Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Behandelingen en onderzoeken
  3. Gehoorverbeterende ooroperatie

Gehoorverbeterende ooroperatie

In overleg met de keel-, neus- en oorarts maakt u een afspraak voor een gehoorverbeterende operatie van het inwendige oor met een tympanoplastiek. Hierbij sluit de KNO-arts het gaatje in uw trommelvlies en herstelt de verbindingen tussen de gehoorbeentjes. De ingreep vindt plaats op de operatiekamer onder algehele narcose. U verblijft gemiddeld 2 dagen op de verpleegafdeling KNO.

Voorbereiding

Via de Opnameplanning ontvangt u informatie over de datum en tijd van opname in het ziekenhuis en daarop afgestemd wordt een afspraak gemaakt voor het preoperatief spreekuur (voorbereiding op de operatie). U bezoekt de anesthesioloog (de arts die de verdoving toedient). Hij/zij neemt met u een aantal vragen door over uw gezondheid en doet zo nodig een kort lichamelijk onderzoek. Eventueel volgt aanvullend onderzoek. Vervolgens bespreekt u met de intakeverpleegkundige uw voorbereiding op de operatie en de nazorg thuis. Voor de operatie moet u nuchter zijn.

Opname

Op de dag van de operatie komt u nuchter naar het ziekenhuis. ’s Ochtends neemt u wel met een slokje water de medicijnen in die u eventueel op voorschrift van de anesthesioloog moet gebruiken. U meldt zich in de centrale hal bij de receptie.

Na het intakegesprek bereidt de verpleegkundige u voor op de operatie. Indien u aan 1 oor wordt geopereerd, markeert de verpleegkundige de te opereren kant met een stift of sticker. Ongeveer 1 uur voor de operatie kleedt u zich uit. U trekt een operatiejasje en sokken aan, doet uw eventuele gebitsprothese uit en sieraden af en gaat in bed liggen. De verpleegkundige geeft u een slaaptablet ter voorbereiding op de verdoving en brengt u met uw bed naar de operatieafdeling.

Operatie

Op de operatieafdeling start de anesthesioloog met de algehele narcose. Hij/zij legt een infuus aan in uw arm, dit is een naald met daaraan een slangetje, voor de toediening van vocht, medicijnen en de verdoving (anesthesie). Dan volgt de operatie. Zo nodig wordt uw haar achter het oor weggeschoren.

De KNO-arts benadert onder microscopisch zicht het middenoor via de gehoorgang en maakt microreconstructies voor de overbrugging van de beschadigingen in de gehoorbeenketen. Voor de reconstructie gebruikt de KNO-arts meestal kunstmaterialen, soms een stukje van uw botweefsel.

Na afloop wordt een speciaal oorverband aangelegd. De ingreep duurt ongeveer 45 tot 120 minuten.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer (verkoeverkamer) waar u enkele uren verblijft voor controle van uw hartslag en bloeddruk. Wanneer alle controles in orde zijn, mag u terug naar de verpleegafdeling. Terug op uw kamer mag u normaal eten en drinken. Wanneer u goed kunt drinken, verwijdert de verpleegkundige het infuus. Die eerste dag heeft u bedrust.

Na de operatie mag u de neus niet snuiten, want het kan zijn dat u het nieuwe vliesje los blaast. Mogelijk bent u na de operatie wat duizelig. Daarom gaat u de dag na de operatie rustig aan mobiliseren, de eerste keer onder begeleiding. Op die dag verwijdert de verpleegkundige in overleg met de arts ook uw oorverband. In principe mag u diezelfde dag naar huis. Uw ontslag is afhankelijk van uw conditie en de afspraak met uw KNO-arts.

Nazorg

Gedurende 2 weken kunt u last hebben van slecht(er)horendheid. Dit verdwijnt vanzelf. Bij pijn mag u Paracetamol nemen. Via het secretariaat krjigt u een controleafspraak op de polikliniek KNO.

Leefregels

Tot de eerstvolgende controle mag u uw neus niet snuiten en uw oor mag niet nat worden. De eerste 3 weken na de operatie mag u niet sporten en geen zwaar werk doen.

Versie: 12 februari 2020

Praktische informatie Voor u

Keel-, Neus-, Oorheelkunde KNO (polikliniek)
Op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur
Tel.: (050) 524 5910
Routenummer: 2.5

Eerste afspraak
7 weken
Behandeling
34 weken

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.