Aan het laden
  1. Home
  2. Behandelingen en onderzoeken
  3. Verpleegkundige zorg bij brandwonden

Verpleegkundige zorg bij brandwonden

Wondverzorging, verbandwisselingen en controle van lichaamsfuncties door een gespecialiseerde verpleegkundige.

Opname

U bent vanwege een (ernstige) verbranding opgenomen in het Brandwondencentrum. Bij uw opname heeft de brandwondenarts de diepte van de brandwonden en de omvang van de verbranding beoordeeld. Met een tekening is genoteerd waar de brandwonden zich op uw lichaam bevinden. Ook zijn polaroidfoto's en dia's van de wonden gemaakt. Met deze gegevens is uitgerekend hoe uitgebreid uw verbranding is.

Daarna is in overleg met het brandwondenteam een behandelplan voor u opgesteld. Zo nodig kan tussentijds aanpassing van het behandelplan volgen. Bij een diepe verbranding is het nodig de verbrande huid te verwijderen en huidtransplantaten aan te brengen. Bij uitgebreide brandwonden gebeurt dit in stappen. Bij kleinere verbrandingen met oppervlakkig en diep verbrande huidgedeelten door elkaar, wachten we eerst tot uw tweedegraads brandwonden genezen zijn.

In de regel vindt zo nodig transplantatie plaats vanaf de 2e week na de verbranding. Gedurende uw opname zijn gespecialiseerde verpleegkundigen verantwoordelijk voor de verzorging van uw brandwonden en de verpleegkundige behandeling.

Isolatie

De huid beschermt tegen infecties, regelt de lichaamstemperatuur en het vocht in het lichaam en bepaalt het uiterlijk (cosmetische functie). Door verbranding verliest de huid een deel van die beschermende functies. Daardoor ontstaat infectiegevaar (de defecte huid kan bacteriën niet bestrijden), de kans op vochtverlies (op de plaats van een wond kan de huid het vocht niet ‘vasthouden’) en warmteverlies (doordat de huid de lichaamstemperatuur niet kan ‘vasthouden’).

Om het functieverlies van de huid te compenseren, hanteren we tijdens uw ziekenhuisopname een aantal voorzorgsmaatregelen. Om infectie te voorkomen wordt u meestal geïsoleerd verpleegd. Zowel de leden van het brandwondenteam als uw bezoekers moeten een aantal hygiëneregels volgen, onder meer ten aanzien van kleding en handen wassen.

Om te voorkomen dat u lichaamswarmte verliest, is uw kamer/box extra verwarmd en bevochtigd. De klimaatbeheersing in de kamer neemt zo deels de temperatuurregeling van uw huid over.

Wondverzorging

De verpleegkundigen reinigen en verzorgen dagelijks uw wonden volgens het behandelplan. Eventueel wordt het haar rond de wond(en) weggeschoren.

Om vast te stellen of er bacteriegroei in uw lichaam plaatsvindt, zal de verpleegkundige 1 keer per week een kweek afnemen uit de wond. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen, dat u een ongewenste bacterie bij u draagt. De behandeling zal dan worden aangepast. De arts geeft u indien nodig nadere uitleg.

De wondverzorging vindt plaats op bed in uw kamer. Zo mogelijk gaat u eerst douchen, waarbij de verpleegkundige de verbanden voorzichtig verwijdert. De wonden worden elke dag opnieuw ingezalfd en verbonden. De verbandwisseling kan een pijnlijke en onplezierige gebeurtenis zijn. Met een eenvoudig meetinstrument kunt u aangeven hoeveel pijn u daarbij heeft. Zo kunnen we uw pijnbeleving in kaart brengen en zo nodig uw pijnmedicatie aanpassen.

De verpleegkundige zal ook met ontspanningstechnieken en afleiding proberen de verbandwisseling voor u zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Op de plaatsen van de verbranding kan zwelling optreden. Bij verbranding in uw gezicht kan dit leiden tot dikke lippen of gezwollen oogleden. In de eerste dagen na de verbranding verdwijnt de zwelling weer. Om overmatige zwelling te voorkomen, worden uw armen en benen hoog gelegd op kussens en wordt u halfzittend verpleegd.

Vochtbalans

Vanaf uw opname krijgt u eten en drinken gedoseerd geserveerd. Dit is om misselijkheid en braken te voorkomen. Soms is het noodzakelijk een slangetje in uw maag in te brengen: een maagsonde. Als u wel mag eten, maar niet voldoende eet en drinkt, kunt u via een sonde extra voeding krijgen. Omdat uw huid door de verbranding beschadigd is, kan vochtverlies ontstaan. Hoe groter het wondoppervlak, des te groter het vochtverlies.

Om vochttekort op te heffen, krijgt u vloeistoffen toegediend via een infuus (een naald met een slangetje) in uw bloedvat. Omdat het belangrijk is dat u een goede vochtbalans houdt, controleert de verpleegkundige behalve de vochttoediening ook de hoeveelheid urine die u produceert. Eventueel krijgt u een katheter (een dun slangetje) in de blaas voor de afvoer van urine.

De verpleegkundige noteert dagelijks op een lijst wat u eet, drinkt en uitscheidt. Zo weet het behandelteam precies of uw vochtbalans in evenwicht is. De verpleegkundige meet 1 keer per week uw lengte en gewicht, zodat gedurende uw opname in het Brandwondencentrum vergelijking mogelijk is.

Bewaking

Wanneer het nodig is om uw hartslag, bloeddruk, ademhaling en temperatuur continu te controleren, wordt u op een intensive-care-box verpleegd. U bent dan met behulp van diverse draden aangesloten op bewakingsapparatuur en een monitor, zodat we uw lichaamsfuncties voortdurend kunnen bewaken.

Uw gegevens zijn zowel in de box als in de teampost via monitoren te volgen. Monitorbewaking kan eventueel ook op zaal plaatsvinden als u een operatie (huidtransplantatie) heeft ondergaan. Wanneer u door verbranding of door het inademen van rook of vuur ademhalingsproblemen heeft, krijgt u zuurstof toegediend om het ademen te verlichten. In ernstige gevallen wordt uw ademhaling tijdelijk door een beademingsmachine overgenomen.

Om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, is controle van de in het bloed aanwezige stoffen noodzakelijk. Daarom zal er regelmatig bloed bij u worden afgenomen.

Dagritme

Uw verblijf op de afdeling verloopt volgens een min of meer vast schema. ’s Ochtends meet de verpleegkundige uw temperatuur en hartslag. Zo nodig volgen nog andere controles die volgens het behandelplan noodzakelijk zijn.

Rond 8.00 uur krijgt u het ontbijt. Daarna zal de verpleegkundige nadat u gewassen bent of gedoucht heeft, de wonden verzorgen en de verbanden verwisselen. Uw wonden worden regelmatig door de arts gecontroleerd.

’s Ochtends na de verbandwisselingen, of in de middag, oefent u met de fysiotherapeut of de ergotherapeut. Rond 12.30 uur krijgt u een warme maaltijd. ’s Middags is er mogelijkheid tot rusten, activiteiten en het ontvangen van bezoek. Rond 17.00 uur krijgt u weer een broodmaaltijd. Omstreeks 22.00 uur begint de nachtrust.

Versie: 12 februari 2020

Praktische informatie Voor u

Specialisme: Brandwondencentrum

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.