Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Verwijzers
  3. Digitale consultatie

Digitale consultatie

Huisartsen die zijn aangesloten bij de Groninger Huisartsen Coöporatie (GHC) kunnen  medisch specialismen van het Martini Ziekenhuis digitaal consulteren. Met digitale consultatie stelt de huisarts laagdrempelig en eenvoudig een consultatievraag aan een medisch specialist over een patiënt. Denk bijvoorbeeld aan een vraag over een lopend behandeltraject in het ziekenhuis of aan een vraag om een verwijzing te voorkomen. Het Martini Ziekenhuis, de Groninger Huisartsen Coöperatie, softwareleverancier Calculus en Menzis werken hierin samen. Inmiddels zijn de afdeling interne geneeskunde van het UMCG, andere ziekenhuizen in Groningen en Drenthe en Huisartsen Zorg Drenthe ook aangehaakt.

Hoe werkt digitale consultatie?

De consultatie vindt plaats via een module in de beveiligde omgeving van het programma VIPLive van softwareleverancier Calculus. In dit programma stelt de huisarts een vraag. De betreffende vakgroep ontvangt per mail het bericht dat een vraag is binnen gekomen. In deze mail zit een link naar de beveiligde omgeving van VIPLive, waar de vraag wordt gesteld en het antwoord kan worden gegeven. Afgesproken is dat de digitale consultatievraag binnen 48 uur wordt beantwoord. Digitale consultatie is dus niet bedoeld voor spoedvragen. Als de vraag door de specialist in VIPLive is beantwoord, ontvangt de huisarts bericht en slaat deze het antwoord op in zijn informatiesysteem. Het antwoord van de specialist wordt ook opgeslagen in het informatiesysteem van het ziekenhuis. Bij het afsluiten van het consult vindt automatische declaratie plaats volgens de afgesproken voorwaarden.

Wie doen mee aan digitaal consulteren?

Digitale consultatie is op 1 mei 2018 gestart in een pilotfase, met huisartsen die regelmatig naar het Martini Ziekenhuis verwezen. Sinds het voorjaar van 2020 is het uitgebreid naar alle huisartsen in Groningen en Drenthe. Zij kunnen via VIPLive digitaal consulteren met de volgende 17 specialismen van het Martini Ziekenhuis: cardiologie, chirurgie, geriatrie, gynaecologie, interne geneeskunde, KNO, longziekten, MDL, neurologie, orthopedie, plastische chirurgie, psychiatrie/seksuologie, radiologie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde, sportgeneeskunde en urologie.

Waarom digitaal consulteren?

Digitaal consulteren heeft verschillende voordelen voor de betrokken huisarts, medisch specialist en patiënt:

  • het advies van de specialist wordt vastgelegd in het dossier van de patiënt, zodat het altijd is terug te vinden
  • de huisarts en de medisch specialist krijgen een vergoeding
  • voor de patiënt zijn geen kosten verbonden aan de digitale consultatie. De patiënt kan met digitale consultatie vaak bij zijn eigen huisarts onder behandeling blijven en hoeft het eigen risico niet aan te spreken voor een consult in het ziekenhuis. Meer patiënten met specialistische vragen zullen dichtbij huis kunnen worden geholpen. Dit scheelt de patiënt tijd en geld omdat een bezoek aan het ziekenhuis niet nodig is.

De verwachting is dat digitale consultatie werkt als een soort filter bij twijfel; sommige doorverwijzingen kunnen worden voorkomen. Zo ontstaat meer ruimte op onze poliklinieken voor mensen met complexere problemen. Ook verwachten we de verwijzingen te kunnen optimaliseren, bijvoorbeeld doordat de specialist een huisarts kan adviseren bij een verwezen patiënt meteen een echo aan te vragen. Verder zal de samenwerking tussen huisarts en specialist versterken en draagt digitale consultatie bij aan de kwaliteit van zorg in de huisartsenpraktijk. Omdat het veelvuldig contact met de specialist het kennisniveau van huisartsen en het ondersteunend personeel vergroot.

Voor de huisarts:

Als u meer wilt weten over het digitaal consulteren, neem dan gerust contact op met Celeste Reker, via c.reker@mzh.nl. U kunt ook contact opnemen met de GHC.  Voor technische vragen over VIPLive kunt u contact opnemen met Calculus: 088-5281060.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.