Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Specialismen en behandelcentra
  3. Darmkanker
  4. Kwaliteitsinformatie

Kwaliteitsinformatie

De kwaliteit van zorg in de Nederlandse ziekenhuizen is over het algemeen goed te noemen, maar de kwaliteit van zorg is niet overal gelijk. Wanneer bij u darmkanker is vastgesteld, wilt u de beste zorg ontvangen en geholpen worden in een ziekenhuis waar u de grootste kans heeft om snel te herstellen.

Het Martini Ziekenhuis behandelt de meeste darmkankerpatiënten in Noord-Nederland. We leveren de hoogste kwaliteit van zorg. Daarbij zijn we open over de resultaten van onze behandelingen. Want met die informatie ziet u als patiënt duidelijk wat wij voor u kunnen doen.

Kwaliteitsuitkomsten darmkanker

Darmkanker is een levensbedreigende ziekte. Het is dan voor u als patiënt belangrijk om te weten wat de kwaliteit van zorg is. En wat de resultaten van een behandeling zijn. Ook wilt u zo goed mogelijk antwoord krijgen op verschillende vragen. Zoals: hoe snel kan ik geopereerd worden? Is de kanker weg? Wat zijn mijn overlevingskansen? Wat is het risico op complicaties? En hoe zijn de resultaten van het Martini Ziekenhuis in vergelijking met landelijke cijfers?

Complicaties na de operatie

In 2019 is bij 18,7% van de patiënten met endeldarmkanker in het Martini Ziekenhuis een complicatie opgetreden na de operatie. In 2019 is bij 14,5% van de patiënten met dikke darmkanker in het Martini Ziekenhuis een complicatie opgetreden na de operatie. Met die cijfers doet het Martini Ziekenhuis het beter dan het gemiddelde in Nederland.

Jaar   2019
% van de patiënten met endeldarmkanker met complicatie opgetreden na de operatie 18,7%
% van de patiënten met dikke darm kanker met complicatie opgetreden na de operatie 14,5%


Het Martini Ziekenhuis voert in totaal zo'n 260 operaties uit bij darmkanker, waarvan 65 bij endeldarmkanker. Landelijk is bepaald dat een ziekenhuis minimaal 50 operaties voor darmkanker en 20 operaties voor endeldarmkanker moet doen. Doordat we zo vaak operaties uitvoeren, hebben we veel ervaring met darmkanker. Darmkanker is daarmee echt een expertisegebied binnen het Martini Ziekenhuis.

Patiënttevredenheid

De patiënttevredenheid is de beoordeling door onze patiënten van onze zorg en service. Ervaringen van patiënten geven ons belangrijke informatie. Ze bieden ons de mogelijkheid om onze zorg waar nodig te verbeteren. Ook kunnen patiëntervaringen nieuwe patiënten helpen bij het maken van hun keuze voor ons ziekenhuis.

Patiënttevredenheid zorg voor kankerpatiënten

Patiënten met kanker die onder behandeling zijn in het Martini Ziekenhuis geven ons ziekenhuis een gemiddeld rapportcijfer van 8.7. De rapportcijfers gaan uit van de beoordeling van 431 patiënten met kanker. 

Hoe is het tot stand gekomen?

De patiënttevredenheid meten we met de CQ-index (Consumer Quality). Met de CQ-index bekijken we hoe de patiënt de kwaliteit van zorg ervaart. Het is een gestandaardiseerde manier voor het meten van ervaringen van patiënten. De vragenlijsten geven een beeld van 2 belangrijke dingen: wat patiënten belangrijk vinden én wat hun ervaringen zijn. Het Martini Ziekenhuis gebruikt de resultaten uit de CQ-index voor het evalueren en verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Bekwaamheid

Met bekwaamheid bedoelen wij de ervaring en kennis van de specialisten van de polikliniek Maag, Darm en Lever (MDL). Deze gegevens meten wij door jaarlijks bij te houden hoeveel patiënten we behandelen. En welke behandelingen we uitvoeren.

Waarom is dat belangrijk?

Voor u als patiënt is het belangrijk om te weten waar u de best mogelijke zorg krijgt. Hierbij is onze specialisatie en ervaring belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat een specialist steeds bekwamer wordt, als hij behandelingen voor darmkanker vaak uitvoert. De kans op een goed resultaat voor de patiënt is daardoor groter.

ERAS

ERAS staat voor Enhanced Recovery After Surgery. Dat betekent een versneld herstel na operatie. Het ERAS-programma is een kwaliteitsprogramma rondom een operatie. Hierin komen alle onderdelen die een positieve invloed hebben op het herstel samen. Zoals de beste pijnstilling, een zo klein mogelijke wond, een zo kort mogelijke tijd in het ziekenhuisbed en een zo goed mogelijke voedingstoestand. Door al deze onderdelen steeds zo optimaal mogelijk te houden, blijken we het herstel na de operatie te kunnen versnellen.
Alle geplande darmoperaties (ruim 300) die het Martini Ziekenhuis doet, voeren we volgens het ERAS-protocol uit. De uitvoering van alle onderdelen van het ERAS-protocol ligt in het Martini Ziekenhuis op 80%. Dat is wereldwijd gezien heel hoog. We passen bij darmoperaties de 23 onderdelen van het ERAS-protocol toe en evalueren het ook. Het Martini Ziekenhuis is op dit moment het enige ziekenhuis in Nederland die dat doet.

Samenwerking in Santeon-verband

Het Martini Ziekenhuis is één van de 7 Santeon ziekenhuizen. Samen werken we aan het voortdurend verbeteren van de zorg. Om de kwaliteit van zorg te verbeteren, hebben de Santeon ziekenhuizen onder de naam ‘Zorg voor uitkomst' indicatorensets ontwikkeld. Hiermee kunnen de behandelresultaten onderling gemeten en vergeleken worden.

Uw zekerheden:

  • U wordt in een topklinisch ziekenhuis behandeld waar hooggespecialiseerde zorg en voorzieningen beschikbaar is.
  • Artsen uit de zeven Santeon ziekenhuizen kijken bij elkaar 'in de keuken' en komen zo samen tot de beste behandelingen.
  • De Santeon ziekenhuizen hebben veel ervaring. Ze behandelen meer dan 10% van de patiënten in Nederland.
  • In een Santeon ziekenhuis kunt u rekenen op zorg op het juiste moment: snel waar het moet en we nemen meer tijd als dat kan en gewenst is.
  • De Santeon ziekenhuizen hebben aandacht voor de gevolgen van de behandeling op uw leven.
  • De Santeon ziekenhuizen hechten waarde aan goede communicatie met u en uw familie.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.