Aan het laden

Martini offers Google® Translate as a convenience for visitors to our web site who may not have Dutch as their primary language. Google® Translate provides automated translations, which may result in incorrect or misleading translations. Martini is not responsible for any translations provided by Google® Translate or for any damages or losses arising from the use of or reliance on these translations. Viewers who rely on information through Google® Translate on our web site do so at their own risk.

Go to Google Translate

  1. Home
  2. Veelgestelde vragen
  3. Medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

Medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

Veelgestelde vragen

Met medische gegevens worden alle gegevens bedoeld die in het kader van uw onderzoek en/of behandeling worden verzameld. Denk aan hartslag, bloeddruk, etc. Deze gegevens worden opgenomen in een (elektronisch) patiëntendossier. Uw persoonlijke gegevens, zoals achternaam, adres of BSN gebruiken we niet voor onderzoek. 

Lichaamsmateriaal kan bloed, urine of weefsel zijn. Weefsel is lichaamsmateriaal dat de arts of verpleegkundige tijdens een punctie, biopsie of operatie heeft afgenomen. Het kan gezond weefsel zijn, maar een tumor is ook lichaamsmateriaal.

Als bij u lichaamsmateriaal is afgenomen, wordt een deel daarvan onderzocht om een diagnose te stellen, zodat beslist kan worden wat de beste behandeling voor u is. Wat overblijft van het lichaamsmateriaal noemen we restmateriaal.

In het algemeen bewaart het Martini Ziekenhuis dit restmateriaal. Weefsel wordt meestal voor langere tijd bewaard, bloed en urine meestal voor kortere tijd. Dat bewaren gebeurt allereerst voor uzelf; zo kan uw diagnose gecontroleerd worden, mocht u met nieuwe klachten naar het ziekenhuis komen. Maar het ziekenhuis kan een deel van uw lichaamsmateriaal, als er genoeg over is, ook gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. 

Nee. Niemand neemt het u kwalijk als u bezwaar maakt. Het bezwaar heeft geen invloed op uw behandeling en zorg die u krijgt in het Martini Ziekenhuis. U krijgt precies dezelfde zorg van uw behandelaars, of u nu wel of geen bezwaar maakt.

Nee. Dit mogen wij niet doen. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met medische gegevens en lichaamsmateriaal. De verkoop ervan hoort daar niet bij. 

Geef uw bezwaar door aan uw behandelend arts of de afdeling. Gebruik daarvoor het bezwaarformulier. Deze is verkrijgbaar uw uw behandelend arts of de afdeling waar u behandeld wordt. 

Het ingevulde en ondertekende bezwaarformulier levert u in bij de afdeling waar u onder behandeling bent of mail deze naar wetenschap@mzh.nl. 

Uw keuze wordt vastgelegd in uw medisch dossier. Vanaf het moment dat u bezwaar maakt, worden uw restmateriaal en/of medische gegevens niet meer gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijs en worden niet meer opgenomen in een database. Bezwaar maken heeft geen gevolgen voor u. U krijgt precies dezelfde zorg van uw behandelaars, of u nu wel of geen bezwaar maakt.

Nee dat hoeft niet. Als u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van de verzamelde medische gegevens en/of restmateriaal dan hoeft u niets te doen. Uw restmateriaal en/of medische gegevens kunnen dan worden gebruikt voor medisch wetenschappelijk onderzoek, onderwijs of voor opname in een database.

U krijgt geen informatie over de resultaten van het onderzoek, want die nieuwe kennis is meestal niet van belang voor uw eigen ziekte en behandeling.

Mochten er toevallig resultaten uit het onderzoek naar voren komen die wel voor u van belang zijn, dan zal de onderzoeker uw behandelend arts informeren via de eerder genoemde code. Vervolgens informeert uw behandelend arts u over de bevindingen. Als u niet geïnformeerd wilt worden dan kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Ja, u kunt later nog bezwaar maken. Vanaf het moment dat u bezwaar maakt, worden uw restmateriaal en/of medische gegevens niet meer gebruikt.

Gebruik daarvoor dit bezwaarformulier. Deze is verkrijgbaar bij uw behandelend arts of de afdeling waar u behandeld wordt. Het ingevulde en ondertekende formulier levert u in bij de afdeling waar u onder behandeling bent of stuurt u naar wetenschap@mzh.nl.

Bent u een begeleider of vertegenwoordiger van een patiënt? Bijvoorbeeld omdat u de ouder/voogd bent van een kind jonger dan 16 jaar, de mentor bent van een verstandelijk beperkte patiënt, of omdat u een patiënt vertegenwoordigt die in coma ligt. Aan deze patiënten die (al dan niet tijdelijk) niet voor zichzelf kunnen beslissen, biedt de wet extra bescherming.

Als u ouder/voogd bent van een minderjarige patiënt of de wettelijke vertegenwoordiger van een patiënt die niet zelf kan beslissen (een wilsonbekwaam persoon), kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van medische gegevens en/of lichaamsmateriaal van deze patiënt. Gebruik daarvoor dit bezwaarformulier. Deze kunt u vragen bij de behandelend arts of de afdeling. Het ingevulde en ondertekende formulier levert u in bij de afdeling waar u onder behandeling bent of stuurt u naar wetenschap@mzh.nl. Uw keuze wordt dan vastgelegd in het medisch dossier van diegene die u vertegenwoordigt.

Vraag uw behandelend arts of stuur uw vraag naar wetenschap@mzh.nl

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.