Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

 1. Home
 2. Folders
 3. Opname op de Medium Care-IC
Terug naar bovenliggende pagina

Opname op de Medium Care-IC

Folder

Voor wie is de Medium Care-IC?

De Medium Care-IC is voor mensen die extra bewaking en speciale zorg nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld na een operatie zijn of als er vaak moet worden gekeken of alles goed gaat. Soms heeft iemand lang op de Intensive Care gelegen. Dan kan het verstandig zijn om eerst een paar dagen op de Medium Care-IC verder te herstellen, voordat hij of zij naar de verpleegafdeling gaat.

Op de Medium Care-IC houden gespecialiseerde verpleegkundigen de hele tijd toezicht. Alles wordt gecontroleerd, zoals bijvoorbeeld hartslag, bloeddruk en ademhaling. Zo kan de verpleegkundige meteen in actie komen als dat nodig is.

Opnamedag

Als iemand wordt opgenomen op de Medium Care-IC, dan moet u vaak even wachten in de familiekamer voordat u hem of haar kan bezoeken. Dit heeft te maken met voorbereidingen en onderzoeken, bijvoorbeeld een infuus of zuurstof aanleggen, bloed afnemen, een hartfilmpje maken of een longfoto maken. Die zaken moeten goed gebeuren en dat kost tijd. De arts en de verpleegkundige komen zo snel mogelijk bij u als de voorbereidingen klaar zijn. Dan gaat u samen met de arts of verpleegkundige naar de Medium Care kamer.

Bezoek

Op de afdeling Medium Care-IC gelden open bezoektijden. Dit betekent dat u de hele dag op bezoek mag komen. Zo kunt u voldoende tijd met elkaar doorbrengen. Het is ook handig als u overdag bijvoorbeeld werkt. Het is belangrijk dat u weet dat het geen verplichting is om vaak op bezoek te komen.

Voor mensen op de Medium Care-IC is steun van familie en vrienden heel belangrijk. Maar ook voldoende rust helpt om snel te herstellen. In de ochtend is het IC-team druk met de dagelijkse zorg en de artsenvisite. Als u dus tussen 8.00 uur en 12.00 uur op bezoek wilt komen, is het verstandig dit eerst met de verpleegkundige af te spreken. Dat geldt ook voor bezoek in de avond na 21.00 uur.

Afspraken over bezoek

Als bezoeker van de afdeling Medium Care-IC maken wij graag de volgende afspraken met u:

 • U kiest 1 persoon als contactpersoon.
 • De contactpersoon regelt wie op bezoek komt en wanneer. 
 • Er zijn maximaal 2 bezoekers tegelijk welkom. Meer bezoek is voor zieke mensen te vermoeiend. Ook is het voor een zieke niet prettig als het bezoek elkaar steeds afwisselt. U kunt dan beter op een ander moment komen.
 • Het is goed om een rustperiode van 2 tot 3 uur aan te houden tussen de bezoekmomenten.
 • Op de Medium Care-IC gebeuren soms onverwachte dingen. Dat kan betekenen dat u soms even moet wachten voordat u naar binnen kunt gaan.
 • Als er onderzoeken zijn, als er voor de zieke gezorgd wordt of als de arts op visite is, dan blijft u even wachten in de familiekamer.
 • Om uw naaste zo veel mogelijk rust te geven, gebruikt u uw mobiele telefoon zo min mogelijk. Als u moet bellen, dan doet u dat niet op de afdeling Medium Care-IC. 
 • We vragen u om tijdens het bezoek de privacy van andere mensen op de afdeling Medium Care-IC te respecteren.
 • Als u een familiegesprek wil, dan gebeurt dat tussen 14.00 en 15.00 uur.
 • Kinderen zijn uiteraard welkom. Dit kunt u met de verpleegkundige bespreken. Voor jonge kinderen is er een boekje ‘Als papa slaapt, hoe kan hij dan eten?’ beschikbaar op de IC.

Melden voor bezoek

Voordat u naar binnen gaat, meldt u zich eerst bij de ingang van de afdeling. Daar hangt een informatiebord en een telefoon. Op het informatiebord staan de telefoonnummers van de kamers. Als u het kamernummer van uw naaste belt, krijgt u de verpleegkundige aan de telefoon. Als u het kamernummer niet weet, belt u tel. 6540.

In de wachtruimte van de afdeling is een apparaat voor koffie, thee en bouillon en een apparaat voor water. Tegenover de wachtruimte van de Intensive Care is een toilet voor bezoekers.

Hygiëne

Hygiëne is erg belangrijk op de Medium Care-IC. Ernstig zieke mensen kunnen gemakkelijk infecties krijgen. Daarom is het belangrijk om goed op te letten:

 • Als u op de afdeling komt, maakt u uw handen goed schoon met sterillium. Dit desinfectiemiddel hangt aan de wand bij de ingang van de Intensive Care. Hoe u uw handen schoonmaakt, leest u op de kaart die naast het pompje hangt.
 • U mag geen bloemen of eten meenemen.
 • Als u zelf ziek bent, vertelt u dit meteen aan de verpleegkundige. Soms mag u dan niet naar binnen, soms kunnen we iets voor u regelen.
 • Voor bezoek aan mensen die in strikte isolatie liggen, gelden andere regels. De verpleegkundige kan u hier alles over vertellen.

Het verblijf op de Medium Care-IC

Uw naaste ligt in bed en is verbonden aan allerlei apparatuur. Daarom draagt hij of zij speciale kleding. Eigen kleding heeft uw naaste de eerste dagen niet nodig. Wel kunt u toiletartikelen (scheerapparaat, tandenborstel, kam, deodorant) en sloffen meenemen. Als uw naaste een bril of gehoorapparaat heeft, dan neemt u die mee.

Het is niet verstandig waardevolle spullen mee te nemen. Uw naaste mag bijvoorbeeld wel een eigen mobiele telefoon of tablet gebruiken. U kunt ook boeken, tijdschriften, foto’s of muziek meenemen.

Het komt regelmatig voor dat mensen op de Medium Care-IC verward raken. Dit kan verschillende redenen hebben, maar het komt vooral door het ziek zijn. Soms is het nodig om de handen van uw naaste vast te maken. Dat is om te voorkomen dat er bijvoorbeeld per ongeluk een infuus of sonde losgetrokken wordt. Als de arts kiest voor zo’n vrijheidsbeperkende maatregel, dan wordt dat met u besproken.

Het is mogelijk te helpen bij de zorg van uw naaste. Dit kan in overleg met de verpleegkundige. U kunt hierbij denken aan hulp bij eten en drinken, haarverzorging of nagelverzorging.

Organisatie van de zorg

Op de Medium Care-IC is de intensivist de hoofdbehandelaar. Dat is een medisch specialist met een speciale opleiding voor Intensive Care zorg. Er zijn een paar intensivisten en zij wisselen elkaar in diensten af. 

Er is 24 uur per dag een Medium Care IC-verpleegkundige, een arts-assistent IC en een intensivist aanwezig. Omdat er veel personeel nodig is voor de 24-uurs zorg, ontmoet u veel medewerkers tijdens het verblijf op de Medium Care-IC. Zij houden elkaar altijd goed op de hoogte en weten zo alles over de patiënten.

Naast de artsen en verpleegkundigen van de Medium Care-IC komen ook vaak andere behandelaars langs, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en psychiater. Zij blijven uw naaste ook behandelen als die naar de verpleegafdeling is overgeplaatst. Andere medische specialisten zijn soms ook bij de behandeling aanwezig, zoals een internist, longarts, cardioloog of chirurg. Dat is voor iedere patiënt anders.

Informatie en een gesprek met de arts

De artsen en verpleegkundigen van het Medium Care-IC team willen u zo goed mogelijk vertellen hoe het met uw naaste gaat. De contactpersoon wordt door de arts en verpleegkundige op de hoogte gehouden. U kunt altijd contact opnemen met de verpleegkundige die voor uw naaste zorgt. Dit kan telefonisch, dag en nacht en wanneer u op bezoek komt. 

U wordt door de arts altijd op de hoogte gehouden. U krijgt gesprekken met de arts, de arts-assistent, de intensivist en met de verpleegkundige die voor uw naaste zorgt. De contactpersoon kan een gesprek aanvragen via de verpleegkundige. Meestal vindt het gesprek plaats tussen 14.00 en 15.00 uur. Als u dan niet aanwezig kunt zijn, dan proberen we een ander moment uit te kiezen. Het gesprek kan ook telefonisch, als het niet anders kan. 

Het gesprek met de arts is bedoeld om de patiënt en de contactpersoon te vertellen hoe het gaat en wat het behandelplan is. Dit gesprek kan best spannend voor u zijn. Daarom mag u gerust een familielid of goede bekende meenemen naar het gesprek. 

U kunt het gesprek zelf al voorbereiden. Het kan helpen om vooraf op te schrijven wat u wilt vertellen of vragen. Meestal vraagt de arts of u de medicijnen van de patiënt meeneemt of een overzicht van gebruikte medicijnen. Als u het gesprek met uw telefoon wilt opnemen, om het bijvoorbeeld later terug te kunnen luisteren, dan is dat geen probleem. Vertel dat dan wel even vóór het gesprek aan de arts.

Informatie en een gesprek met de verpleegkundige

In de eerste dagen van de opname, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met een verpleegkundige. Bij dat gesprek mogen meer mensen aanwezig zijn. De verpleegkundige vraagt in dat gesprek hoe het met u gaat en wat u wilt weten over het verblijf op de Medium Care-IC van uw naaste. U kunt dan bijvoorbeeld over begeleiding praten en over hoe het bezoek verloopt. 

Ondersteuning

U helpt uw naaste door ook goed voor uzelf te zorgen. Zo weet u niet hoe lang uw naaste nog in het ziekenhuis moet blijven. Ook u kunt dan hulp krijgen, bijvoorbeeld van een geestelijk verzorger of maatschappelijk werker. Als u dat wil, kunt u dit vertellen aan de verpleegkundige. De verpleegkundige regelt dan een afspraak voor u. 

Dagboek

Er is op de afdeling een dagboek aanwezig. In dit dagboek kunt u uw gedachten over deze indrukwekkende en soms heftige periode opschrijven. De dingen die u in het dagboek schrijft, kunnen later heel belangrijk zijn als u er met uw naaste over praat. Het kan helpen bij de verwerking van moeilijke momenten. Dit dagboek is privé en is alleen bedoeld voor de directe naasten. Het wordt niet gelezen door het personeel of andere personen.

Informed consent

Informed consent betekent letterlijk ‘geïnformeerde toestemming’. Volgens de wet WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) moeten patiënten toestemming geven om in het ziekenhuis geholpen te worden. Deze toestemming geven ze nadat ze is verteld hoe het met ze is (diagnose) en wat hun eventuele behandeling inhoudt. De patiënt wordt goed uitgelegd hoe de behandeling gaat en of er ook andere mogelijkheden zijn. 

Daarnaast wordt de patiënt verteld wat de voor- en nadelen van de behandeling zijn. Ook  wordt uitgelegd wat er gebeurt als de patiënt geen behandeling wil. De belangrijkste risico’s van de behandeling worden ook besproken. 

Als de patiënt hierover heeft nagedacht, kan de patiënt toestemming geven voor de behandeling of deze toestemming niet geven. Als het moeilijk is om dit met de patiënt zelf te bespreken, wordt de hulp gevraagd van de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, meestal een naaste.

Bij spoedeisende zorg, zoals op de Intensive Care en de Medium Care-IC, kan de behandeling al gestart worden zonder toestemming, omdat er anders levensbedreigende situaties kunnen ontstaan.

De medische en verpleegkundige zorg op de Medium Care-IC gaat van eenvoudige tot heel ingewikkelde zorg. De totale behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Een deel is standaard onderdeel van vrijwel elke  MC-opname en wordt eenmalig in het opnamegesprek besproken. Een ander deel is niet altijd spoed en daar wordt in een aanvullend gesprek uitvoerig over gesproken. Heeft u daarna nog vragen? Stel ze gerust.

In de folder Informed Consent wordt alles goed uitgelegd.

Behandelbeleid

Bij opname in het ziekenhuis, ook op de Medium Care-IC, wordt iedere behandeling overlegd met de patiënt of de wettelijk vertegenwoordiger. De patiënt kan daarbij zelf aangeven wat er wel of niet gebeurt. De arts kan dat ook en dit noemen we behandelbeleid. Deze zaken worden in het opnamegesprek besproken en als dat nodig is. U kunt hier meer over lezen in de folder Behandelbeleid.

Registratie van patiëntengegevens

De Medium Care-IC van het Martini Ziekenhuis neemt, net zoals andere MC’s in Nederland, deel aan de Nationale Intensive Care Evaluatie . Hiervoor worden van alle opgenomen patiënten anoniem gegevens verzameld. Het doel hiervan is de kwaliteit van de behandeling te vergelijken met andere MC’s. Zo kunnen de behandelingen in de toekomst worden verbeterd.

Medisch wetenschappelijk onderzoek

Op de Medium Care-IC vindt medisch wetenschappelijk onderzoek plaats. Dit is nodig om kennis op te doen en zo betere behandelmethoden te ontwikkelen. Voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek is de toestemming van de patiënt of de wettelijke vertegenwoordiger nodig. Het is daarom mogelijk dat wij uw toestemming vragen voor deelname van uw naaste aan een medisch wetenschappelijk onderzoek. Als dit gebeurt, dan krijgt u eerst alle informatie over het onderzoek. De patiënt is nooit verplicht om mee te doen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar een aparte folder van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Versie: v1 1522300 Opname op de Medium Care IC 2023-09

Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.