Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Folders
  3. Provocatietest Methacholinebromide
Terug naar bovenliggende pagina

Provocatietest Methacholinebromide

Folder

Algemeen

  • Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee (rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs).
  • Heeft u een zorgverzekering in het buitenland? Neem dan ook uw verzekeringspapieren mee.
  • Kunt u om dringende redenen niet komen voor de operatie of het onderzoek? Bel dan met de polikliniek of afdeling.
  • Uw persoonlijke medische gegevens en afspraken bekijken? Dat kan in ons digitale patiëntenportaal Mijn Martini. U kunt met uw DigiD inloggen via www.martiniziekenhuis.nl/mijnmartini.

Inleiding

In overleg met uw arts heeft u een afspraak gemaakt voor een provocatietest methacholinebromide op de afdeling Longfunctie. In deze folder leest u wat het onderzoek inhoudt en hoe u zich daarop voorbereidt. Deze folder is een aanvulling op het gesprek met uw arts of longfunctieanalist.

Als u koorts heeft of 8 weken voor het onderzoek een operatie heeft ondergaan, neem dan contact op met de polikliniek Longziekten.

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn, neem dan ook contact op met de polikliniek Longziekten. Zij zullen beoordelen of het onderzoek alsnog kan plaats vinden.

Provocatietest methacholinebromide

Een provocatietest methacholinebromide is een onderzoek waarbij wordt gemeten hoe prikkelbaar uw luchtwegen zijn. U ademt hiervoor een prikkelende, onschadelijke stof (methacholinebromide) in. Daarna wordt gekeken hoe uw luchtwegen op deze stof reageren.

Voorbereiding

Binnen 3 uur vóór het onderzoek mag u:

  • Niet roken.
  • Gewoon eten (maar niet te veel).
  • Geen zware inspanning verrichten. Inspanningen kunnen de test beïnvloeden. Het is belangrijk dat u ontspannen aan het onderzoek begint.

Vóór de test moet u stoppen met bepaalde medicijnen. Van uw behandelend arts of de longfunctieanalist hoort u om welke medicijnen het gaat. Krijgt u na het stoppen van uw longmedicatie veel klachten, dan kunt u uiteraard wel uw medicatie innemen. U meldt dit dan vóór het onderzoek aan de polikliniek Longziekten.  U hoort dan of het onderzoek nog door kan gaan. Andere medicijnen dan uw longmedicatie mag u gewoon blijven gebruiken.

Onderzoek

In de onderzoekskamer neemt u plaats op een stoel. De test gebeurt met longfunctie-apparatuur die uw gegevens meet. Het is belangrijk dat u zo ontspannen mogelijk aan het onderzoek begint.

Mondstuk

U krijgt een mondstuk in uw mond dat is verbonden aan het meetapparaat. Door het mondstuk kunt u gewoon ademen. Dan plaatst de longfunctieanalist een klem op uw neus om te voorkomen dat u door uw neus ademt. Bij het begin van de test zal de longfunctieanalist u vragen een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen. Het apparaat meet op die manier hoe snel u blaast.

Methacholine

Als alles is voorbereid, inhaleert u de methacholine. Dat voelt als nevel. Na elke nieuwe inhalatie wordt de blaastest herhaald. Met metingen ziet de longfunctieanalist hoe uw luchtwegen reageren op het inademen van de methacholine. De test is voorbij als er genoeg bekend is over hoe uw luchtwegen reageren op de methacholine.

Tijdsduur

Het onderzoek duurt 45 minuten.

Benauwdheid

Na inademing van de methacholine kunt u zich benauwd voelen of gaan hoesten. Als het blazen minder goed gaat, door benauwdheid of hoesten, krijgt u van de longfunctieanalist een medicijn toegediend dat uw luchtwegen ruimer maakt. De benauwdheid neemt  dan snel af. Het onderzoek wordt afgesloten als uw longen weer functioneren zoals voor de test.

Nazorg

Bij prikkelbare luchtwegen kunnen na het inhaleren van de methacholine soms klachten ontstaan zoals kortademigheid, hoesten of heesheid. Deze klachten duren meestal niet langer dan 24 uur. Na afloop van het onderzoek kunt u gewoon de dingen doen zoals u gewend bent. U kunt uw eigen longmedicatie weer volgens voorschrift gebruiken.

Versie: 1126626 06-2023 Methacholinebromide provocatietest

Specialisme: Longziekten
Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.