Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Folders
  3. Lumbale myelografie (met CT-scan)
Terug naar bovenliggende pagina

Lumbale myelografie (met CT-scan)

Folder

Inleiding

Het doel van dit onderzoek is het zichtbaar maken van uw wervelkanaal. Dit gebeurt met behulp van een (jodiumhoudende) contrastvloeistof. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in combinatie met een CT-onderzoek.

Voorbereiding op het onderzoek

Voor dit onderzoek wordt u opgenomen op de dagverpleging. Gebruikt u bloedverdunnende middelen? Zoals bijvoorbeeld Sintrom? Geeft u dit dan door aan de aanvragend arts. Mogelijk moet u een aantal dagen voor de behandeling met bloedverdunnende middelen stoppen. Op de dag van het onderzoek moet vaak nog bloedonderzoek gedaan worden. Dit bloedonderzoek gebeurt voor het onderzoek.

Algemene aanwijzingen

Hieronder leest u over praktische dingen waar u tijdens het onderzoek rekening mee kunt houden.

Kleding

Het is voor u en ons prettig als u kleding aan heeft waarin u zich gemakkelijk kunt bewegen. Ook is het prettig om kleding te dragen die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken.

Medicijnen

In de meeste gevallen kunt u uw gebruikelijke medicijnen op de normale manier en het normale tijdstip met water innemen. Als dit niet mogelijk is, dan laat uw behandelend arts dit aan u weten.

Handicap

Heeft u een handicap? En verwacht u dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht van ons zal vragen? Dan verzoeken wij u, om dit tijdens het maken van de afspraak van dit onderzoek aan ons te melden. U kunt dit ook door de aanvrager laten doen. Wij zullen dan proberen hiermee zoveel mogelijk rekening te houden.

Zwanger

Bent u zwanger? Of denkt u zwanger te zijn? Dan kan het onderzoek niet plaatsvinden. Wilt u dan tijdig contact opnemen met de röntgenafdeling? Er zal dan een nieuwe afspraak met u worden gemaakt.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 15 tot 30 minuten.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in combinatie met een CT-onderzoek. Met de CT kunnen we weke delen rondom de wervelkolom beter in beeld brengen. Ook is het wervelkanaal door middel van contrast aangekleurd. Dit extra onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Familie kan in de meeste gevallen niet bij het onderzoek aanwezig zijn.

Het onderzoek

U wordt verwacht op de dagbehandeling waar u gereed wordt gemaakt voor het onderzoek. U wordt per bed naar de röntgenafdeling gebracht. In de onderzoekskamer mag u het te onderzoeken deel van uw rug ontbloten. Na het uitkleden hebt u een kort gesprek met de radioloog. Dit gesprek gaat over uw pijnklachten en de risico’s van het onderzoek.

De radioloog gaat vooral in op uw specifieke pijnklachten en stelt vragen als:

  • Waar zit de pijn?
  • Straalt de pijn ook uit naar het been, en zo ja, waar in het been?
  • Hoe vaak hebt u pijn?
  • Wanneer hebt u vooral pijn?

Deze vragen zijn een extra controle, naast uw gesprek met de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Na dit gesprek gaat het onderzoek van start.

U komt op uw linkerzij op de onderzoekstafel te liggen. De radioloog desinfecteert het aan te prikken gedeelte van de rug. Tegelijkertijd brengt de röntgenlaborant de röntgenapparatuur in de juiste positie.

Ruggenmergvloeistof

Onder röntgendoorlichting brengt de radioloog de naald aan op de goede plaats. Daarna wordt het röntgentoestel naar uw zijkant gedraaid om de diepte van de naald te bepalen. Als de naald in het wervelkanaal zit, laat de radioloog wat ruggenmergvloeistof (liquor) in een reageerbuisje druppelen. Als de aanvragend specialist dit nodig vind wordt dit vocht naar het laboratorium gebracht voor onderzoek.

Contrastvloeistof

Hierna wordt de contrastvloeistof in het wervelkanaal gespoten. Dit is het kanaal waar de zenuwen zich bevinden. Tijdens het inspuiten worden er röntgenopnamen gemaakt. Daarna haalt de radioloog de naald uit de rug en wordt er een pleister op de prikplaats geplakt. Hierna gaat u terug in bed, waarbij u zo plat mogelijk moet overschuiven (of eigenlijk rollen).

Na het onderzoek

Meteen na dit onderzoek wordt er een CT-scan gemaakt. Vlak voordat de CT-scan gemaakt wordt moet u in liggende houding een rondje om uw as draaien. Dit is om de contrastvloeistof in het wervelkanaal te verdelen. Daarna ligt u op uw rug in de CT-scanner.

Na de CT-scan wordt u op het bed naar de dagbehandeling gereden. Op deze afdeling blijft u tot 2 uur na injectie ter observatie. U mag hierna niet zelf naar huis rijden. Het is verstandig dat iemand u komt ophalen. De rest van de dag moet u ook rustig aan doen. Niet werken, geen boodschappen doen, niet sporten, etc. Het is belangrijk dat er vandaag iemand bij u thuis is. De volgende dag kunt u uw normale werkzaamheden weer hervatten.

Risico’s en complicaties                                                                   

Meestal verloopt een lumbale myelografie zonder complicaties. Wel kan de radioloog tijdens de punctie soms per ongeluk tegen een zenuw tikken. U voelt dan een elektrische schok of pijnscheut in het been. Dit is vervelend, maar niet gevaarlijk.

Hoofdpijn

Sommige mensen krijgen na het onderzoek last van hoofdpijn. Deze hoofdpijn is lastig maar niet gevaarlijk. Het komt doordat er nog wat vocht uit het prikgaatje weglekt. Het gaatje gaat vanzelf dicht. De klachten kunnen tot 2 weken na het onderzoek opkomen. En ze verdwijnen als u plat op uw rug gaat liggen. Als deze klachten optreden, dan moet u een aantal uren bedrust houden en veel drinken.

U kunt zelf proberen of de hoofdpijn wegblijft als u rechtop gaat staan. Komt de hoofdpijn terug? Dan moet u nog een paar uur langer bedrust houden. U kunt als het nodig is paracetamol of een cafeinehoudende drank nemen. Blijven de klachten langer dan een paar dagen aanhouden? Of krijgt u koorts? Neemt u dan contact op met uw specialist of buiten kantooruren met de dienstdoende huisarts.

Allergische reactie

In zeer uitzonderlijke gevallen kan er een allergische reactie optreden bij het injecteren van contrastmiddel, als het in de bloedbaan terecht komt. Een contrastreactie komt door een allergie voor 1 of meer bestandsdelen van dit middel. Dit treedt vrij snel na het inspuiten op. 

Krijgt u onverwacht een contrastreactie? Dan zal er door de laboranten en de radioloog goed en snel gereageerd worden. Als dat nodig is, krijgt u een passend middel om de reactie tegen te gaan.

Heeft u bij een eerder onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel een (ernstige) allergische reactie gekregen? Dan verzoeken wij u dit van tevoren aan de röntgenafdeling en aan uw behandelend arts te melden. Dit is zodat mogelijke voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen. Of zodat er gekozen kan worden voor een ander soort onderzoek.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de specialist die het onderzoek heeft aangevraagd.

Versie: 00230 Lumbale myelografie (met CT-scan) 2024-02

Specialisme: Radiologie
Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.