Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

 1. Home
 2. Behandelingen en onderzoeken
 3. Arthroscintigram

Arthroscintigram

Foto’s van uw prothese met behulp van lichtradioactieve vloeistof.

Voorbereiding

In overleg met uw specialist heeft u een afspraak gemaakt voor een nucleair geneeskundig onderzoek. Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

Bij dit onderzoek gebruiken we lichtradioactieve stoffen. Deze stoffen, isotopen, zenden gedurende korte tijd bepaalde stralen uit. Met speciale apparatuur worden die stralen opgevangen, gemeten en vastgelegd in de computer.

 • Neem geen kleine kinderen mee naar het onderzoek en laat u niet brengen en halen door zwangere vrouwen.
 • Als u medicijnen gebruikt, mag u daar alleen mee stoppen als de behandelend specialist dat uitdrukkelijk heeft gezegd. Neem de medicijnen mee naar het ziekenhuis. U kunt ze dan na het onderzoek innemen.
 • Bent u allergisch of overgevoelig voor bepaalde geneesmiddelen? Heeft u bepaalde aandoeningen? Geef dit vóór het onderzoek door aan uw behandelend arts.

Zwangerschap en borstvoeding

 • Bent u (mogelijk) zwanger? Ongeboren baby’s zijn gevoeliger voor straling dan volwassenen. Daarom kan het onderzoek in de meeste gevallen niet doorgaan. U kunt tot minimaal één dag voor het onderzoek melden dat u (mogelijk) zwanger bent.
 • Geeft u borstvoeding? Nadat u de radioactieve stof toegediend heeft gekregen, mag u 24 uur lang geen borstvoeding geven.
 • Als u flesvoeding geeft, vragen we u dit vooraf aan te geven. De medisch nucleair werker bespreekt dit verder met u.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op 2 afdelingen.

Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde krijgt u via een infuusnaald een lichtradioactieve vloeistof in een ader in uw arm gespoten. Uw skelet neemt deze stof op. Dat duurt enkele uren. Het is van belang dat u tijdens deze inwerkperiode extra drinkt en regelmatig uitplast.

Ongeveer tweeënhalf uur na deze injectie maken we de eerste serie foto’s. U ligt daarbij op een onderzoeksbed met een camera boven en onder u. Afhankelijk van het te scannen lichaamsgedeelte maken we één of meer foto’s.

Op de afdeling Radiologie krijgt u daarna een arthrogram (een röntgenonderzoek van het gewricht). De radioloog spuit u onder röntgendoorlichting een radioactieve stof in bij de gewrichtsprothese. Als u dat kunt, moet u daarna een uur lang rondlopen. Zo kan de radioactieve stof zich langs een eventueel loszittende prothese verdelen.

Dan gaat u terug naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde voor het arthroscintigram. Daarbij maken we foto’s van het gewricht waar de prothese in zit. U ligt weer op een onderzoeksbed met een camera boven en onder u. Dit onderzoek duurt inclusief inwerktijd minimaal vierenhalf uur.

Na het onderzoek

Van het onderzoek kunt u enige hinder ondervinden op de plek waar u de injectie heeft gekregen. Het is daarom verstandig wanneer iemand u na het onderzoek thuisbrengt. Het is wel van belang dat u zich aan de onderstaande leefregels houdt.

 • U mag gewoon eten en drinken.
 • Neem kleine kinderen dan de eerste twaalf uur na het onderzoek zo weinig mogelijk op schoot in verband met nog aanwezige straling.
 • Drink na het onderzoek, verspreid over de dag, ongeveer vier glazen extra vocht.
 • U kunt uw activiteiten zonder problemen hervatten, tenzij de arts anders voorschrijft.

Bijwerkingen

De hoeveelheid radioactieve straling en de vrijkomende röntgenstraling die wij gebruiken is gering en medisch verantwoord. Het risico op bijwerkingen is hierdoor te verwaarlozen. De radioactieve stof verdwijnt snel uit het lichaam.

Versie: 12 februari 2020

Praktische informatie Voor u

Nucleaire Geneeskunde (polikliniek)
Op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur
Tel.: (050) 524 6720
E-mail: nucsec@mzh.nl
Routenummer: 1.5

Specialisme: Nucleaire geneeskunde

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.