Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Behandelingen en onderzoeken
  3. Huidkanker (basaalcelcarcinoom) zorgpad

Huidkanker (basaalcelcarcinoom) zorgpad

De huisarts heeft u verwezen naar een medisch specialist vanwege een verdenking op huidkanker. U doorloopt een traject van onderzoek en behandeling, dat wij het zorgpad huidkanker noemen. We hebben de stappen in het traject zorgvuldig op elkaar afgestemd, zodat u niet onnodig vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen of onnodig veel wachttijd heeft tussen de afspraken. Tijdens het traject kunt u met uw vragen terecht bij uw behandelend arts. Na verwijzing door de huisarts belt u het secretariaat van de polikliniek voor een afspraak. U heeft binnen 3 weken een afspraak bij de medisch specialist, op de polikliniek. De behandeling vindt plaats op de polikliniek van Dermatologie, Chirurgie of Plastische chirurgie.

Diagnose

Tijdens uw eerste bezoek bekijkt de medisch specialist de afwijking op uw huid. Op basis van uiterlijke kenmerken kan de medisch specialist met redelijke zekerheid vaststellen of het om een basaalcelcarcinoom gaat. Afhankelijk van het soort basaalcelcarcinoom bespreekt de medisch specialist met u hoe het verwijderd kan worden. Het carcinoom kan worden verwijderd met een crême, door middel van bevriezing, of door het weg te snijden. 

Behandeling

Bevriezing of cryotherapie

Dit wordt veel toegepast bij (kwaadaardige) kleine en oppervlakkige huidtumoren. We kennen deze therapie ook wel van het weghalen van wratten (goedaardig). Door een eenmalige bevriezing met vloeibare stikstof worden de tumorcellen gedood. Er ontstaat een vriesblaar en vervolgens een nattende wond. Na enkele weken is de wond weer geheeld. 

Crême

Het is soms ook mogelijk om huidtumoren te behandelen met crème. 

Wegsnijden

Als het basaalcelcarcinoom moet worden weggesneden kan de ingreep, afhankelijk van het type en de grootte van het basaalcelcarcinoom,- meteen plaatsvinden of is een apart bezoek aan het ziekenhuis nodig. Als een apart bezoek aan het ziekenhuis nodig is vindt dit doorgaans binnen 4 weken plaats. Bij het weghalen van het basaalcelcarcinoom houdt de medisch specialistarts rekening met het cosmetisch resultaat. Meestal wordt het carcinoom onder plaatselijke verdoving weggehaald. Nadat het carcinoom is weggehaald krijgt u een afspraak voor een controlebezoek mee. Het weefsel wordt opgestuurd naar de patholoog voor microscopisch onderzoek om te kijken of de wondranden vrij zijn van kankercellen. 

Controles

U bezoekt de dermatoloog regelmatig voor controlebezoeken. Deze controlebezoeken vinden plaats zoals in de landelijke richtlijnen is vastgelegd.

Nadat het basaalcelcarcinoom is weggesneden vindt binnen 2 weken uw eerste contolebezoek plaats. Tijdens dit controlebezoek worden de hechtingen verwijderd. Ook bespreekt de medisch specialist de uitslag van het weefselonderzoek met u. Als blijkt dat de tumor niet in zijn geheel is verwijderd, is meestal een tweede ingreep nodig. De medisch specialist zal u adviseren de behandeling voort te zetten tot het moment dat het weefselonderzoek aantoont dat alle huidkanker verwijderd is.Als de chirurg of plastisch chirurg uw behandelend arts is, zal deze in overleg met u een afspraak maken bij de dermatoloog voor een uitgebreid onderzoek van uw huid. Tijdens dit onderzoek controleert de dermatoloog de rest van uw huid op eventuele afwijkingen.

Vooruitzichten

Basaalcelcarcinomen zaaien eigenlijk nooit uit en vrijwel niemand zal dan ook aan deze vorm van huidkanker overlijden. Het is wel belangrijk om basaalcelcarcinomen te behandelen, omdat ze niet vanzelf genezen en langzaam groter worden. In ongeveer 4 tot 10% van de gevallen komt het basaalcelcarcinoom, na de eerste behandeling, op dezelfde plaats op de huid weer terug. Het is daarom belangrijk om het litteken.in de gaten te houden.
Verder kunnen nieuwe basaalcelcarcinomen ontstaan. Over een periode van vijf jaar bekeken ontwikkelt zich bij 40% van de mensen ergens anders op de huid opnieuw een basaalcelcarcinoom. Daarom let de dermatoloog bij de controlebezoeken niet alleen op eventuele hernieuwde groei in het littekengebied, maar ook op eventuele nieuwe basaalcelcarcinomen.

Wat kunt u zelf nog doen? Het is belangrijk alert te zijn op verschijnselen die kunnen wijzen op het terugkeren van het basaalcelcarcinoom of op een nieuw basaalcelcarcinoom op een andere plek op het lichaam.  Als u vermoedt dat het basaalcarcinoom is teruggekomen of als een nieuw basaalcelcarcinoom is ontstaan, is het wenselijk hierover uw huisarts te raadplegen. Het is verstandig om overmatige blootstelling aan zonlicht te vermijden. Ook verdient het aanbeveling verdere zonbeschadiging van de huid te voorkomen door de huid te beschermen.

Versie: 12 februari 2020

Praktische informatie Voor u

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.