Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Behandelingen en onderzoeken
  3. Huidkanker (plaveiselcelcarcinoom) zorgpad

Huidkanker (plaveiselcelcarcinoom) zorgpad

Zorgtraject bij huidkanker, type plaveiselcarcinoom. De behandeling vindt plaats op de polikliniek van Dermatologie, Chirurgie of Plastische chirurgie.

De huisarts heeft u verwezen naar een medisch specialist vanwege een verdenking op huidkanker. U doorloopt een traject van onderzoek en behandeling, dat wij het zorgpad huidkanker noemen. We hebben de stappen in het traject zorgvuldig op elkaar afgestemd, zodat u niet onnodig vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen of onnodig veel wachttijd heeft tussen de afspraken. Tijdens het traject kunt u met uw vragen terecht bij uw behandelend arts.

Na verwijzing door de huisarts belt u het secretariaat van de polikliniek voor een afspraak. U heeft binnen 3 weken een afspraak bij de medisch specialist, op de polikliniek.

Behandeling

Tijdens uw eerste bezoek bekijkt de medisch specialist de afwijking op uw huid. Op basis van uiterlijke kenmerken kan de medisch specialist met redelijke zekerheid vaststellen of het om een plaveiselcelcarcinoom gaat. Als tijdens uw eerste bezoek blijkt dat er sprake is van een plaveiselcelcarcinoom wordt het meestal direct bij de eerste afspraak verwijderd. Nadat het carcinoom is verwijderd krijgt u een afspraak voor een controlebezoek mee. Het weefsel wordt opgestuurd naar de patholoog voor microscopisch onderzoek om te kijken of de wondranden vrij zijn van kankercellen.

Als de diagnose in het eerste bezoek niet met zekerheid gesteld kan worden, wordt onder plaatselijke verdoving een stukje weefsel (een biopt) weggenomen voor microscopisch onderzoek. Dit biopt gaat naar het laboratorium. Na ongeveer 5 werkdagen is de uitslag van het biopt bekend. U wordt telefonisch geïnformeerd over de uitslag van het biopt en maakt een tweede afspraak om het plaveiselcelcarcinoom te laten verwijderen. Deze tweede afspraak vindt meestal plaats binnen 4 weken nadat u door de huisarts bent verwezen.

Controles

Nadat het plaveiselcelcarcinoom is verwijderd, bezoekt u het ziekenhuis voor een eerste controlebezoek op de polikliniek. Dit controlebezoek vindt binnen 2 weken plaats. Tijdens dit controlebezoek worden de hechtingen verwijderd. Ook bespreekt de medisch specialist de uitslag van het weefselonderzoek met u. Als de chirurg of plastisch chirurg uw behandelend specialist is, zal deze in overleg met u een afspraak maken bij de dermatoloog voor een uitgebreid onderzoek van de huid. Tijdens dit onderzoek controleert de dermatoloog de rest van uw huid op eventuele afwijkingen.

Na de eerste controle bezoekt u de dermatoloog regelmatig voor controles. Deze controlebezoeken vinden plaats zoals in de landelijke richtlijnen is vastgelegd. Over het algemeen zult u vijf jaar bij de dermatoloog onder controle zijn.

Vooruitzichten

Over het algemeen zijn de vooruitzichten zeer goed. Als het plaveiselcelcarcinoom volledig is verwijderd zullen naderhand vrijwel nooit problemen optreden. De mogelijkheid bestaat echter dat het plaveiselcelcarcinoom uitzaait naar de lymfeklieren of andere organen. De kans hierop is ongeveer 5%. Het risico hierop is het hoogst bij grote carcinomen die zich bevinden op de oren en de lippen. Als uitzaaiing is opgetreden zijn de vooruitzichten minder gunstig. Aanvullende chirurgische behandeling of bestraling (radiotherapie) en eventueel chemotherapie zijn dan noodzakelijk.

Na behandeling van een plaveiselcelcarcinoom is het belangrijk de huid goed in de gaten te houden. Als er een bultje of wondje ontstaat dat groeit of niet binnen enkele maanden vanzelf weer verdwijnt, is het verstandig uw huisarts te raadplegen. Ook is het verstandig te letten op eventuele vergroting van lymfeklieren en om overmatige blootstelling aan zonlicht te vermijden. Het verdient aanbeveling verdere zonbeschadiging van de huid te voorkomen door uw huid te beschermen. 

Versie: 12 februari 2020

Praktische informatie Voor u

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.