Delen via , of LinkedIn of Mail.

Informatie over sollicitatieprocedure

U bent van harte uitgenodigd om te solliciteren op een van de vacatures die op onze website staan vermeld. Via de link Direct solliciteren komt u op een digitaal sollicitatieformulier. Als u dit formulier heeft ingevuld en verstuurd, ontvangt u via de mail een ontvangstbevestiging.  Ontvangt u deze bevestiging niet of heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met het secretariaat P&O, tel. (050) 524 6020.

Arbeidsvoorwaardengesprek

Als de sollicitatiegesprekken ertoe leiden dat u onze nieuwe collega wordt, dan vindt een arbeidsvoorwaardengesprek plaats. Neem daarvoor de volgende documenten mee:

  • kopie van geldig identiteitsbewijs (een Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart);
  • originele diploma’s, certificaten, getuigschriften van opleidingen en registraties die van belang zijn voor de functie; 
  • vereist de functie die een BIG-registratie, neem dan het BIG-registratiebewijs mee.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Om de professionaliteit van ons personeel en de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen vragen wij van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent het Gedrag. Dit is de verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Na indiensttreding heeft u uiterlijk twee maanden de gelegenheid om de verklaring in te leveren. Kunt u de verklaring niet overhandigen, dan kunt u niet bij ons komen werken. Hiervoor is een ontbindingsclausule opgenomen in de arbeidsovereenkomst. U kunt de verklaring aanvragen bij de gemeente waar u woont of digitaal.