Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Behandelingen en onderzoeken
  3. Liesbreukoperatie en kijkoperatie (TEP procedure)

Liesbreukoperatie en kijkoperatie (TEP procedure)

Voorbereiding

In overleg met de specialist heeft u een afspraak gemaakt voor een liesbreukoperatie. Hierbij zijn verschillende behandelingen mogelijk. Het kan zijn dat voor u persoonlijk de situatie anders is dan hier beschreven. Afhankelijk van de omstandigheden vindt de operatie plaats in dagbehandeling of tijdens een kortdurende opname op de Verpleegafdeling Chirurgie.

In de periode voor de operatie bezoekt u het preoperatieve spreekuur van de anesthesioloog, de arts die de verdoving toedient. Deze arts beoordeelt uw medische toestand en bespreekt met u welke verdoving (anesthesie) voor u geschikt is, ofwel algehele verdoving (narcose) of een ruggenprik.

Na de ingreep kunt u niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorgt u dus voor vervoer naar huis, wanneer uw ingreep in dagbehandeling plaatsvindt.

Opname

De ingreep vindt overwegend plaats in dagbehandeling. Dit betekent dat u ’s ochtends nuchter of na een licht ontbijt (afhankelijk van de instructies van het opnamebureau) naar het ziekenhuis komt. U wordt opgenomen op de afdeling Dagbehandeling 3H. In de loop van de dag wordt u geopereerd en na een kort verblijf op de uitslaapkamer (Recovery) wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Operatie

Er zijn verschillende technieken om een liesbreuk te herstellen. Deze technieken zijn terug te voeren tot twee methoden:

De benadering van de breuk van voren: via een snede bij de breuk zal de chirurg de uitstulping van het buikvlies (breukzak) opheffen. Zo nodig herstelt de chirurg ook de opening of zwakke plek in de buikwand en verstevigt de buikwand met het weefsel van de buikwand zelf (een ‘plastiek’ genoemd) of met het inhechten van een stukje kunststof. Dit kunststof materiaal is veilig en wordt doorgaans goed door het lichaam geaccepteerd.

De benadering van de breuk van achteren: bij deze methode behandelt de chirurg de breuk vanuit de binnenzijde van de buikwand. De chirurg heft de uitstulping (breukzak) op en verstevigt de opening of zwakke plek in de buikwand met behulp van een stukje kunststof. Dit kunststof materiaal is veilig en wordt goed door het lichaam geaccepteerd. De operatieve benadering van de breuk vanuit de binnenzijde kan met behulp van gewone operatietechnieken of met een kijkoperatie. Bij de kijkoperatie brengt de chirurg via een aantal gaatjes in de buikhuid instrumenten en een camera, die verbonden is met een monitor, in het lichaam naar binnen. De arts kan via de camera zijn handelingen zien op het scherm. Deze methoden zijn niet voor iedere patiënt geschikt, bijvoorbeeld als de breuk niet terug in de buik te duwen is. De arts bespreekt dan met u welke techniek in uw geval het beste lijkt. Een liesbreukoperatie duurt meestal 45 tot 60 minuten.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Wanneer u na een algehele narcose goed wakker bent of na een ruggenprik uw benen weer goed kunt bewegen, brengt de verpleegkundige u in bed terug naar de verpleegafdeling. Wanneer uw ingreep in dagbehandeling plaatsvindt, mag u aan het einde van de dag het ziekenhuis verlaten.

Complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Ook bij een liesbreukoperatie is de kans op algemene complicaties aanwezig, zoals nabloeding, wondinfectie, trombose en afhankelijk van uw algemene lichamelijke toestand een longontsteking of hartinfarct.

Daarnaast zijn er enkele specifieke complicaties, zoals een geringe inwendige bloeding. Deze uit zich na enkele dagen in de vorm van een blauwe verkleuring in het wondgebied. Deze verkleuring kan uitzakken naar de basis van de penis en de balzak bij de man en naar de grote schaamlip bij de vrouw. Dat is niet verontrustend.

Omdat in het operatiegebied enkele zenuwen lopen (bij de man ook nog de zaadstreng), is een beschadiging van deze zenuwstructuren denkbaar. Deze complicatie treedt gelukkig zelden op. De consequentie van schade aan een zenuw kan gevoelloosheid zijn, of soms juist een blijvende pijnklacht rond het operatiegebied.

Nazorg

Na de operatie is het operatiegebied pijnlijk. Tegen de pijn kunt u pijnstillers zoals Paracetamol gebruiken. Het is raadzaam het wondgebied korte tijd na de operatie te ondersteunen met uw hand, vooral bij drukverhoging (hoesten, persen).

De dag na de ingreep mag u kort douchen. De eerste week niet zwemmen of in bad. Anders kunnen de hechtingen te snel week worden en loslaten.

Afhankelijk van de operatiemethode, de grootte van de ingreep en individuele factoren heeft u waarschijnlijk na ontslag nog enige tijd last van het operatiegebied. Ook het hervatten van uw dagelijkse activiteiten en de mogelijkheid om weer wat te tillen zullen daarvan afhankelijk zijn. De arts geeft u daarvoor enkele adviezen.

Na de operatie hoeft u in algemeen niet meer voor controle naar de polikliniek. Bij klachten kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken op de polikliniek. Na 1 week gaat u zo nodig wel óf naar de polikliniek óf naar uw huisarts voor het verwijderen van de hechtingen. Als de chirurg bij u oplosbare hechtingen heeft gebruikt, verdwijnen de hechtingen vanzelf.

Het resultaat van de liesbreukoperatie kan goed lijken. Toch kan het voorkomen dat er na verloop van tijd bij een klein aantal van de geopereerde patiënten op dezelfde plaats opnieuw een breuk ontstaat. Meestal is dan weer een operatie nodig.

Praktische informatie Voor u

Eerste afspraak
9 weken
Behandeling
52 weken
Specialisme: Chirurgie

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.