Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

 1. Home
 2. Folders
 3. Elektrische Cardioversie (ECV)
Terug naar bovenliggende pagina

Elektrische Cardioversie (ECV)

Folder

Algemeen

 • Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met de polikliniek.
 • In het digitale patiëntenportaal Mijn Martini bekijkt u uw persoonlijke medische gegevens en afspraken. U kunt inloggen met uw DigiD.

Inleiding

Binnenkort wordt u opgenomen voor een elektrische cardioversie (ECV) omdat u een ritmestoornis van de boezems heeft. In deze folder staat informatie over de ritmestoornis, wat een cardioversie inhoud en de gang van zaken rondom de cardioversie.

De ritmestoornis

Normaal gesproken geeft de natuurlijke gangmaker van het hart (de sinusknoop) een elektrische prikkel af aan de boezems, waardoor de boezems gaan samenknijpen. Wanneer er sprake is van boezemfibrilleren heerst er een elektrische chaos in de boezems en dat veroorzaakt een onregelmatige en/of te snelle hartslag. Het hart functioneert dan minder goed. U kunt klachten krijgen van hartkloppingen, benauwdheid, vermoeidheid, duizeligheid of pijn op de borst.

De elektrische cardioversie

Een elektrische cardioversie is een manier om het normale hartritme (sinusritme) te herstellen bij patiënten met een hartritmestoornis. Deze behandeling wordt gedaan met behulp van een defibrillator. De defibrillator is een apparaat dat het hart als het ware herstart door een gecontroleerde hoeveelheid energie af te geven. Het doel van dit ‘herstarten’ van het hart is om de natuurlijke gangmaker (de sinusknoop) de kans te geven het ritme weer te bepalen.

In veel gevallen lukt het de normale hartslag te herstellen. De kans op blijvend succes is moeilijk te voorspellen en wisselt erg van persoon tot persoon en wordt bepaald door meerdere factoren. De kans op langdurig succes is het grootst wanneer de ritmestoornis nog maar kort bestaat (enkele weken tot maanden) en er geen bijkomende hartproblemen zijn.

Keuze van behandeling

De keuze van de behandeling hangt sterk af van de klachten. Bij personen die geen of slechts lichte beperkingen ondervinden, kan accepteren van de ritmestoornis de beste oplossing zijn. Wanneer de cardioversie niet effectief blijkt en de ritmestoornis terugkeert, kan ondersteunende medicatie worden gegeven. Wanneer ook hierbij nog klachten optreden, kan men worden doorverwezen voor een niet medicamenteuze behandeling van het boezemfibrilleren, zoals ablatie.

Risico’s en complicaties

Elektrische cardioversie vindt plaats onder sedatie. De sedatie duurt enkele minuten, de cardioversie zelf slechts enkele seconden.

Met de cardioversie bestaat er een kans op een herseninfarct door losschietende bloedstolsels vanuit de boezems van het hart. Daarom krijgt u minimaal 3 weken voorafgaand en minimaal 4 weken na de cardioversie antistollingsmedicatie, ongeacht het risicoprofiel. Dit geldt alleen wanneer het boezemfibrilleren al langer dan 48 uur bestaat. Met antistolling is de kans op een herseninfarct tijdens de cardioversie zeer klein.

Er zijn twee groepen antistollingsmedicatie:

 1. Vitamine K antagonisten (acenocoumarol (sintrom); fenprocoumon (marcoumar))
 2. Direct werkende Orale AntiCoagulantia (DOAC: apixaban (eliquis); dabigatran (pradaxa); edoxaban (lixiana); rivaroxaban (xarelto))

De dosering van de vitamine K antagonisten wordt geregeld door de trombosedienst. De INR wordt in de drie weken voorafgaand aan de cardioversie wekelijks bepaald. Wanneer de INR te laag is geweest in deze drie weken, dat wil zeggen onder 2.0, gaat de cardioversie niet door en wordt er een nieuwe afspraak ingepland.

Wanneer u een DOAC als antistollingsmedicatie gebruikt, is het van belang dat u de DOAC dagelijks trouw inneemt minimaal drie weken voorafgaand aan de cardioversie. De cardioversie kan niet doorgaan, wanneer de DOAC niet trouw is ingenomen. Wanneer u desondanks de DOAC een keer vergeet in te nemen, vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met het secretariaat van de hartbewaking (050) 524 5470.

Voorbereiding

Uw behandelend arts maakt in overleg met u een afspraak voor elektrische cardioversie (ECV). Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat iemand u die dag naar huis begeleidt. U mag zelf namelijk niet rijden of fietsen vanwege de sedatie die u voor de ECV krijgt.

ECV in de ochtend

Medicatie op de dag van cardioversie (indien deze in de ochtend plaats vindt)


Diabetesmedicatie (zie toegevoegde medicatielijst):

 • Diabetes tabletten neemt u ’s ochtends NIET;
 • Kortwerkende insuline spuit u NIET ’s ochtends;
 • Mix-insuline spuit u NIET ’s ochtends. Na de cardioversie wordt u mogelijk een aangepaste dosering doorgegeven.
 • (middel)langwerkende insuline spuit u WEL op de ochtend van de cardioversie wanneer u dit normaal gesproken voor 8.00u spuit, NIET ETEN!

Alle diabetesmedicatie (tabletten en insuline) meenemen naar het ziekenhuis!

DOAC (antistollingsmiddel):

 • Neemt u de DOAC ’s ochtends altijd vóór 8.00 uur, dan doet u dat nu ook met een slokje water, NIET ETEN!
 • Neemt u de DOAC ’s ochtends altijd na 8.00 uur, dan neemt u het medicijn mee naar het ziekenhuis.

Overige medicatie neemt u NIET in ’s ochtends en neemt u mee naar het ziekenhuis. Na goedkeuring van de verpleegkundige neemt u uw medicatie in na de cardioversie. 

ECV in de middag

Diabetesmedicatie (zie toegevoegde medicatielijst):

 • Diabetes tabletten neemt u tussen de middag niet in.
 • Kortwerkende insuline, Mix-insuline en langwerkende insuline wel spuiten op de ochtend van de ECV.
 • Kortwerkende insuline niet spuiten bij het middageten.

Overige medicatie kunt u ’s ochtends op de dag van de cardioversie gewoon innemen zoals u gewend bent bij het ontbijt.

Eten en drinken

 • Tot 6 uur voor de opname mag u nog een lichte maaltijd (2 beschuiten of crackers of 1 snee brood met jam).
 • Tot 2 uur voor de opname mag u alleen nog heldere vloeistoffen drinken, zoals water, aanmaaklimonade, heldere appelsap (geen troebele sap), koffie en thee (zonder melk, suiker mag wel).
 • Vanaf 2 uur voor de opname mag u niets meer eten en drinken.
 • U mag wel uw tanden poetsen en uw medicijnen innemen met een klein slokje water, op de tijden zoals u gewend bent.

Verloop van de behandeling

Op de dag van de cardioversie wordt u verwacht op het afnamelaboratorium (looproute 0.1) om bloed te laten prikken. U hoeft zich niet te melden. Een formulier afgeven hoeft ook niet. U kunt plaats nemen in de wachtkamer en wordt opgeroepen. Na het bloed prikken meldt u zich op de hartbewaking (looproute 1.2).

U wordt opgenomen op de hartbewaking. Eerst wordt er een hartfilmpje (ECG) gemaakt. U krijgt een operatiejas aan. De verpleegkundige sluit u aan op de monitor voor hartritmebewaking en zal u verder voorbereiden. Er wordt een infuusnaald bij u ingebracht, waar een infuus op wordt aangesloten. U krijgt een band van de bloeddrukmeter om uw arm, waarmee regelmatig de bloeddruk wordt gecontroleerd. Verder krijgt u een zuurstofmeter aan uw vinger. U heeft een voorbereidend gesprek met de verpleegkundig specialist of arts assistent cardiologie en wordt er eventueel lichamelijk onderzoek gedaan.

Als de onderzoekuitslagen goed zijn, vindt de cardioversie plaats. Dit gebeurt op de hartbewaking. Voordat u de sedatie krijgt toegediend, krijgt u een kapje over uw neus en mond, hier krijgt u extra zuurstof door. Vervolgens geeft de sedatie praktijk specialist u de sedatie. Wanneer u goed in slaap bent wordt de schok toegediend. De sedatie geeft nadien meestal geen vervelende bijwerking, de schok kan nadien een branderig/pijnlijk gevoel van de huid veroorzaken wat na enige tijd verdwijnt.

Na de behandeling

Na de cardioversie wordt een ECG gemaakt. Wanneer u goed wakker bent, krijgt u eerst iets te drinken. Gaat dit goed, dan krijgt u vervolgens een maaltijd. U kunt tijdens de maaltijd uw meegebrachte medicatie innemen, ook uw diabetesmedicatie. Na het eten kleedt u zich weer aan. U krijgt een zendertje om, waarmee het hartritme wordt geobserveerd als u op de afdeling rondloopt.

De verpleegkundig specialist of arts assistent cardiologie komt bij u langs om het resultaat van de behandeling en het verdere beleid te bespreken. Ongeveer 1 uur na de behandeling stopt de ritmebewaking, wordt het infuusnaaldje verwijderd. De afspraak voor controle op de polikliniek ontvangt u op uw huisadres.

U mag tot 24 uur na de cardioversie i.v.m. de sedatie geen belangrijke beslissingen nemen en/of papieren tekenen en zelf geen vervoersmiddel besturen. Daarom is het van belang dat het vervoer is geregeld.

Controle

U kunt thuis alles weer doen. Na ongeveer 6 weken komt u op de polikliniek terug voor controle. Hier zal het beleid met u worden doorgenomen. Wanneer de ritmestoornis weer terugkomt, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de eigen behandelaar.

Vragen

Voor vragen over de cardioversie, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de hartbewaking, telefoonnummer: (050) 524 54 70.

N.B. bij onvoorziene omstandigheden (spoedsituaties) kan het voorkomen dat uw afspraak wordt uitgesteld. Wij proberen dit natuurlijk te allen tijde te voorkomen.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat uw contact of behandeling naar tevredenheid verloopt. Bent u niet tevreden? Bespreek dit dan met degene die hiervoor direct verantwoordelijk is. U kunt ook een afspraak maken met het unithoofd of met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. 

 

Versie: 00015 01-2023 Elektrische Cardioversie (ECV)

Versie: 00015 01-2023 Elektrische Cardioversie (ECV)

Specialisme: Cardiologie

Contact informatie

 • Routenummer: 1.2
  Telefoonnummer: (050) 524 5470
  Bijbehorende specialisme(n):
Deel via e-mail

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.