Delen via , of LinkedIn of Mail.

Menselijke maat

Kenmerkend voor het Martini Ziekenhuis is de menselijke maat. Dat betekent voor de patiëntenzorg dat patiënten bij ons geen 'nummer' zijn en we verantwoordelijkheid nemen voor service en gastvrijheid. In de werksfeer vinden we collegialiteit belangrijk: we kennen elkaar, hebben korte lijnen, zijn flexibel en gericht op samenwerking, ook met externe zorgaanbieders. Betrokkenheid bij elkaar en de organisatie is onder meer terug te zien in:

  • de zeepkistsessies waar de Raad van Bestuur voor medewerkers het beleid en de begroting toelicht;
  • de foyer-evenementen voor medewerkers;
  • de lunch- en refereerbijeenkomsten voor verpleegkundigen vanuit de Verpleegkundige Staf;
  • de kwartaalmeetings voor alle stafadviseurs;
  • de jaarlijkse Martini Kerstmarkt waar medewerkers elkaar ontmoeten en hun eigen eindejaarsgeschenk uitzoeken;
  • de informele sfeer, waarin we elkaar bij de voornaam noemen
  • de activiteiten van de personeelsvereniging.