Aan het laden
  1. Home
  2. Behandelingen en onderzoeken
  3. Verpleging van pasgeborenen

Verpleging van pasgeborenen

De verpleegafdeling Pasgeborenen is speciaal voor te vroeg geboren en/of zieke baby’s. Op de High Care kamer staan couveuses voor baby’s die extra zorg en bewaking nodig hebben. Baby’s die deze zorg niet (meer) nodig hebben, gaan naar de neosuites.

Opname

Op de High Care kamer staan couveuses voor baby’s die extra zorg en bewaking nodig hebben. Baby’s die deze zorg niet (meer) nodig hebben, gaan naar de neosuites. In deze suites kunnen ouders blijven logeren. 

In de familiekamer kunt u terecht voor koffie/thee, tv kijken, etc. Broertjes en zusjes zijn altijd welkom. Andere bezoekers (vanaf 12 jaar) kunnen samen met de ouder(s) van de pasgeborene tussen 10.00 en 20.00 uur komen.

Verpleging

Wij verzorgen en verplegen uw baby op een ontwikkelingsgerichte manier. Dat wil zeggen dat wij luisteren en kijken naar de signalen van uw baby en onze handelingen daarop afstemmen. Ook de verpleegomgeving is aangepast, omdat uw baby licht en geluid nog niet op normale sterkte kan verdragen. Daarom is de lamp op de kamer van uw baby gedempt en we leggen eventueel doeken over de couveuse. We proberen harde geluiden (voetstappen, stemmen) te voorkomen. Ook laten we de verzorging van uw baby aansluiten op het ritme van uw kind (van slapen en wakker zijn).

Per dienst is 1 verpleegkundige verantwoordelijk voor de zorg van uw baby. Als u vragen heeft of iets wilt overleggen, kunt u het beste deze verpleegkundige aanspreken. Als u een arts wilt spreken, kunt u bij de afdelingssecretaresse een afspraak maken.

Op de afdeling werken wij samen met verschillende andere disciplines, zoals de fysiotherapeut, de oogarts, de logopedist en de lactatiekundige (een deskundige die u kan helpen als er problemen zijn bij het geven van borstvoeding). Als u daar behoefte aan heeft of bij praktische problemen, kunnen we medisch maatschappelijk werk inschakelen.

Ouderparticipatie

Als ouders kunt u beiden 24 uur per dag bij uw baby zijn. Hiervoor bieden wij een rooming-in kamer of familiesuite aan. Als de toestand van uw baby het toelaat, slaapt de baby in een bedje bij u op de kamer. Aan uw verblijf in het ziekenhuis (inclusief ontbijt, koffie/thee) zijn geen kosten verbonden. U en uw partner kunnen tegen betaling een lunch en/of warme maaltijd gebruiken in het ziekenhuisrestaurant.

Wij betrekken u als ouder(s) actief bij de verzorging van uw baby. Zo leert u de gedragingen van uw kind herkennen, zodat u daarop kunt reageren. U leert bijvoorbeeld hoe u uw baby kunt troosten of wat er aan de hand kan zijn als de baby huilt (honger, krampjes, enzovoort). Ook kunnen wij op advies van de arts een beroep doen op de video-interactiebegeleider, die u met behulp van video-opnames kan helpen de lichaamstaal van uw baby beter te begrijpen.

In het verpleegkundig dossier bewaren wij de gegevens van uw baby en de dagelijkse rapportage. U mag deze map altijd inzien. Als u niet 24 uur per dag op de afdeling aanwezig kunt zijn, overlegt u dan met de verpleegkundige welke zorg u kunt en wilt geven op het moment dat u bij uw baby bent.

(Borst)voeding

Op de afdeling stimuleren wij het geven van borstvoeding. De opname van uw baby in het ziekenhuis hoeft ook geen belemmering te zijn voor het geven van borstvoeding. De verpleegkundige begeleidt u hierbij. U kunt de productie van de borstvoeding op gang krijgen/houden door het kolven van de moedermelk. De afgekolfde melk wordt dan aan uw baby gegeven. Kiest u ervoor om uw baby kunstvoeding te geven, dan krijgt u daar begeleiding bij.

Naar huis

U hoort van de arts wanneer uw baby naar huis mag. De verpleegkundige geeft u vervolgens uitleg over de eventuele medicatie voor uw baby en maakt voor u afspraken voor controles op de polikliniek en voor nazorg in uw thuissituatie. U krijgt ook een brief mee voor uw huisarts. Als uw baby in het ziekenhuis bijvoeding heeft gekregen, zorgt u er dan voor dat u dit in huis heeft als de baby thuis komt.

Nazorg

Na het ontslag uit het ziekenhuis controleert u thuis de eerste 2 dagen de temperatuur van uw baby; 1 keer per dag is voldoende. De lichaamstemperatuur moet ongeveer tussen de 36,7°C en de 37,5°C graden zijn. Blijft de temperatuur onder de 36,5°C of stijgt deze boven de 38°C, neemt u dan contact op met uw huisarts.

Uw baby kan thuis wat meer huilen. Daarmee reageert het op de veranderde omgeving. Als uw baby overdag of ‘s avonds onrustig blijft, kunt u hem of haar het beste in een draagzak tegen u aan dragen. Als uw baby binnen 8 dagen na de geboorte naar huis mag, heeft u nog recht op kraamzorg. Deze hulp moet u zelf aanvragen bij een Kraamzorgcentrum. Als uw baby bij ontslag ouder is dan 8 dagen en in het ziekenhuis in de couveuse heeft gelegen, kunt u Couveuse Nazorg bij een Kraamzorgcentrum aanvragen. Informeert u wel eerst bij uw zorgverzekeraar of u hiervoor verzekerd bent.

Baby’s die opgenomen zijn geweest op de verpleegafdeling Verloskunde en/of Pasgeborenen, komen twee weken na het ontslag uit het ziekenhuis terug op het spreekuur voor nazorg van Pasgeborenen. De verpleegkundige bespreekt dan hoe de ziekenhuisopname is verlopen en of daarover nog vragen zijn. Verder kijkt de verpleegkundige naar de groei en ontwikkeling, voeding en verzorging van de baby. Als het nodig is, overlegt de verpleegkundige tijdens deze afspraak met de kinderarts. Het nazorgspreekuur vindt plaats op de polikliniek Kindergeneeskunde.

Versie: 12 februari 2020

Praktische informatie Voor u

Pasgeborenen / Neonatologie (verpleegafdeling)
Beide ouders zijn 24 uur per dag welkom. Broertjes en zusjes tussen 15.00 en 20.00 uur. Daarnaast nog één (dezelfde) bezoeker tussen 11.00 en 20.00 uur.

Vanwege corona gelden er andere bezoektijden. Bekijk daarom eerst deze informatie voordat u op bezoek komt.

Tel.: (050) 524 6425
Routenummer: 2.1

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.