Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Behandelingen en onderzoeken
  3. Peritoneaal dialyse, CAPD-training

Peritoneaal dialyse, CAPD-training

U heeft onlangs een katheter (een kort kunststof slangetje) in uw buik laten aanleggen voor buikvliesdialyse, ofwel: peritoneaal dialyse (PD). PD is een nierfunctievervangende therapie.

Voorbereiding

Bij een Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse (CAPD)-behandeling kunt u zelf overdag de dialyse uitvoeren. Dat gaat via uw PD-katheter.

Om een CAPD-behandeling zelfstandig te kunnen doen, krijgt u een training van 3 tot 5 dagen. Dit gebeurt op de polikliniek Martini Niercentrum door het multidisciplinair peritoneaal dialyseteam (PD-team).

Dit team bestaat uit PD-verpleegkundigen, artsen, diëtisten, maatschappelijk werkers en de secretaresse van het Niercentrum. De meeste mensen ervaren de trainingsdagen als vermoeiend. Wij adviseren u daarom uitgerust aan de week te beginnen en tijdens deze week niet te veel andere activiteiten te plannen.

Trainingsdagen

Voor de training komt u 3 tot 5 dagen achter elkaar naar het Martini Niercentrum, van ongeveer 09.00 tot 15.00 uur. U krijgt op de afdeling een broodmaaltijd. Een verpleegkundige traint u in het uitvoeren van de PD-wissels: dit is het in en uit laten lopen van de dialysevloeistof (dialysaat).

Vanaf de eerste trainingsdag krijgt u dialysaat in de buik, waarmee het eigenlijke dialyseren begint. De hoeveelheid dialysaat wordt langzaam opgehoogd. Uw lichaam krijgt zo de kans te wennen aan de nieuwe situatie. Tijdens de PD-training ontmoet u ook de nefroloog, de diëtist en eventueel de maatschappelijk werker. Verder krijgt u informatie over alle zaken die met de peritoneaal dialyse te maken hebben.

Aan het einde van de laatste trainingsdag gaat de verpleegkundige met u mee naar huis om de eerste wissel bij u thuis te doen. Door de training verandert u van een ‘leek’ in een ‘kenner’ van de peritoneaal dialysebehandeling.

Inhoud training

De PD-verpleegkundige leert u hoe u de dialyse uitvoert en hoe u dit zo hygiënisch mogelijk doet. Schoon werken is heel belangrijk. U kunt ermee voorkomen dat de bacteriën het lichaam binnendringen. Tijdens de training leert u hoe u de huidpoort (de plaats waar de katheter uit de buikwand naar buiten komt) moet verzorgen en hoe u dagelijks het steriele gaasje moet verwisselen.

Een goede fixatie van de katheter is eveneens belangrijk. U kunt hier onder meer een PD-belt voor gebruiken. Dit is een elastische band die om de taille wordt gedragen. Zo’n PD-belt krijgt u zodra een katheterverlengstuk op de katheter geplaatst wordt. U krijgt informatie over het glucosegehalte van het dialysaat, u leert welke soort spoelvloeistof voor u geschikt is en onder welke omstandigheden u zo nodig vloeistof met een ander glucosepercentage moet gebruiken. Ook leert u hoe u uw bloeddruk moet opnemen. De verpleegkundige geeft u verder informatie over alle zaken rondom het dialyseren, zoals verandering van uw dagindeling, uw nieuwe dagritme, het herkennen van complicaties en het behandelen ervan en mogelijkheden voor vakantie.

PD-kamer thuis

Het is belangrijk dat u thuis een plaats heeft waar u rustig en hygiënisch uw wissels kunt uitvoeren. De PD-verpleegkundige zal voorafgaand aan de aanleg van uw katheter tijdens een huisbezoek beoordelen of uw huis geschikt is en welke aanpassingen eventueel nodig zijn voor een verantwoorde PD-behandeling thuis.

Dialyseren in een apart kamertje is ideaal, maar in een slaapkamer kan het ook als deze ruim genoeg is. De PD-kamer moet aan een aantal eisen voldoen, zoals voldoende bergruimte bevatten voor opslag van kleine materialen. Stopcontact voor de apparatuur en goede verlichting op de plaats waar u de wissels doet.

Verwarming, hygiënische stoffering, een slot op de deur en een bepaalde uitrusting hebben (zoals een digitale personenweegschaal en een keukenweegschaal). In uw huis moet een vorstvrije, droge ruimte zijn, waar u voor 4 tot 6 weken een voorraad PD-vloeistoffen kunt opslaan. De bevoorrading van de spoelvloeistoffen en de daarbij behorende materialen gebeurt door de firma Baxter of Gambro, afhankelijk van de producten die u gebruikt. De verpleegkundige informeert u over de bestelprocedure.

Kosten

Als u thuis dialyseert, heeft u extra kosten voor bijvoorbeeld elektriciteit, water, telefoongebruik en afvalverwerking. U krijgt hiervoor een vergoeding. Deze kunt u aanvragen bij uw zorgverzekeraar. U kunt hiervoor tijdens de training ondersteuning vragen aan de verpleegkundige. Vraag ook advies over mogelijke vergoeding voor het inrichten van de PD-kamer.

Versie: 12 februari 2020

Praktische informatie Voor u

Martini Niercentrum
Dialyse afdeling: maandag t/m zaterdag van 7.30 tot 22.00 uur. Polikliniek Martini Niercentrum: maandag t/m vrijdag 8.30 tot 16.00 uur.
Tel.: (050) 524 5460
Routenummer: 0.8

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.