Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Behandelingen en onderzoeken
  3. Spataderen (chirurgie)

Spataderen (chirurgie)

In overleg met uw vaatchirurg heeft u een afspraak gemaakt voor de behandeling van spataderen. Deze ingreep vindt meestal plaats in dagbehandeling. U draagt na de behandeling een week lang een steunkous.

Voorbereiding

Deze ingreep vindt meestal poliklinisch plaats onder plaatselijke verdoving. Dit zijn de endoveneuze behandelingen, zoals laserbehandeling en radiofrequente ablatie (RFA). Bij deze behandelingen worden via een klein prikgaatje de aangedane aderen dichtgebrand. Soms zijn deze behandelingen niet mogelijk en is een operatie noodzakelijk.

In de periode voor deze operatie bezoekt u het preoperatief spreekuur van de anesthesioloog, de arts die de verdoving toedient. Deze arts beoordeelt uw medische toestand en bespreekt met u welke verdoving voor u het meest geschikt is (plaatselijke of algehele verdoving of een ruggenprik). Als de ingreep op de operatiekamer plaatsvindt, moet u nuchter zijn. Voor een poliklinische verrichting hoeft dat niet. 

Opname

Op de dag van opname meldt u zich bij de receptie in de centrale hal van het ziekenhuis. Vervolgens gaat u naar de verpleegafdeling Dagbehandeling. 

Operatie

De anesthesioloog geeft u de verdoving die met u besproken is. Dan volgt de ingreep. De vaatchirurg heeft in overleg met u bepaald welke behandelmethode bij u van toepassing is.

Er zijn verschillende technieken voor het behandelen van spataderen:

Endoveneuze behandeling: Onder plaatselijke verdoving wordt de grote ader aan de binnenzijde van het bovenbeen (ter hoogte van de knie) met behulp van een echo aangeprikt. Vervolgens wordt een katheter ingebracht. Door de top van de katheter te verwarmen, wordt de ader aan de binnenzijde dichtgeschroeid. 

Crossectomie: Hierbij wordt de verbinding tussen een zieke oppervlakkige ader en de gezonde dieper gelegen ader verbroken. Deze behandeling vindt plaats in de lies of knieholte.

Perforantectomie: Dit is het afbinden van een lekke verbindingsader tussen het oppervlakkige en het diepe adersysteem in het been.

Convolutectomie: Dit is het verwijderen van de kronkelende zijtakken van de ‘lekke’ hoofdader. De vaatchirurg maakt kleine sneetjes (2-3 mm) nabij de spatader, waarna de adertjes met een haakje worden verwijderd.

Na de operatie

Bij een poliklinische behandeling kunt u direct na de behandeling het ziekenhuis verlaten. U mag gewoon lopen en fietsen. Wel krijgt u gedurende een week een steunkous die u de eerste 24 uur ook ’s nachts aan houdt. Er wordt doorgaans geen controleafspraak gemaakt.

Na een operatie gaat u eerst naar de uitslaapkamer. Wanneer u na een algehele narcose goed wakker bent of na een ruggenprik uw benen weer goed kunt bewegen, brengt de verpleegkundige u in bed terug naar de verpleegafdeling. Aan het einde van de dag mag u het ziekenhuis verlaten.

Adviezen voor thuis

Doe het de eerste week na de operatie rustig aan. Lopen en liggen is beter dan zitten en staan. U mag uw werk hervatten, maar niet als u daarbij veel moet tillen of moet staan. Moet u toch langere tijd staan, maakt u stappende bewegingen tijdens het staan. Als u zit, leg dan uw benen op een verhoging.

De dag na de operatie verwijdert u het drukverband om het geopereerde been. Op de polikliniek krijgt u een steunkous. Deze kous draagt u een week. De steunkous is nodig om zwellingen en bloeduitstortingen tegen te gaan. Bij de behandeling van spataderen gebruikt de vaatchirurg meestal oplosbare hechtingen. Zeer kleine wondjes zijn met een stripje (klein pleistertje) gesloten. Deze kunt u zelf na een week verwijderen.

Er wordt geen controle afspraak gemaakt. Heeft u toch klachten of vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Chirurgie.

Complicaties

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, is geen enkele operatie zonder risico’s. Ook bij de behandeling van spataderen is de kans op algemene complicaties aanwezig, zoals nabloeding, wondinfectie, trombose, stoornissen in de wondgenezing en in een enkel geval voorbijgaande gevoelsstoornissen aan de binnenzijde van boven- en onderbeen. 

Versie: juli 2020

Praktische informatie Voor u

Eerste afspraak
8 weken
Behandeling
16 weken
Specialisme: Chirurgie

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.