Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Behandelingen en onderzoeken
  3. Chemotherapie

Chemotherapie

Samen met uw arts heeft u gekozen voor chemotherapie en/of immunotherapie. Chemotherapie is de behandeling van kanker met celdodende of celdelingremmende medicijnen: cytostatica. Door cytostatica kan de kanker genezen of kunnen tumoren kleiner worden. 

De therapie bestaat uit meerdere chemokuren met rustperiodes ertussen. De arts maakt hiervoor een kuurschema. Het volgen van een chemokuur gebeurd op de dagbehandeling oncologie. Een behandeling kan een paar minuten tot enkele uren of dagen duren, afhankelijk van de soort chemokuur. 

Voorbereiding

Voordat u een chemokuur start bespreekt uw arts met u hoe de behandeling eruit ziet en welke medicijnen u gebruikt. In het ziekenhuis bereiden we de chemotherapie voor door een aantal onderzoeken te doen. Uw bloed wordt bijvoorbeeld nagekeken. Uw arts bepaalt of uw bloedwaarden hoog genoeg zijn om de (volgende) kuur aan te kunnen. Heeft uw bloed zich nog niet genoeg hersteld en zijn de bloedwaarden te laag? Dan krijgt u de volgende chemokuur soms een paar dagen later. Of kan de arts u wat minder medicijnen geven. Soms krijgt u extra medicijnen om de bloedwaarden te verhogen. Verder is het verstandig om uw gebit door een tandarts te laten controleren. Sommige soorten chemotherapie kunnen tandproblemen verergeren. 

De behandeling

Voor de behandeling komt u naar de dagbehandeling oncologie of de polikliniek Interne Geneeskunde. Hier krijgt u de chemokuur van oncologisch verpleegkundigen.

De medicijnen tijdens chemotherapie

Er zijn verschillende soorten cytostatica, elk met een eigen werking en bijwerkingen. De medicijnen kunnen op verschillende manieren worden toegediend meestal via een infuus maar ook als tablet of via een injectie onder de huid. Een behandeling kan een paar minuten tot enkele dagen of weken duren, afhankelijk van de soort chemotherapie en de manier waarop de medicijnen worden toegediend. Daarna volgt meestal een rustperiode van één tot enkele weken. Na deze rustperiode krijgt u weer een nieuwe behandeling met cytostatica. 

De kuur

Chemotherapie bestaat uit een aantal kuren. Een kuur betekent een periode (uren of dagen) medicijnen en dan een rustperiode. De gezonde cellen kunnen zich zo herstellen in de rustperiode. Chemokuren zijn er in verschillende vormen. Het kan zijn dat u de chemokuur via een infuus krijgt. Maar er zijn ook kuren die werken met tabletten, injecties of bijvoorbeeld een crème bij huidkanker. Moet u vaak voor een infuus worden geprikt? Dan kan de arts soms adviseren om een slangetje direct in de bloedbaan te plaatsen. Dit heet een picc-lijn.

Een kuur wordt een aantal keer herhaald volgens een persoonlijk schema. Daarna kijkt u samen met uw arts wat het effect van de behandeling is.

Nazorg

Tijdens de chemokuur houdt u contact met uw arts, verpleegkundig casemanager, oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist. De behandeling van kanker doet veel met u. Zowel lichamelijk als emotioneel. Heeft u vragen of hulp nodig? Stel deze dan aan uw arts, verpleegkundig casemanager, verpleegkundig specialist of de oncologieverpleegkundige. 

Kijk ook op kanker.nl voor meer informatie over chemotherapie. 

Versie: 10 december 2021

Praktische informatie Voor u

Dagbehandeling Oncologie
Op werkdagen geopend tussen 7.30 en 20.00 uur. Het secretariaat is tot 16.00 uur bereikbaar.
Tel.: (050) 524 5490
Routenummer: 2.6

Polikliniek Interne Geneeskunde
Op werkdagen geopend van 8.00 tot 16.00 uur.
Telefoonnummer: (050) 524 5870
Routenummer: 0.5
E-mailadres: internisten@mzh.nl
Stuur een beveiligde e-mail (via Zivver)

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.