Delen via , of LinkedIn of Mail.

Verpleegkundige Staf

In het Martini Ziekenhuis zijn verpleegkundigen een belangrijke beroepsgroep. Hun bijdrage aan zorginhoudelijke ontwikkelingen is van groot belang. De Verpleegkundige Staf geeft hier samen met verpleegkundigen inhoud aan door:

  • (gevraagd en ongevraagd) advies te geven over onderwerpen die de positie en professionaliteit van verpleegkundigen raken;
  • beleid te ontwikkelen vanuit externe vakinhoudelijke ontwikkelingen of vanuit initiatieven van de werkvloer;
  • medezeggenschap van verpleegkundigen te stimuleren op vakinhoudelijk gebied, bijvoorbeeld door de professionalisering van verpleegkundige aandachtsvelders en het stimuleren van pro-actief bezig zijn met vakinhoudelijke vraagstukken op de eigen verpleegafdeling;
  • het delen van kennis en ervaring te stimuleren, bijvoorbeeld tijdens lunchbijeenkomsten.

Kernteam en portefeuilles

In het kernteam zijn de portefeuilles als volgt verdeeld:

  • Verpleegkundige beroepspraktijk: Caroline Otter, José Schoot Uiterkamp, Sandra Timmerman
  • Verpleegkundige professionalisering: Ruud Kuipers, Maarten Witteveen
  • Verpleegkundig onderzoek/EBP: Caroline Otter, Ruud Kuipers
  • Kwaliteit & Veiligheid/Protocollen: Ingrid Wierenga, Vera Klamer
  • Elektronisch Verpleegkundig Dossier: Caroline Otter, Anneke Bueving, Steven Bijlholt

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via verpleegkundigestaf@mzh.nl. Via dit mailadres kunt u ook de contactgegevens van de portefeuillehouders ontvangen, zodat u rechtreeks met hen contact kunt opnemen.

Op de foto rechts ziet u het kernteam van de Verpleegkundige Staf. Bovenste rij: Anneke Bueving-Tol, Steven Bijlholt, Josien Boutsema (secretaresse), Ingrid Wierenga, Vera Klamer. Onderste rij: José Schoot Uiterkamp​, Ruud Kuipers, Sandra Timmerman, Maarten Witteveen, Caroline Otter (voorzitter). Sabine Siepelinga en Marga Berghuis staan niet op de foto.

 

Nieuws september 2017  De Verpleegkundige Staf heeft, samen met de Raad van Bestuur en de projectgroep mbo-hbo differentiatie, een brief gestuurd naar de voorzitter van onze beroepsvereniging V&VN om bezwaar te maken tegen het voorstel voor de nieuwe beroepstitels van verpleegkundigen. Hier kunt u de brief inzien.

Groepsfoto P&O