Aan het laden
 1. Home
 2. Veelgestelde vragen
 3. Coronavirus

Coronavirus: belangrijke informatie

Veelgestelde vragen

Belangrijke informatie

U kunt erop vertrouwen dat wij alle maatregelen nemen voor een veilig bezoek aan het ziekenhuis.

 • Alle patiënten en bezoekers worden bij de ingang gescreend
 • Medewerkers met verdachte klachten blijven altijd thuis.
 • Waar mogelijk hanteren we 1,5 meter afstand.
 • We zijn streng als het gaat om (hand)hygiëne.
 • Wie in de afgelopen 14 dagen in een gebied/land met code oranje is geweest, mag niet naar binnen.

Wij vragen uw begrip en medewerking! 

Bekijk hier de video over dit onderwerp. Ook leest u in dit document wat wij doen voor uw veiligheid en wat u zelf kunt doen. 

Als je in de afgelopen 14 dagen in een land bent geweest waar code oranje geldt, dan mag je niet naar het ziekenhuis komen (ook al ben je negatief getest).

Ben je patiënt en moet je noodzakelijk door een arts worden gezien, dan krijg je een mondkapje bij de ingang (ook als je geen klachten hebt).

Veel afspraken voor controles, behandelingen en operaties zijn de afgelopen tijd afgezegd. We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wanneer u aan de beurt bent. Belangrijk om te weten is dat wij contact met u opnemen wanneer er meer nieuws is over uw afspraak of operatie. Hier werken we hard aan! Bekijk ook deze video!

Heeft u een afspraak op een van onze poliklinieken? Dan vragen we u bij voorkeur alleen te komen, tenzij het écht niet anders kan. Zo komen minder mensen in het ziekenhuis, kunnen we beter de 1,5 meter regel hanteren en houden we meer ruimte voor patiënten en dus zorgverlening. Per poliafspraak kijken we hoe we u het beste kunnen helpen:

 • met een telefonische afspraak of videoconsult;
 • met een afspraak in het ziekenhuis;
 • door de afspraak te verplaatsen naar een ander moment.

Wij nemen telefonisch contact met u op over uw operatie. Zelf bellen is dus niet nodig.

Wordt u binnenkort geopereerd? Wij testen patiënten ouder dan 18 jaar die

 • onder algehele narcose worden geopereerd 
 • en naar verwachting na de operatie langer dan één nacht in het ziekenhuis moeten blijven
 • of (zeker of waarschijnlijk) na de operatie op de Intensive Care moeten liggen.

Als u getest moet worden, dan nemen wij hierover altijd contact met u op. 

De toegang tot het ziekenhuis is anders geregeld dan normaal. Patiënten en bezoekers maken alleen gebruik van de hoofdingang en ingang West. Iedereen wordt gescreend, wat betekent dat we u een aantal vragen stellen over uw gezondheid. Dit doen we voor uw veiligheid en die van onze medewerkers. 

U maakt gebruik van ingang West als u een afspraak heeft bij:

 • Dermatologie
 • Mond-Kaak-Aangezichts-chirurgie (MKA)
 • Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT)
 • Oogheelkunde
 • Fysiotherapie, Logopedie en Ergotherapie
 • Verloskundig centrum Vita 
 • Sportmedisch Centrum (SMA)
 • Podotherapie

Patiënten en bezoekers kunnen betaald parkeren (alleen met de pin) op het parkeerterrein achter Certe. Zodra u na uw bezoek betaalt en richting slagboom rijdt, wordt uw kenteken herkend en opent de slagboom direct (het ziekenhuis werkt met kentekenregistratie). De betaalautomaten bevinden zich op het parkeerterrein. 

Het terrein is bereikbaar vanaf de Laan Corpus den Hoorn of vanaf de toegangsweg tegenover de parkeergarage. De route wordt duidelijk aangegeven met borden. U kunt gebruik maken van pendelbussen en rolstoelen. U kunt de rolstoelen zelf desinfecteren. Hiervoor zijn voorzieningen ingericht bij de rolstoelverzamelpunten in en buiten het ziekenhuis.

De parkeergarage is niet meer toegankelijk voor patiënten en bezoekers. De garage is alleen in gebruik voor medewerkers.

Algemeen
 • Eén (dezelfde) bezoeker per patiënt tussen 11.00 en 16.00 uur.
 • Tussen 16.00 en 20.00 uur is een andere bezoeker welkom.
 • Kinderen (tot 18 jaar) mogen na 16.00 uur samen met een volwassene op bezoek komen (maximaal twee kinderen tegelijk).
 • Ernstig zieke patiënten die alleen op een kamer liggen, mogen na 16.00 uur wel twee bezoekers tegelijk ontvangen.
 • Voor patiënten in de laatste levensfase vragen we u de bezoekmomenten te overleggen met de verpleegkundige.
Bezoek afdeling Verloskunde (route 2.3)
 • Zwangeren en kraamvrouwen mogen tussen 11.00 en 20.00 uur twee bezoekers per dag ontvangen. De partner (die 24 uur per dag welkom is) telt als bezoeker!
 • Op de Verloskamers mogen vrouwen naast de partner één persoon extra meenemen tijdens de bevalling, tenzij de 1,5 meter hierbij in de knel komt. Dan kan het zijn dat er één persoon minder is toegestaan.
 • Op de Verloskamers is geen ander bezoek mogelijk.
 • Op de verpleegafdeling Verloskunde mogen alleen de eigen kinderen (tot 18 jaar) van een zwangere of kraamvrouw komen. Tussen 15.00 en 17.00 uur en alleen onder begeleiding van een bezoeker.
Bezoek verpleegafdeling Kinderen en verpleegafdeling Pasgeborenen (route 2.4)
 • Beide ouders zijn 24 uur per dag welkom.
 • Broertjes en zusjes tussen 15.00 en 20.00 uur.
 • Daarnaast nog één (dezelfde) bezoeker tussen 11.00 en 20.00 uur.

Verder geldt voor kinderen:

 • Kinderen die voor het MACK een afspraak hebben op de polikliniek Kindergeneeskunde, mogen één ouder als begeleider meenemen. Hebben zij voor het MACK een afspraak op de verpleegafdeling Kinderen dan mogen twee ouders mee.
 • Kinderen tot 18 jaar die een afspraak hebben in het ziekenhuis, komen bij voorkeur onder begeleiding van één ouder.
Wilt u hier rekening mee houden? 
 • Als u of uw kind klachten heeft die te maken kunnen hebben met het coronavirus (neusverkouden, keelpijn, hoesten of koorts), kom dan niet op bezoek.
 • Bij de ingang screenen wij alle bezoekers op klachten die te maken kunnen hebben met het coronavirus.
 • We vragen u dringend om regelmatig en goed uw handen te wassen, te hoesten/niezen in de elleboog en papieren zakdoekjes te gebruiken.
 • Houd overal in het ziekenhuis rekening met de 1,5 meter afstand. 

Alle zorgverleners van de Martini Geboorte Groep hebben vanwege het coronavirus afspraken gemaakt over de verloskundige zorg. Uitgangspunt hierbij is natuurlijk dat we de kans op besmetting zoveel mogelijk willen beperken. Tegelijkertijd begrijpen we de wens om belangrijke momenten in de zwangerschap te delen met je partner. Daarom zijn deze regels zo ver als mogelijk versoepeld. Kijk voor de meest actuele informatie op de website van de Martini Geboorte Groep. 

Bloedprikken is alleen geopend voor patiënten van het Martini Ziekenhuis. Overige patiënten worden verzocht naar de prikposten buiten het ziekenhuis te gaan. Kijk voor de dichtstbijzijnde locatie op www.certe.nl

De bloedafnamepoli werkt op afspraak. Via de afsprakenplanner van Certe kunt u eenvoudig zelf een afspraak maken. Of scan deze QR-code:

Lukt dat niet, neem dan contact op met Certe via 088 – 237 10 00.

Wanneer maakt u een afspraak?

 • Uw huisarts, verloskundige of Trombosedienst heeft u doorgestuurd.
 • U moet in de (weken) voorafgaand voor uw bezoek aan dit ziekenhuis of voor een vervolgafspraak bloed laten prikken.
 • U moet patiëntmateriaal (bijvoorbeeld urine, sperma of ontlasting) inleveren.
 • De afspraak is voor een kind van 0-12 jaar.

Wanneer is een afspraak niet nodig?

 • Bij een spoedaanvraag (cito).
 • Wanneer er bijzondere eisen zijn of een strikte tijd aan uw bloedafname is gebonden.
 • U wilt direct na een consult in het ziekenhuis bloed laten prikken.

We vragen patiënten dringend om alleen naar een afspraak te komen. We hebben namelijk minder ruimte in wachtkamers en gangen door de 1,5 meter regel. De beperkte ruimte die we hebben, gebruiken we graag om meer patiënten te ontvangen. Omdat we begrijpen dat dit lastig kan zijn, biedt het Martini Ziekenhuis zoveel mogelijk alternatieven. Uw begeleider kan u bij de ingang afzetten (daar is ondersteuning van een gastvrouw mogelijk), en uw naaste kan via de telefoon het gesprek met de arts meeluisteren. Ook is het mogelijk een samenvatting van het gesprek te laten opnemen op uw telefoon door uw arts.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen:

 • patiënten die slecht ter been of slechtziend zijn, mogen een begeleider meenemen;
 • dat geldt ook voor patiënten die naar de Spoedeisende Hulp moeten;
 • patiënten die 18 jaar of jonger zijn, mogen altijd een begeleider meenemen.

Veelgestelde vragen

De wachtkamers zijn aangepast met minder zitplaatsen en meer ruimte, er mogen niet teveel mensen tegelijk in de liften, bij kleine trappenhuizen is op- en neergaand verkeer gescheiden, medewerkers gebruiken andere ingangen dan patiënten en bezoekers en het aantal mensen in het ziekenhuis wordt gecontroleerd opgevoerd. Bij het verlenen van zorg waarbij 1,5 meter niet mogelijk is, gebruiken onze medewerkers waar nodig beschermingsmiddelen.

Uw behandelaar bepaalt of u afspraak een belafspraak of videoconsult wordt. U kunt ervan uitgaan dat we hierin altijd de beste keuze maken, passend bij uw persoonlijke situatie. Net als bij een fysieke afspraak ontvangt u hiervoor een uitnodiging. Telefonisch of per brief. Bij een belafspraak wordt u rond de geplande tijd gebeld door uw behandelaar, met een anoniem nummer. Omdat de exacte tijd niet altijd gegarandeerd kan worden, kan het zijn dat u iets eerder of later wordt gebeld.

Voor wat betreft het coronvirus staat het Martini Ziekenhuis in direct contact met de ziekenhuizen in de regio, de GGD en het RIVM. We verplegen (mogelijk) besmette patiënten streng gescheiden van andere patiënten. In dit filmpje kun je zien welke voorbereidingen we nemen als we een besmette patiënt verzorgen.

Wij testen patiënten ouder dan 18 jaar die onder algehele narcose worden geopereerd en naar verwachting na de operatie langer dan één nacht in het ziekenhuis moeten blijven of (zeker of waarschijnlijk) na de operatie op de Intensive Care moeten liggen.

Het Martini Restaurant, de Espressobar en de Food&Shop zijn gesloten voor patiënten en bezoekers. Het Martini Restaurant is alleen geopend voor medewerkers. Patiënten en bezoekers die moeten wachten, kunnen terecht in het Martini Paviljoen (tegenover de receptie). Daar is tussen 9.00 en 17.00 uur een coffeecorner geopend. U kunt ook wachten in de binnentuin (toegankelijk vanuit het Paviljoen). 

We vragen u om geen mondkapje te dragen in het ziekenhuis. Alle bezoekers en patiënten worden bij de hoofdingang gescreend op klachten. Heeft u geen klachten? Dan is een mondkapje niet nodig. Ons ziekenhuis is ingericht om 1,5 meter afstand te kunnen houden van elkaar. Als u toch graag uw eigen (niet medische) mondkapje wil dragen, dan mag dat.

Vertegenwoordigers van bedrijven of leveranciers mogen niet naar het Martini Ziekenhuis komen als dat niet strikt noodzakelijk is. Is het bezoek noodzakelijk, dan screenen we bij de hoofdingang op klachten die het bij coronavirus passen. 

Op de website corona.steffie.nl legt Steffie moeilijke informatie over het coronavirus op een makkelijke manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. 

Alle bijeenkomsten met externe deelnemers of patiënten in het Martini Ziekenhuis gaan tot nader order niet door. We kijken waar mogelijk naar online alternatieven. 

Taxi’s zetten patiënten af voor de deur van de hoofdingang. Chauffeurs mogen niet mee naar binnen. In de hal van het ziekenhuis staan gastdames en gastheren klaar om patiënten verder te begeleiden in het ziekenhuis. Wanneer de taxi mensen komt halen, kan de taxi bellen met de receptie. Zij informeren de persoon in de hal dat de taxi er is. Waar nodig helpen we u met de begeleiding naar buiten. 

Als u een afspraak in het Martini Ziekenhuis heeft dan doen we twee keer een coronacheck: thuis en bij de ingang van het ziekenhuis. Lees verder.

Staat uw vraag er niet tussen?

Vertel het ons

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.