Ziekenhuis. Twee gespreksleiders begeleiden het spiegelgesprek. Zij zijn niet verbonden aan het specialisme Orthopedie, maar wel aan het Martini Ziekenhuis. De afdeling Orthopedie wil graag iedere 2 jaar een spiegelgesprek organiseren. Want zo krijgen ze inzicht in de ervaringen van patiënten en weten ze wat beter kan.

Bekwaamheid

Met bekwaamheid bedoelen wij de ervaring en kennis op het gebied van heup- en knieoperaties van de orthopeden en verpleegkundigen binnen het specialisme Orthopedie. We houden bij hoeveel patiënten we behandelen en welke behandelingen we uitvoeren. Dit zijn cijfers uit 2019:

 • Aantal patiënten die een heupprothese hebben gekregen: 870
 • Aantal patiënten die een knieprothese hebben gekregen: 639

Waarom is dat belangrijk?

Voor u als patiënt is het belangrijk om te weten waar u de best mogelijke zorg ontvangt. Hierbij is de specialisatie en de ervaring belangrijk. Als een specialist meer heup- of knieoperaties uitvoert, krijgt hij meer kennis en ervaring. Wetenschappelijk onderzoek laat dat ook zien. En de kans op een goed resultaat voor de patiënt wordt daarmee groter.

Samenwerking in Santeon-verband

Het Martini Ziekenhuis is 1 van de 7 Santeon ziekenhuizen. Samen werken we aan het telkens verbeteren van de zorg. Om de kwaliteit van zorg te verbeteren, maken we gebruik van de Value-Based Health Care (VBHC)-methode. We kijken naar informatie en cijfers over complicaties, overleving van patiënten, kwaliteit van leven, het zorgproces en de kosten.

We brengen teams bij elkaar vanuit verschillende ziekenhuizen die alle gegevens analyseren om daarna voor de toekomst, waar dat mogelijk is, doelen en verbeterpunten afspreken. Want verbeteren kun je niet alleen. Je hebt andere ziekenhuizen, teams en resultaten nodig om te weten of je het goed of minder goed doet.

Weinig complicaties en kortere opnameduur bij heupoperaties

De Santeon ziekenhuizen hebben samengewerkt aan verbeteringen in de zorg voor patiënten met heupartrose. Daarvoor hebben we onderzoek gedaan onder patiënten die een nieuwe heup hebben gekregen. Uit het onderzoek blijkt dat het voor de patiënten beter is zo kort mogelijk in het ziekenhuis te blijven na de heupoperatie. Als ze langer in het ziekenhuis blijven dan nodig is, is er meer kans op complicaties, zoals delier en functieverlies.

Door verschillende verbeteringen is bij een eerste heupprothese (primaire heupoperatie) de gemiddelde verblijfsduur nu al 17% korter. Ook zien we bij alle Santeon ziekenhuizen dat er weinig complicaties zijn tijdens en na het verblijf. Zo heeft 97% van de patiënten geen complicaties gehad in de eerste 90 dagen na de eerste heupoperatie.

Uw zekerheden:

 • U wordt in een topklinisch ziekenhuis behandeld waar hooggespecialiseerde zorg en voorzieningen voorhanden zijn.
 • Artsen uit de 7 Santeon ziekenhuizen kijken bij elkaar 'in de keuken' en komen zo samen tot de beste behandelingen.
 • De Santeon ziekenhuizen hebben veel ervaring. Ze behandelen meer dan 10% van de patiënten in Nederland.
 • In een Santeon ziekenhuis kunt u rekenen op zorg op het juiste moment: snel waar het moet en we nemen meer tijd als dat kan en wenselijk is.
 • De Santeon ziekenhuizen hebben aandacht voor de gevolgen van de behandeling op uw leven.
 • De Santeon ziekenhuizen hechten waarde aan goede communicatie met u en uw familie.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.