Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Behandelingen en onderzoeken
  3. Dikkedarmkanker (zorgpad)

Dikkedarmkanker (zorgpad)

Bij onderzoek en behandeling van dikke darmkanker zijn verschillende specialismen betrokken. Om deze samenwerking efficiënt te laten verlopen, zijn de stappen in het diagnose- en behandeltraject zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Wij noemen dit het ‘zorgpad dikke darmkanker’.

Algemeen

Dit houdt onder andere het volgende in:

  • Meerdere afspraken worden zo mogelijk op 1 dag gepland; tussen uw afspraken door heeft u zo min mogelijk wachttijden.
  • Voor onderzoek en behandeling is een multidisciplinair behandelteam samengesteld. Het team bestaat uit een internist-oncoloog, een maag-darm-leverarts, een chirurg, een radioloog, een patholoog, een radiotherapeut en een stomaconsulent. Zij werken gedurende uw zorgtraject intensief samen.
  • Een regieverpleegkundige is uw vaste aanspreekpunt gedurende het hele traject.Zij coördineert uw onderzoek en behandeling en begeleidt u en uw naasten. U weet altijd vooraf wat de gang van zaken is tijdens onderzoek en behandeling.
  • U krijgt een Patiënten Informatie Dossier (PID), waarin alle informatie nog eens uitgebreid beschreven staat. U kunt in deze informatiemap ook uw afspraken in het ziekenhuis, uw aantekeningen of vragen opschrijven.

Start zorgpad

Het zorgpad dikke darmkanker bestaat uit een aantal vervolgstappen. De specialist die bij u de diagnose gesteld heeft, verwijst u naar de regieverpleegkundige. Zij zal na een gesprek met u de aanvullende onderzoeken afspreken en zorgdragen voor een vervolgafspraak bij uw behandelend specialist.

De regieverpleegkundigen, Alice Meijer, Jitty van der Til en Lizette Korblet, begeleiden u en uw naasten vanaf het moment dat de diagnose is gesteld tot na de operatie en eventuele nabehandeling. De regieverpleegkundigen zijn van maandag tot en met vrijdag aanwezig. Mw. Meijer is te bereiken via tel. (050) 524 7067 of per e-mail: meijer@mzh.nl. Mw. Van der Til is te bereiken via tel. (050) 524 7303 of per e-mail: tilj@mzh.nl. Mw. Korblet is te bereiken via tel. (050) 524 6630 of per e-mail: korblet@mzh.nl.

Onderzoek

Er vindt altijd uitgebreid bloedonderzoek plaats en eventueel een van de volgende onderzoeken:

  • Een darmonderzoek (colonoscopie); de arts bekijkt de dikke darm met behulp van een flexibele slang met daaraan een lichtbron (endoscoop) die via de anus wordt ingebracht. Soms wordt een stukje weefsel weggenomen voor microscopisch onderzoek in het laboratorium of een eventueel aanwezige poliep verwijderd.
  • Röntgenfoto’s van de borstkas en longen.
  • CT-scan (Computer Tomografie) van de buik; met röntgenstraling en een computer worden doorsnedefoto’s gemaakt van de buik om de lever en de andere buikorganen zichtbaar te maken.

De uitslagen van de onderzoeken worden besproken in een multidisciplinair overleg. Aansluitend wordt een behandelvoorstel opgesteld. Uw regieverpleegkundige is bij dit overleg aanwezig. Binnen 1 à 2 dagen na dit overleg zal uw behandelend arts de diagnose en het behandeladvies met u bespreken.

Als u te horen krijgt dat u dikke darmkanker heeft, roept dit waarschijnlijk veel vragen en emoties op. Zowel voor uzelf als voor uw naasten, is het een spannende tijd. Voor ondersteuning kunt u altijd een beroep doen op de regieverpleegkundige. Daarnaast zijn er andere medewerkers en organisaties die u steun en begeleiding kunnen geven. Geeft u vooral zelf aan waar u behoefte aan heeft.

Behandelingen

De meest toegepaste behandeling bij dikke darmkanker is een operatie. De soort operatie is afhankelijk van de aard van de tumor, de plaats ervan en het stadium van de kanker. Uw behandelend arts bespreekt met u welke operatie voor u van toepassing is.

Als genezing mogelijk is, verwijdert de chirurg tijdens de operatie de tumor en het omliggende, schijnbaar gezond dikke darmweefsel. Ook de nabijgelegen lymfeklieren, lymfevaten en bloedvaten worden verwijderd. Ruim opereren vergroot de kans dat alle kankercellen weggehaald worden. Het weggenomen weefsel wordt microscopisch onderzocht door de patholoog. Het kan zijn dat tijdens de operatie een darmstoma wordt aangelegd. Dit is een kunstmatige opening op de buik waardoor de ontlasting het lichaam verlaat. De aanleg van de stoma is zo mogelijk vooraf met u besproken.

Als genezing niet (meer) mogelijk is, kan een operatie worden uitgevoerd ter verlichting of remming van uw klachten.

Aanvullend op de operatie kan chemotherapie (behandeling met medicijnen die de kankercellen bestrijden) worden ingezet. Het besluit hiertoe hangt af van de uitkomst van de operatie en de uitslag van het weefselonderzoek door de patholoog.

Operatie

Als uw behandeling bestaat uit opereren, vindt meestal binnen 3 weken nadat u de uitslag heeft gekregen de operatie plaats. Voorafgaand bezoekt u de polikliniek Chirurgie waar u de chirurg ontmoet die u gaat opereren. Ook krijgt u een afspraak voor het preoperatief spreekuur. Hier heeft u een gesprek met de anesthesioloog (de arts die de verdoving toedient) en daarna met de intakeverpleegkundige over de voorbereidingen voor de operatie, uw thuissituatie en de nazorg.

Voor een operatie verblijft u gemiddeld 5 tot 7 dagen op een van de chirurgische verpleegafdelingen. Na de operatie dragen een efficiënte pijnbestrijding, beweging en evenwichtige voeding bij aan versnelling van uw herstel. In deze fase krijgt u optimale ondersteuning van de medewerkers op de verpleegafdeling, de diëtist, de fysiotherapeut en eventuele andere behandelaars. Wanneer bij u een stoma is aangelegd, leert u van de verpleegkundigen en de consulent stomazorg hoe u de stoma zelf kunt verzorgen. Dit verloopt via een stappenplan dat is aangepast aan uw persoonlijke situatie.

Voorlichtingsfilm voor een goed herstel na een buikoperatie

Bekijkt u de voorlichtingsfilm met houding- en bewegingsadviezen na een buikoperatie. Een goede ademhaling is belangrijk. Het verkleint de kans op longontsteking of andere problemen. En snel starten met bewegen zorgt ervoor dat u minder kracht en conditie verliest.

U dient cookies te accepteren voordat we deze inhoud aan u kunnen laten zien

Nazorg

Het kan zijn dat u tijdens uw opname nog geen gesprek met de chirurg heeft gehad over de uitslag van het weefselonderzoek. Dan gebeurt dit tijdens uw controleafspraak op de polikliniek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag en een eventuele nabehandeling met u en uw naaste(n). Als deze afspraak ongeveer 10 dagen na de operatie plaatsvindt, kunnen ook de hechtingen worden verwijderd. Anders gaat u daarvoor na 10 dagen naar uw huisarts.

Het onderzoekstraject, de ziekenhuisopname en de buikoperatie hebben mogelijk veel gevraagd van uw lichamelijke en psychische gesteldheid. Hoe lang uw herstel duurt, hangt af van de grootte van de operatie, uw leeftijd en uw lichamelijke conditie voor de operatie.

U kunt na de operatie alles eten en drinken. Heeft u tijdens de opname adviezen gekregen van een diëtist, dan kunt u deze ook thuis opvolgen. Als u een (tijdelijke) stoma heeft, gelden andere voedingsadviezen. De stomaverpleegkundige bespreekt deze met u. Wanneer een (tijdelijke) stoma is aangelegd, krijgt u ondersteuning van de thuiszorg, in het begin intensief en daarna langzaam aan minder. Het doel is dat u zelf uw stoma verzorgt.

Neemt u bij de volgende klachten contact op met uw huisarts: toenemende pijn, koorts boven de 38°C, een aantal dagen geen ontlasting en aanhoudende buikpijn en/of -krampen, aanhoudende misselijkheid en/of braken, en wondinfectie (de huid rond de wond is rood, warm en/of gezwollen).

Versie: 12 februari 2020

Praktische informatie Voor u

Interne Geneeskunde (polikliniek)
Op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur

Stuurt u een mail? Wilt u daarin ook uw geboortedatum vermelden? Dan weten wij precies om wie het gaat. 

Tel.: (050) 524 5870
E-mail: internisten@mzh.nl
Stuur een beveiligde e-mail (via Zivver)
Routenummer: 0.5

Eerste afspraak
1 week

Ervaringen van onze specialisten

Paul De Puyt Ervaringsverhaal

‘Ik ben niet ziek, ik draag alleen een ziekte met me mee’

Paul

‘Je conditie is je belangrijkste wapen. Sleep jezelf naar buiten als je de kracht hebt, hoe moeilijk het ook is.’ Het woord is aan Paul (59), een bijzonder positief mens met een natuurlijke nieuwsgierigheid naar wat mensen beweegt. Sinds 2018 komt hij regelmatig in het Martini Ziekenhuis, nadat hij de diagnose darmkanker met uitzaaiingen naar de lever kreeg. ‘Het is zeker geen pretje om elke twee weken een chemokuur toegediend te krijgen, maar er werd goed meegedacht en er is zoveel soepelheid op de Oncologie afdeling, dat het bijna leuk is om erheen te gaan. Natuurlijk is het een wisselwerking,...

Lees het hele verhaal

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.