Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Behandelingen en onderzoeken
  3. Hersentumor operatief verwijderen (craniotomie)

Hersentumor operatief verwijderen (craniotomie)

In overleg met de neurochirurg besluit u tot een hoofdoperatie voor het weghalen van uw hersentumor. Deze operatie gebeurt onder algehele narcose. Meestal blijft u 4 tot 8 dagen in het ziekenhuis.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de operatie ontvangt u een oproep voor het preoperatief spreekuur.

Wij proberen u zo vroeg mogelijk de datum van uw opname door te geven. Toch lukt dit vaak pas 1 of 2 dagen van tevoren. U wordt gebeld door de secretaresse van de polikliniek Neurochirurgie. Wij adviseren rond de verwachte opnamedatum al zoveel mogelijk te hebben geregeld. Tijdens de operatie wordt een gedeelte van het haar geschoren. De neurochirurg probeert zo min mogelijk haar weg te nemen.

Extra onderzoek

U heeft al een aantal onderzoeken ondergaan, zoals een CT-scan (computer-tomografisch onderzoek) en soms een MRI (onderzoek door middel van magnetische resonantie). Tijdens deze onderzoeken zijn foto’s van uw hoofd gemaakt. Het kan zijn dat een van deze onderzoeken (opnieuw) moet gebeuren in de periode dat u in het ziekenhuis bent opgenomen. Om de operatie te kunnen uitvoeren, heeft de neurochirurg namelijk foto’s nodig die een duidelijk beeld geven van de plaats, de grootte en de mogelijke uitbreiding van de tumor in de hersenen.

Opname

Meestal komt u 1 dag voor de operatie voor opname naar het ziekenhuis. U meldt zich bij de receptie in de centrale hal. Een gastvrouw begeleidt u naar de verpleegafdeling Neurochirurgie. Hier heeft u een opnamegesprek met de verpleegkundige. Wij adviseren u uw partner of naaste bij dit gesprek aanwezig te laten zijn.

In de loop van de dag informeert de verpleegkundige u over en bereidt u voor op de operatie en de dagen erna. U kunt een kijkje nemen op de Medium Care. Dit is de behandel- en bewakingskamer op de verpleegafdeling Neurochirurgie waar u na de operatie enkele dagen zult verblijven.

Operatie

De ochtend van de operatie bereidt de verpleegkundige u voor op de operatie.

Op de operatiekamer start de anesthesioloog met uw algehele narcose. Daarna volgt de operatie. De neurochirurg zaagt een opening in de schedel (een soort luikje) om toegang te krijgen tot het operatiegebied in uw hoofd. Via deze opening probeert de chirurg de tumor in zijn geheel of anders gedeeltelijk te verwijderen. Hierna plaatst de chirurg het schedelluikje terug, maakt het stevig vast en hecht de wond van de hoofdhuid. Om uw hoofd krijgt u een verband. Het weefsel dat de chirurg heeft weggesneden, gaat voor onderzoek naar het laboratorium.

Na de operatie

Na de operatie gaat u eerst naar de uitslaapkamer en daarna naar de Medium Care op de verpleegafdeling Neurochirurgie. Als permanente observatie niet meer nodig is, verhuist u naar de verpleegafdeling. Afhankelijk van uw herstel en uw thuissituatie kunt u het ziekenhuis na 4 tot 8 dagen verlaten.

Na de operatie zullen er veel vragen bij u of uw naasten opkomen. Aarzel niet deze voor te leggen aan de verpleegkundige of de neurochirurg.

De uitslag van het weefselonderzoek komt meestal 6 of 7 dagen na de operatie. Dan volgt zo snel mogelijk een gesprek met u en uw partner of naaste. Mogelijk bent u dan alweer thuis. De neurochirurg vertelt welke soort tumor is aangetroffen, of er nog tumorweefsel is achtergebleven en hoe dit weefsel zich kan gaan gedragen in de toekomst. De chirurg bespreekt met u de eventuele nabehandelingen. Bij dit gesprek is ook een verpleegkundige aanwezig zodat u later op de informatie kunt terugkomen.

Nazorg

Voordat u naar huis gaat, bespreekt de verpleegkundige een aantal dingen met u die van belang zijn voor thuis. Leefregels komen ter sprake, uw eigen verwachtingen en uw ervaringen tijdens de opname. Waarschijnlijk komt u thuis pas echt toe aan het verwerken van hetgeen gebeurd is. Als thuis nog vragen bij u opkomen, kunt u altijd de verpleegafdeling bellen. Met vragen kunt u ook terecht bij uw huisarts.

Ongeveer 2 weken na uw ontslag belt de neuro-oncologieverpleegkundige van de afdeling Neurochirurgie u thuis. Hiervoor wordt tijdens het ontslaggesprek een afspraak gemaakt. De verpleegkundige vraagt hoe het met u gaat en of u bepaalde problemen of vragen heeft.

Na ongeveer 6 weken heeft u een controleafspraak bij uw neurochirurg op de polikliniek Neurochirurgie.

Versie: 12 februari 2020

Praktische informatie Voor u

Neurochirurgie (polikliniek)
Op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur.
Tel.: (050) 524 5950
Routenummer: 0.7

  

Eerste afspraak
1 week
Behandeling
1 week
Specialisme: Neurochirurgie

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.