Aan het laden
  1. Home
  2. Behandelingen en onderzoeken
  3. Luchtpijp kijkonderzoek (endo- echografie)

Luchtpijp kijkonderzoek (endo- echografie)

Echografie is een onderzoekstechniek die organen en weefsel zichtbaar maakt op een beeldscherm met behulp van ultrageluidsgolven. Bij een endo-echografie brengt de longarts via de mond een buigzame slang (een endoscoop) in de luchtpijp. Hiermee kan de longarts gedetailleerde opnames maken van lymfeklieren en het weefsel daaromheen of (pijnloos) weefsel wegnemen voor onderzoek.

Voorbereiding

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn.

Als u in de ochtend een afspraak heeft voor het onderzoek, dan mag u vanaf 00.00 uur ’s nachts niets meer eten en drinken en roken. Vindt uw onderzoek ’s middags plaats, dan mag u in de ochtend normaal ontbijten. Na 09.00 uur mag u niet meer eten en drinken. U mag nog wel een glas water drinken. Vanaf 1 uur vóór het onderzoek mag u ook geen water meer drinken.

  • Als u medicijnen gebruikt, mag u deze op de dag van het onderzoek innemen met wat water.
  • Bent u diabetespatiënt en gebruikt u hiervoor insuline of tabletten, overleg dan met uw behandelend arts hoe u het medicijn gebruik kunt aanpassen.\Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen bijvoorbeeld Acenocoumarol (Sintromitis), Fenprocoumon (Marcoumar) of Carbasalaatcalcium (Ascal)? Overleg dan met uw longarts.
  • Voor het onderzoek krijgt u een roesje met een pijnstiller en een slaapmiddel. Deze medicijnen worden via een infuus toegediend. U wordt dan in een lichte slaap gebracht.

Onderzoek

Het roesje wordt toegediend door een Sedatie Praktijk Specialist. U krijg hiervoor een afspraak op het pre-sedatie spreekuur.

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij het Endoscopiecentrum. U wordt opgenomen op de dagverpleging van het Endoscopiecentrum.

Voorafgaand aan het onderzoek verdooft de longarts door middel van een spray en vloeistof uw keel en luchtwegen plaatselijk. Dit kan als vervelend worden ervaren.

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug. Een bijtring beschermt uw tanden en de endoscoop. Voordat het onderzoek begint geeft de Sedatie Praktijk Specialist u via het infuus de sedatie. Op die manier merkt u zo weinig mogelijk van het onderzoek. De longarts brengt de endoscoop via uw mond en uw keel in de luchtpijp. Uw luchtwegen blijven vrij, zodat u rustig kunt ademhalen. Als het onderzoek is afgelopen, haalt de longarts de endoscoop voorzichtig uit uw mond. Het onderzoek duurt ongeveer dertig minuten.

Na het onderzoek

Als de behandelend arts klaar is met het onderzoek, dan wordt de toediening van de medicijnen (sedatie) gestopt. U wordt dan wakker. Na het onderzoek gaat u naar de uitslaapkamer van het Endoscopiecentrum waar u rustig kunt herstellen. Uw keel kan na het onderzoek wat rauw aanvoelen. Door de lokale verdoving van de keel mag u de eerste 1,5 uur nog niet drinken. Wanneer de verdoving van de keel is uitgewerkt, zodat u weer normaal kunt slikken, krijgt u wat te drinken

Vanwege het roesje mag u na het onderzoek niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Het is nodig dat u van te voren vervoer naar huis regelt. U kunt voor de rest van de dag beter geen belangrijke afspraken maken.

Als u voor het onderzoek met bloed verdunnende medicijnen bent gestopt, dan kunt u hier in overleg met uw arts weer mee starten.

Als u voor het onderzoek met bloed verdunnende medicijnen bent gestopt, dan kunt u hier in overleg met uw arts weer mee starten.

Complicaties

De kans op complicaties bij een endo-echografie is zeer klein. De kans op een bloeding is ongeveer 1 op de 1000 puncties (0,1%). Heel zelden kunnen tijdens het onderzoek gebitselementen beschadigen. Dit kan vooral gebeuren bij patienten met een gebit in slechte conditie.

In zeldzame gevallen kan de sedatie bij een patiënt met hart- en /of longproblemen tijdens het onderzoek tot ademhalingsstoornissen leiden. In dat geval zal de sedatie worden aangepast. Als u voorafgaand aan het onderzoek nog een gesprek met de longarts wilt om over het risico op complicaties te praten, dan kunt u hiervoor een afspraak maken op de polikliniek Longziekten.

Neem altijd contact op met het ziekenhuis als u binnen 24 uur na het onderzoek last krijgt van:

  • Koorts (boven de 38,5 graden) en/ of koude rillingen
  • Toenemende kortademigheid
  • Hoesten en opgeven van bloed

Uitslag

De longarts zal tijdens een poliklinische afspraak de resultaten van het onderzoek met u bespreken. Als er bij u weefsel is weggenomen voor nader onderzoek door de patholoog, dan krijgt u de uitslag daarvan van de longarts bij uw volgende polikliniekbezoek.

Versie: 12 februari 2020

Praktische informatie Voor u

Specialisme: Longziekten

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.