Aan het laden
 1. Home
 2. Patiënt als partner in onze zorg
 3. Cliëntenraad

Cliëntenraad

Het Martini Ziekenhuis heeft een eigen Cliëntenraad. Onder cliënten vallen alle patiënten en hun partners of familieleden. De Cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten van ons ziekenhuis.

Waarom een Cliëntenraad?

Door de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) heeft iedere zorginstelling een cliëntenraad. En daar zijn wij blij mee. We vinden het namelijk heel belangrijk dat cliënten meepraten en meedenken over de zorg en service die we bieden. De Cliëntenraad spreekt namens de cliënt. Vanuit hun eigen ervaring kunnen de leden meedenken over onderwerpen die voor patiënten belangrijk zijn. En met dat advies kunnen wij als Martini Ziekenhuis onze zorg en service zo goed mogelijk organiseren.

Xandra Reinke, voorzitter Cliëntenraad
‘Elke dag beter dan gisteren en morgen beter dan vandaag. Dit geldt in het groot, bijvoorbeeld voor het hele ziekenhuis. Maar ook in het klein, zoals de zorg voor patiënt zelf. Als lid van de Cliëntenraad lever ik hier graag een bijdrage aan.’

De Cliëntenraad stelt zich voor

'Wij zijn 7 leden die wonen en werken in het gebied rondom het Martini Ziekenhuis. We hebben allemaal een band met het Martini Ziekenhuis en de zorg. Sommigen vanuit hun eigen ervaring als patiënt. Anderen vanuit hun werkachtergrond of interesses.

We zien de Cliëntenraad dus breder dan alleen de patiënt zelf. Iedereen die wel eens te maken krijgt met het Martini Ziekenhuis kan lid worden. Of dat nu als (oud)patiënt, als vriend of familielid, of als geïnteresseerde is. Daarom spreken wij over cliënten.'

Cliëntenraad 2020

De huidige leden van de Cliëntenraad zijn (van links naar rechts op de foto):

 • Ida Miedema
 • Sander van Kesteren
 • Henk van Hierden – vicevoorzitter/dagelijks bestuur
 • Jeroen de Jong
 • Xandra Reinke – voorzitter/dagelijks bestuur
 • Fré de Vries
 • Margriet Huizinga (niet op de foto)
 • Yvonne Klein – Ambtelijk Secretaris

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad komt op voor de algemene belangen van de cliënt en bewaakt de kwaliteit van de zorg. De leden adviseren de Raad van Bestuur bij belangrijke beslissingen. Bijvoorbeeld bij fusies, investeringen en aanpassingen in het beleid.

Ook geeft de raad advies over onderwerpen die cliënten raken. Denk bijvoorbeeld aan wachttijden, kwaliteit van zorg en gastvrijheid. De Cliëntenraad is een kritische gesprekspartner en kijkt steeds door de bril van cliënten. Zo houdt ze de Raad van Bestuur scherp op de belangen van huidige en nieuwe cliënten.

De Cliëntenraad is zelfstandig en onafhankelijk. Dit betekent dat de raad zelf haar standpunten bepaalt. En ook soms ongevraagd advies geeft. Zo geeft de raad cliënten een stem.

U dient cookies te accepteren voordat we deze inhoud aan u kunnen laten zien

Werkwijze

De raad komt ieder jaar 10 keer bij elkaar. Ook hebben de leden 7 keer per jaar overleg met de Raad van Bestuur. Hierbij is 1 keer de Raad van Toezicht aanwezig en 1 keer de Ondernemingsraad. Ook is er 1 keer per jaar overleg met de Vereniging Medische Staf. Zo weet de raad goed wat er speelt in de organisatie. Binnen het ziekenhuis neemt de raad ook deel aan projecten en klankbordgroepen. Zo bieden de leden een waardevolle ‘andere’ blik aan stafdiensten en afdelingshoofden.

De leden willen daarnaast weten wat er leeft onder cliënten. Daarom gaan ze regelmatig in gesprek met patiënten en bezoekers. Bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij bijeenkomsten van patiëntenorganisaties en Zorgbelang Groningen, spiegelgesprekken of op de informatiemarkt. Ook heeft de raad haar eigen ‘rondje Martini’, waarbij ze in de wachtkamers vragen stelt aan bezoekers. Contact met cliëntenraden uit andere ziekenhuizen is bijvoorbeeld ook belangrijk.

‘De Cliëntenraad is voor mij een belangrijke partner als het gaat om het bevorderen van invloed van patiënten en naasten op de geboden zorg. Ze geven goed advies en zijn een prettige en professionele gesprekspartner.’ J. Fritsma, Zorgbelang Groningen

De focus en doelen van de Cliëntenraad

Ieder jaar stellen de leden speerpunten vast waarop zij hun activiteiten willen focussen. Verder wil de raad:

 1. een proactieve spreekbuis zijn voor alle cliënten en familie;
 2. doortastend zijn in het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg;
 3. een resultaatgerichte partner zijn voor alle gemeenschappelijk belangen van cliënten.

Contact

Uw mening en ervaring zijn belangrijk voor ons. Heeft u vragen, wilt u lid worden of een onderwerp onder de aandacht brengen bij de Cliëntenraad? Dan kunt u bellen of een e-mail sturen. Ook ideeën over de zorg of service van het Martini Ziekenhuis zijn welkom.

Telefoonnummer: (050) 524 5063 (dagelijks tot 12.00 uur)
E-mail: clientenraad@mzh.nl.

Postadres
Cliëntenraad Martini Ziekenhuis
p/a Zorgregistratie en Facturatie
Postbus 30033
9700 RM Groningen

De Cliëntenraad is er niet voor individuele klachten over uw behandeling. Hiervoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.