Aan het laden
 1. Home
 2. Coronavirus: belangrijke informatie

Coronavirus: belangrijke informatie

Op deze pagina staat de belangrijkste informatie voor u als patiënt of bezoeker. Ook geven we op deze pagina antwoorden op veelgestelde vragen.

Coronavirus Informatie voor patiënten en bezoekers

U kunt erop vertrouwen dat wij alle maatregelen nemen voor een veilig bezoek aan het ziekenhuis.

 • Alle patiënten en bezoekers worden bij de ingang gescreend
 • Medewerkers met verdachte klachten blijven altijd thuis.
 • Waar mogelijk hanteren we 1,5 meter afstand.
 • We zijn streng als het gaat om (hand)hygiëne.
 • Wie in de afgelopen 14 dagen in een gebied/land met code oranje is geweest, mag niet naar binnen.

Wij vragen uw begrip en medewerking! 

Bekijk hier de video over dit onderwerp. Ook leest u in dit document wat wij doen voor uw veiligheid en wat u zelf kunt doen. 

Als je in de afgelopen 14 dagen in een land bent geweest waar code oranje geldt, dan mag je niet naar het ziekenhuis komen (ook al ben je negatief getest).

Ben je patiënt en moet je noodzakelijk door een arts worden gezien, dan krijg je een mondkapje bij de ingang (ook als je geen klachten hebt).

Veel afspraken voor controles, behandelingen en operaties zijn de afgelopen tijd afgezegd. We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wanneer u aan de beurt bent. Belangrijk om te weten is dat wij contact met u opnemen wanneer er meer nieuws is over uw afspraak of operatie. Hier werken we hard aan! Bekijk ook deze video!

Heeft u een afspraak op een van onze poliklinieken? Dan vragen we u bij voorkeur alleen te komen, tenzij het écht niet anders kan. Zo komen minder mensen in het ziekenhuis, kunnen we beter de 1,5 meter regel hanteren en houden we meer ruimte voor patiënten en dus zorgverlening. Per poliafspraak kijken we hoe we u het beste kunnen helpen:

 • met een telefonische afspraak of videoconsult;
 • met een afspraak in het ziekenhuis;
 • door de afspraak te verplaatsen naar een ander moment.

Wij nemen telefonisch contact met u op over uw operatie. Zelf bellen is dus niet nodig.

Wordt u binnenkort geopereerd? Wij testen patiënten ouder dan 18 jaar die

 • onder algehele narcose worden geopereerd 
 • en naar verwachting na de operatie langer dan één nacht in het ziekenhuis moeten blijven
 • of (zeker of waarschijnlijk) na de operatie op de Intensive Care moeten liggen.

Als u getest moet worden, dan nemen wij hierover altijd contact met u op. 

De toegang tot het ziekenhuis is anders geregeld dan normaal. Patiënten en bezoekers maken alleen gebruik van de hoofdingang en ingang West. Iedereen wordt gescreend, wat betekent dat we u een aantal vragen stellen over uw gezondheid. Dit doen we voor uw veiligheid en die van onze medewerkers. 

U maakt gebruik van ingang West als u een afspraak heeft bij:

 • Dermatologie
 • Mond-Kaak-Aangezichts-chirurgie (MKA)
 • Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT)
 • Oogheelkunde
 • Fysiotherapie, Logopedie en Ergotherapie
 • Verloskundig centrum Vita 
 • Sportmedisch Centrum (SMA)
 • Podotherapie

Bedankt dat u alleen komt! Dit helpt ons om de 1,5 meter te handhaven, wat een belangrijke maatregel is voor een ziekenhuis waar veel kwetsbare patiënten komen. Omdat 1,5 meter afstand houden betekent dat we minder zitplaatsen in de wachtkamers hebben, helpt het enorm als er minder begeleiders meekomen. Zo kunnen we de ruimte goed benutten voor onze patiënten en zoveel mogelijk zorg bieden. Let u er ook op dat u pas 5 minuten voor uw afspraak plaatsneemt in de wachtkamer?

Alternatieven voor begeleider

Omdat we het als Martini Ziekenhuis erg belangrijk vinden dat uw naasten worden betrokken bij de zorg die we leveren, bieden we alternatieven. Zo kan uw begeleider u toch bijstaan, zonder dat de wachtkamers te vol worden:

 • Uw begeleider kan u bij de deur afzetten, waarna een gastvrouw u verder ondersteunt.
 • Uw begeleider kan wachten in het Paviljoen (tegenover de receptie).
 • Uw begeleider kan meepraten tijdens de afspraak via de telefoon of videobellen.
 • U kunt het gesprek opnemen op uw telefoon. Uw arts kan u hierbij helpen.

We begrijpen dat het spannend kan zijn om alleen naar het ziekenhuis te komen. Daarom staan onze medewerkers klaar om u op te vangen en op weg te helpen.

Uitzonderingen

Niet iedereen kán natuurlijk alleen komen. De uitzonderingen zijn:

 • Patiënten met een beperking waarbij ondersteuning/begeleiding noodzakelijk is;
 • Patiënten die naar de Spoedeisende Hulp moeten;
 • Patiënten die jonger zijn dan 18 jaar.

Voor zwangeren gelden de volgende regels: https://martinigeboortegroep.nl/corona-maatregelen/

Heeft u vragen of zorgen over het meenemen van begeleiding? Neem dan contact op met uw arts of de polikliniek waar u een afspraak heeft.

Algemeen
 • Eén (dezelfde) bezoeker per patiënt tussen 11.00 en 16.00 uur.
 • Eén (dezelfde) bezoeker per patiënt tussen 16.00 en 20.00 uur.
 • Kinderen (tot 18 jaar) mogen na 16.00 uur samen met een volwassene op bezoek komen (maximaal twee kinderen tegelijk).
 • Extra bezoek kan alleen bij uitzondering en na toestemming van de verpleegkundige. Bijvoorbeeld als een patiënt ernstig ziek is, in de laatste levensfase is én alleen op de kamer ligt.
Bezoek afdeling Verloskunde (route 2.3)
 • Zwangeren en kraamvrouwen mogen tussen 11.00 en 20.00 uur twee bezoekers per dag ontvangen. De partner (die 24 uur per dag welkom is) telt als bezoeker!
 • Op de Verloskamers mogen vrouwen naast de partner één persoon extra meenemen tijdens de bevalling, tenzij de 1,5 meter hierbij in de knel komt. Dan kan het zijn dat er één persoon minder is toegestaan.
 • Op de Verloskamers is geen ander bezoek mogelijk.
 • Op de verpleegafdeling Verloskunde mogen alleen de eigen kinderen (tot 18 jaar) van een zwangere of kraamvrouw komen. Tussen 15.00 en 17.00 uur en alleen onder begeleiding van een bezoeker.
Bezoek verpleegafdeling Kinderen en verpleegafdeling Pasgeborenen (route 2.4)
 • Beide ouders zijn 24 uur per dag welkom.
 • Broertjes en zusjes tussen 15.00 en 20.00 uur.
 • Daarnaast nog één (dezelfde) bezoeker tussen 11.00 en 20.00 uur.

Verder geldt voor kinderen:

 • Kinderen die voor het MACK een afspraak hebben op de polikliniek Kindergeneeskunde, mogen één ouder als begeleider meenemen. Hebben zij voor het MACK een afspraak op de verpleegafdeling Kinderen dan mogen twee ouders mee.
 • Kinderen tot 18 jaar die een afspraak hebben in het ziekenhuis, komen bij voorkeur onder begeleiding van één ouder.
Wilt u hier rekening mee houden? 
 • Als u of uw kind klachten heeft die te maken kunnen hebben met het coronavirus (neusverkouden, keelpijn, hoesten of koorts), kom dan niet op bezoek.
 • Bij de ingang screenen wij alle bezoekers op klachten die te maken kunnen hebben met het coronavirus.
 • We vragen u dringend om regelmatig en goed uw handen te wassen, te hoesten/niezen in de elleboog en papieren zakdoekjes te gebruiken.
 • Houd overal in het ziekenhuis rekening met de 1,5 meter afstand. 

Patiënten en bezoekers parkeren op het parkeerterrein schuin tegenover de hoofdingang (achter Certe). De ingang van het parkeerterrein bevindt zich aan de Van Swietenlaan (links naast het gebouw van Certe). De route wordt duidelijk aangegeven met borden. U kunt gebruik maken van pendelbussen en rolstoelen.

De betaalautomaten bevinden zich op het parkeerterrein. Zodra u richting slagboom rijdt, wordt uw kenteken herkend en opent de slagboom direct.

De parkeergarage (aan de overzijde van het parkeerterrein) is alleen toegankelijk voor medewerkers van het Martini Ziekenhuis.

Alle zorgverleners van de Martini Geboorte Groep hebben vanwege het coronavirus afspraken gemaakt over de verloskundige zorg. Uitgangspunt hierbij is natuurlijk dat we de kans op besmetting zoveel mogelijk willen beperken. Tegelijkertijd begrijpen we de wens om belangrijke momenten in de zwangerschap te delen met je partner. Daarom zijn deze regels zo ver als mogelijk versoepeld. Kijk voor de meest actuele informatie op de website van de Martini Geboorte Groep. 

Bloedprikken is alleen geopend voor patiënten van het Martini Ziekenhuis. Overige patiënten worden verzocht naar de prikposten buiten het ziekenhuis te gaan. Kijk voor de dichtstbijzijnde locatie op www.certe.nl

De bloedafnamepoli werkt op afspraak. Via de afsprakenplanner van Certe kunt u eenvoudig zelf een afspraak maken. Of scan deze QR-code:

Lukt dat niet, neem dan contact op met Certe via 088 – 237 10 00.

Wanneer maakt u een afspraak?

 • Uw huisarts, verloskundige of Trombosedienst heeft u doorgestuurd.
 • U moet in de (weken) voorafgaand voor uw bezoek aan dit ziekenhuis of voor een vervolgafspraak bloed laten prikken.
 • U moet patiëntmateriaal (bijvoorbeeld urine, sperma of ontlasting) inleveren.
 • De afspraak is voor een kind van 0-12 jaar.

Wanneer is een afspraak niet nodig?

 • Bij een spoedaanvraag (cito).
 • Wanneer er bijzondere eisen zijn of een strikte tijd aan uw bloedafname is gebonden.
 • U wilt direct na een consult in het ziekenhuis bloed laten prikken.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem. Als u verder surft, accepteert u onze cookies.