Delen via , of LinkedIn of Mail.

Vitaal, gemotiveerd en bekwaam

Om samen de beste zorg te kunnen bieden, is het van essentieel belang dat medewerkers vitaal, gemotiveerd en bekwaam aan het werk blijven. Wat nodig is voor deze duurzame inzetbaarheid, verschilt per levensfase en is ook afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Leidinggevenden gaan hierover het gesprek aan. Dit is wat we in het kader van duurzame inzetbaarheid aanbieden:

  • diverse workshops & trainingen onder de noemer Sterk in je Werk;
  • ondersteuning door adviseur Duurzame Inzetbaarheid;
  • onderzoek naar en interventies voor inzetbaarheid en vitaliteit van medisch specialisten (Healthy Aeging medisch specialisten);
  • dienstverlening door interne Arbodienst;
  • voorrang bij behandeling en onderzoek in het Martini Ziekenhuis (in overleg met leidinggevende);
  • inspraak in werktijden of parttime werken waar mogelijk;
  • optimale mogelijkheden voor combineren werk/privé door contract via intern Bureau Tijdelijk Personeel.

Tweejaarlijks houdt het ziekenhuis een medewerkersonderzoek om te meten wat medewerkers belangrijk vinden om hun werk met plezier te blijven doen. De uitkomst van dit onderzoek krijgt een vervolg in ziekenhuisbrede acties en in verbeterplannen op afdelingsniveau.