Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

 1. Home
 2. Behandelingen en onderzoeken
 3. Prostaatkanker (zorgpad)
 4. Kwaliteitsinformatie

Kwaliteitsinformatie

De kwaliteit van zorg in de Nederlandse ziekenhuizen is over het algemeen goed. Maar de kwaliteit van zorg bij de behandeling van prostaatkanker is niet overal gelijk. Wanneer we bij u prostaatkanker vermoeden, of als al bekend is dat u prostaatkanker heeft, wilt u de beste zorg. En geholpen worden in een ziekenhuis waar u de grootste kans heeft om te herstellen.

Veel prostaatkankerpatiënten in Noord-Nederland gaan naar het Martini Ziekenhuis voor hun behandeling. Hierdoor hebben we veel ervaring met prostaatkanker. En dat maakt ons steeds beter in wat we doen. Binnen het Martini Ziekenhuis is prostaatkanker daarmee echt een expertisegebied. De kwaliteit van onze zorg is dan ook zeer hoog. Daarbij zijn we open over de resultaten van onze behandelingen. Want met die informatie ziet u als patiënt duidelijk wat wij voor u kunnen doen.

Nieuwste technieken

We houden de ontwikkelingen in ons vakgebied goed in de gaten. Als er nieuwe technieken mogelijk zijn die onze zorg nog beter of prettiger voor u maken, staan we vooraan om deze in te voeren. Zo maken we al gebruik van:

 • een MRI-scan in een zeer vroeg moment, waardoor soms de stap van prostaatbiopsie kan worden voorkomen;
 • MRI-echo fusie bij prostaatbiopsie voor een extra nauwkeurige punctie;
 • PSMA PET-scan;
 • inzet van de operatierobot bij prostaatoperatie voor heel nauwkeurig opereren en een sneller herstel;
 • het ERAS-programma voor sneller herstel na een prostaatoperatie.

ERAS-programma

Als eerste Nederlandse ziekenhuis werken we via het ERAS-programma. ERAS staat voor Enhanced Recovery After Surgery. Dat betekent ‘sneller herstellen na een operatie’. Het ERAS-programma is een kwaliteitsprogramma rond een operatie. Hierin komen alle onderdelen samen die ervoor kunnen zorgen dat u sneller op de been en fit bent. Zoals de beste pijnstilling, een zo klein mogelijke wond, een zo kort mogelijke tijd in het ziekenhuisbed en zo goed mogelijk kunnen eten. Uit onderzoek is gebleken dat we het herstel na de operatie kunnen versnellen als we al deze onderdelen zo optimaal mogelijk houden.

Dit ERAS-programma is in het Martini Ziekenhuis eerst gestart voor darmoperaties. Met veel succes. Vanaf 1 april 2018 zijn we hier ook mee gestart voor operaties op de afdeling Urologie. Bijvoorbeeld bij prostaatverwijdering. Urologie van het Martini Ziekenhuis is de eerste urologische afdeling in Nederland die het ERAS-programma toepast.

Patiënttevredenheid

De patiënttevredenheid is wat onze patiënten vinden van onze zorg en service. Ervaringen van patiënten geven ons belangrijke informatie. Hiermee kunnen we onze zorg waar nodig verbeteren. Ook kunnen patiëntervaringen nieuwe patiënten helpen bij het maken van hun keuze voor ons ziekenhuis.

Patiënttevredenheid zorg voor kankerpatiënten

Patiënten met kanker die onder behandeling zijn in het Martini Ziekenhuis geven onze zorg een gemiddeld rapportcijfer van 8.7. Dit rapportcijfer gaat uit van de beoordeling van 431 patiënten. De patiënten zijn in de periode van januari 2017 t/m maart 2017 in het Martini Ziekenhuis onder behandeling geweest.

Hoe is dit cijfer tot stand gekomen?

De patiënttevredenheid meten we met de CQ-index (Consumer Quality). Met de CQ-index bekijken we hoe de patiënt de kwaliteit van zorg ervaart. Het is een gestandaardiseerde manier voor het meten van ervaringen van patiënten. De vragenlijsten geven een beeld van 2 belangrijke dingen: wat patiënten belangrijk vinden én wat hun ervaringen zijn. Het Martini Ziekenhuis gebruikt de resultaten uit de CQ-index voor het beoordelen en verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Resultaten Keuzetraject Prostaatkanker

Op de polikliniek Urologie hebben we onderzoek gedaan naar de tevredenheid van prostaatkankerpatiënten en hun partners of familieleden over de keuze voor het Martini Ziekenhuis. We vroegen naar de tevredenheid met de informatie die ze kregen over de verschillende behandelopties. Ook de begeleiding op weg naar de beste beslissing voor een behandeling is onderzocht. Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met Zorgbelang Groningen en de Prostaatkanker Stichting. Hiervoor hebben 54 patiënten en 40 naasten een uitgebreide vragenlijst ingevuld. Aanvullend hierop is in telefonische interviews dieper ingegaan op de resultaten.
Uit dit onderzoek blijkt dat:

 • De behandelkeuze echt samen met de patiënt wordt gemaakt. Dit noemen we ‘shared decision making’. De patiënten hebben het gevoel zelf de keuze voor een behandeling te hebben genomen: 74% van de patiënten geeft aan zelf zijn behandelbeslissing te hebben genomen. 20% hiervan deed dit zelf, 15% deed dit zelf met steun van een naaste, 39% deed dit zelf met steun van een naaste en van de behandelaar.
 • Patiënten tevreden zijn over de keuze voor behandeling door de afdeling Urologie van het Martini Ziekenhuis. Geen van de patiënten zou achteraf gekozen hebben voor een ander ziekenhuis. Slechts 1 van de naasten zou voor een ander ziekenhuis hebben gekozen, als zij zich de afstand van huis tot het ziekenhuis beter had beseft.
 • Patiënten tevreden zijn over hun behandelbeslissing. Slechts 2 van de 51 patiënten zouden achteraf voor een andere behandeling hebben willen kiezen (1 had zich toch liever willen laten opereren en 1 geeft aan door informatie op internet uiteindelijk gevoelsmatig de verkeerde keuze te hebben gemaakt). Van de naasten zou niemand achteraf een andere behandelkeuze hebben gemaakt.
 • Alle patiënten tevreden zijn over de betrokkenheid van de behandelaars bij het maken van de behandelbeslissing.

Samenwerking in Santeon-verband

Het Martini Ziekenhuis is één van de 7 Santeon ziekenhuizen. Samen werken we aan het voortdurend verbeteren van de zorg. Om de kwaliteit van zorg te verbeteren, hebben de Santeon ziekenhuizen onder de naam ‘Zorg voor uitkomst' indicatorensets ontwikkeld. Hiermee kunnen de behandelresultaten onderling gemeten en vergeleken worden.

Uw zekerheden:

 • U wordt in een topklinisch ziekenhuis behandeld waar hooggespecialiseerde zorg en voorzieningen beschikbaar zijn.
 • Artsen uit de 7 Santeon ziekenhuizen kijken bij elkaar 'in de keuken' en komen zo samen tot de beste behandelingen.
 • De Santeon ziekenhuizen hebben veel ervaring. Ze behandelen meer dan 10% van de patiënten in Nederland.
 • In een Santeon ziekenhuis kunt u rekenen op zorg op het juiste moment: snel waar het moet en we nemen meer tijd als dat kan en gewenst is.
 • De Santeon ziekenhuizen hebben aandacht voor de gevolgen van de behandeling op uw leven.
 • De Santeon ziekenhuizen hechten waarde aan goede communicatie met u en uw familie.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.