Brandwondencentrum

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Acute opvang (24/7) van patiënten met ernstige brandwonden in een groot verzorgingsgebied. Brede specialistische zorg voor wonden en de gevolgen van brandwonden.

Onze kwaliteit

  • Innovatieve zorg op maat
  • Verificatie door European Burn Association
  • Voor kinderen en volwassenen
  • Afleiding bij pijnbestrijding met o.a. V.R.

Brandwondencentrum

Het Martini Ziekenhuis is één van de drie brandwondencentra in Nederland en het centrum voor Noord- en Oost-Nederland. We verzorgen de acute opvang van patiënten met brandwonden in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland. 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Het behandelen van brandwonden vraagt om hele specifieke faciliteiten, specialistische zorg van diverse professionals en strikte hygiëneregels. Het Brandwondencentrum Groningen biedt deze unieke combinatie. De gehele behandeling vindt plaats op de afdelingen 3A (IC / medium care) en 3E (low care / dagbehandeling / polikliniek / Kiwanis Huis). Jaarlijks behandelen we ongeveer 700 mensen op onze polikliniek en nemen we ongeveer 250 mensen op in het brandwondencentrum. Ruim een kwart daarvan is kind. Maar we gaan verder dan de behandeling alleen. We leren onze patiënten om te gaan met de gevolgen hun brandwonden. Daarmee leveren we een bijdrage aan het re-integreren op school en op het werk. Ook werken we intensief samen met onze partner Brandweer Groningen om iedereen te informeren over het voorkomen van brandwonden

Preventie brand en brandwonden

Brandwondencentrum Groningen vindt preventie erg belangrijk. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar ieder brandwondenslachtoffer is er volgens ons eigenlijk één teveel. Daarom vraagt het centrum in samenwerking met verschillende andere organisaties aandacht voor preventietips om brand en brandwonden te voorkomen. Dat doet Brandwondencentrum Groningen sinds 2012 samen met Brandweer Groningen/Veiligheidsregio Groningen. Onder andere met een reeks van praktische preventietips en instructies voor als het toch mis gaat.

Verder werkt Brandwondencentrum samen met de Nederlandse Brandwonden Stichting die jaarlijks meerdere campagnes voert om iedereen bewust te maken van verschillende gevaren. In 2015 is het brandwondencentrum samen met Brandweer Drenthe/Veilgheidsregio Drenthe en Stichting Carbidschieten Drenthe gestart met de campagne: Wie is de BOCK?. Het is de bedoeling dat deze jaarlijkse campagne voor de veiligheid rondom de traditie carbidschieten zorgt voor minder slachtoffers in heel het verzorgingsgebied van het brandwondencentrum.

Mw. M.E. van Eck
Brandwondenarts i.o.

S.M.H.J. Scholten-Jaegers
Brandwondenarts

Brandwondencentrum Groningen is Europees geverifieerd door de European Burns Association (EBA). Met deze verificatie is onafhankelijk vastgesteld dat de brandwondenzorg in het Martini Ziekenhuis voldoet aan de Europese kwaliteitsstandaard. Ook is de verificatie belangrijk in het internationaal organiseren en waarborgen van de opvang van slachtoffers bij rampen.
 
Het behandelen van brandwonden vraagt om hele specifieke faciliteiten, strikte hygiëneregels en specialistische zorg van een team van professionals. De zorg voor een patiënt met brandwonden vraagt specifieke kennis. De benodigde brandwondenzorg is afhankelijk van de ernst van de brandwonden: in alle gevallen moet kwaliteit van de zorg zijn gewaarborgd. De verificatie door de EBA geeft aan dat patiënten in deze centra de goede brandwondenzorg ontvangen die de EBA voorstaat. Bij een eventuele grote ramp met veel brandwondenslachtoffers biedt het verificatiesysteem de mogelijkheid patiënten naar de geverifieerde Europese brandwondencentra over te plaatsen, zodat zij  in de ontvangende centra dezelfde hoogstaande brandwondenzorg krijgen.

European Burns Association

De EBA is in 2015 gestart met het verifiëren van Europese brandwondencentra in navolging van de American Burn Association (ABA) die al langer brandwondencentra in de Verenigde Staten en Canada verifieert. De EBA heeft overzicht over alle brandwondencentra in Europa.

Beroepsdeelprofiel brandwondenverpleegkunde

Voor de opleiding brandwondenverpleegkunde (OBV) is in 2016 een vernieuwd beroepsdeelprofiel ontwikkeld. Hierin zijn o.a. de competenties vastgelegd waaraan een brandwondenverpleegkundige moet voldoen. Dit document vormt een belangrijke basis voor de vervolgopleiding tot gespecialiseerd verpleegkundige in de brandwondenzorg.

Het centrum is aangesloten bij de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN). Binnen het centrum is tevens een researchafdeling gevestigd die zich bezighoudt met wetenschappelijk onderzoek.

Bent u geen patiënt van het brandwondencentrum en heeft u een vraag over een brandwond? Neem dan contact op met uw eigenhuisarts of de huisartsenpost. Bel bij spoed altijd het alarmnummer 112.

Polikliniek
De polikliniek van Brandwondencentrum Groningen is bereikbaar van 8.00 tot 16.00 uur, tel. (050) 524 5410 of mail brandwondensecretariaat@mzh.nl.

Verpleegafdelingen
Het brandwondencentrum is voor de contactpersoon van de patiënt 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.
Brandwondencentrum 3A, tel. (050) 524 5560
Brandwondencentrum 3E, tel. (050) 524 5410

Huisartsen en andere verwijzers kunnen gebruik maken van het spoednummer.
Deze kunt u vinden op het verwijzersportaal of u kunt ons bereiken via tel. (050) 524 5245 en vragen naar de spoedlijn van het brandwondencentrum.

 

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.