Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Behandelingen en onderzoeken
  3. Chronische nierschade

Chronische nierschade

In overleg met uw huisarts of behandelend specialist is er een afspraak gemaakt op de polikliniek van het Martini Niercentrum. Het Martini Niercentrum heeft voor patiënten met een verminderde nierfunctie verschillende spreekuren.

Nefrologiespreekuur

Dit spreekuur is voor patiënten met een mild tot ernstig afgenomen nierfunctie. De nefrologie spreekuren worden gecoördineerd vanuit de polikliniek Interne Geneeskunde.

Voorbereiding

Tijdens dit spreekuur wordt u gezien door een internist-nefroloog (arts gespecialiseerd in nierziekten), een medisch specialist in opleiding of door een verpleegkundig specialist. Indien nodig of gewenst kunnen afspraken worden gecombineerd met een diëtist of medisch maatschappelijk werk.

Eerste afspraak

Op de afgesproken dag meldt u zich bij de balie van de polikliniek Martini Niercentrum. De secretaresse nodigt u als eerste uit en zal uw bloeddruk, gewicht en lengte meten. Nadien wordt u ontvangen door een arts of verpleegkundig specialist. Tijdens het eerste bezoek zullen er vragen gesteld worden en zal er een lichamelijk onderzoek uitgevoerd worden. Er zal een start worden gemaakt met het maken van een behandelplan en vaak volgt er verder onderzoek.

Vervolgafspraken

Een tweede afspraak volgt vaak kort na een eerste afspraak. Uitslagen van vervolg onderzoeken en het behandelplan worden besproken. Bij vervolgafspraken wordt het behandelplan geëvalueerd en wordt u ontvangen door een arts of verpleegkundig specialist. Uw huisarts wordt door brieven op de hoogte gebracht van uw bezoeken aan de polikliniek.

STERK training

Het behandelteam van het Martini Niercentrum biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan de STERK training. STERK staat voor Stimuleren Eigen Regie en Kwaliteit van leven. Het doel van de training is om meer grip (regie) te krijgen op uw nierziekte en op de kwaliteit van uw leven. In de training gaan we in vijf avonden met elkaar in gesprek over nierziekten, de gevolgen voor uw (kwaliteit van) leven en wat u zelf kunt doen aan behoud van uw nierfunctie en het vertraging van achteruitgang van de nierfunctie. 

Niercafé

Het Martini Niercentrum organiseert samen met de Nierpatiëntenvereniging Noord-Nederland twee maal per jaar het Niercafé. Het Niercafé is voor mensen met een verminderde nierfunctie, diens naasten en andere geïnteresseerden. Tijdens een Niercafé worden er presentaties gegeven door verschillende professionals en ervaringsdeskundigen. De onderwerpen worden door nierpatiënten aangedragen. Er is gelegenheid om vragen aan de deskundigen te stellen en om in contact te komen met andere nierpatiënten.

Nierfalenspreekuur

Dit spreekuur is  voor patiënten met een ernstig afgenomen nierfunctie welke hiervoor onder behandeling zijn, maar nog niet hoeven te dialyseren. Op de nierfalenspreekuur zijn verschillende deskundigen werkzaam, namelijk een arts, verpleegkundig specialist, verpleegkundige, diëtist en een maatschappelijk werker. Een diabetes verpleegkundige kan op consultbasis worden betrokken. Door gerichte adviezen wordt geprobeerd een nierfunctievervangende behandeling zo lang mogelijk uit te stellen. In samenspraak met de patiënt wordt gekeken of deze adviezen aansluiten bij diens mogelijkheden en behoeften.  Wanneer verwacht wordt dat een nierfunctievervangende behandeling op termijn noodzakelijk wordt, zal met de patiënt gekeken worden naar de verschillende vormen van een nierfunctievervangende behandeling (peritoneaal dialyse, hemodialyse, transplantatie) Het niet starten van een nierfunctievervangende therapie behoort tevens tot de mogelijkheden.

Voorbereiding

Tijdens dit spreekuur wordt u gezien door verschillende deskundigen waarbij er veel aandacht is voor voorlichting en begeleiding. Het Martini Niercentrum probeert de zorg van de verschillende deskundigen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zowel inhoudelijk als qua planning van uw (vervolg) afspraken.

Eerste afspraak en vervolgafspraken

Op de afgesproken dag meldt u zich bij de balie van de polikliniek Martini Niercentrum. In principe heeft u voorafgaand of aansluitend aan het (controle) bezoek aan de internist-nefroloog ( arts gespecialiseerd in nierziekten) of een verpleegkundig specialist een gesprek met de nierfalenverpleegkundige. Daarna volgt er eventueel een bezoek aan een diëtist en/of medisch maatschappelijk werker.

Keuze bepalen

Wanneer u in aanmerking komt voor peritoneaal dialyse (buikspoelen), hemodialyse en/of transplantatie geven de verschillende deskundigen u uitgebreid informatie over de behandelvormen en wat ze voor u kunnen betekenen. Het is de bedoeling dat u uiteindelijk zelf uw keuze voor de behandeling bepaalt. Uw medische achtergrond en uw eigen voorkeur spelen daarbij een doorslaggevende rol. Om tot een weloverwogen keuze te kunnen komen, maakt de nierfalenverpleegkundige samen met u één of meerdere (voorlichtings)gesprekken. Tijdens die afspraken is er alle gelegenheid om van gedachten te wisselen over de naderende dialyse.

Versie 26 januari 2021

Praktische informatie Voor u

Eerste afspraak
4 weken

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.