Delen via , of LinkedIn of Mail.

Uw gegevens

Door de inzet van digitale middelen kunnen we u een aantal services bieden. We kunnen u via e-mail een link sturen naar een vragenlijst. Het is ook mogelijk om uw externe zorgverlener inzage te geven in een deel van uw dossier. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze services.

Voorbereiding op uw afspraak

In het ziekenhuis werken we steeds meer met digitale vragenlijsten. Bijvoorbeeld als voorbereiding op uw afspraak in het ziekenhuis of een operatie, zodat we inzicht krijgen of u ergens allergisch voor bent of nog andere gezondheidsklachten heeft. Het kan zijn dat u vooraf aan uw afspraak ook gevraagd wordt om een dergelijke vragenlijst in te vullen. Hierover staat dan meer informatie in de verwijsbrief van de huisarts.

De digitale vragenlijst kunnen we via e-mail naar u toesturen. U kunt thuis, in alle rust en op een voor u geschikt moment, de vragen beantwoorden. En als u wilt kunt u bijvoorbeeld iemand uit uw omgeving vragen mee te kijken. De vragenlijst en uw antwoorden zijn beveiligd, zodat alleen u er bij kunt.

Het vooraf invullen van een vragenlijst heeft als voordeel, dat de arts in het ziekenhuis gerichter in kan gaan op uw klachten. U kunt ook zelf aangeven wat u graag wilt bespreken. Soms blijkt uit uw antwoorden dat aanvullend onderzoek nodig is, voordat u de arts bezoekt. Dit aanvullend onderzoek kunnen we dan in overleg met u regelen. Zo krijgt de arts een nog beter beeld. Het is daarom van belang dat u de vragenlijst tijdig invult. En waarschijnlijk bent u daardoor zelf ook beter voorbereid op het bezoek aan de arts.

Gedurende de behandeling is het mogelijk dat we u vaker vragen om een vragenlijst in te vullen. Deze (vervolg-)vragenlijst is minder lang dan de eerste en heeft tot doel uw behandeling te volgen. Aan de hand van uw antwoorden is het mogelijk om te kijken of uw behandeling volgens plan verloopt en of er een aanpassing in uw behandeling nodig is.

Heeft u thuis of in uw omgeving geen gelegenheid om de vragenlijst in te vullen, dan is het mogelijk om dat in het ziekenhuis te doen. Neemt u dan contact op met de polikliniek om daarvoor een afspraak te maken. De secretaresse maakt dan een afspraak met u voorafgaand aan de afspraak met de specialist.

Kwaliteitstoets behandeling

De digitale vragenlijsten die in het Martini Ziekenhuis worden gebruikt, zijn gebaseerd op internationale vragenlijsten. Deze lijsten zijn aangevuld met specifieke vragen over het specialisme waar u een afspraak heeft. De antwoorden van alle vragenlijsten worden na de behandeling ook gebruikt om te kijken of de behandeling goed werkt. Op deze manier toetst het Martini Ziekenhuis de kwaliteit van de behandelingen.

Uw medisch dossier inzichtelijk

U bent onder behandeling in ons ziekenhuis. En dat doen we natuurlijk zo goed mogelijk. Daarom leggen we bijvoorbeeld alle gegevens van uw behandeling vast in een zogenaamd elektronisch patiëntendossier. Deze gegevens zijn beschermd en goed beveiligd opgeslagen. Alleen diegene binnen het Martini Ziekenhuis die uw gegevens nodig heeft voor uw behandeling, mag in uw dossier kijken.

Na uw behandeling krijgt diegene die u heeft verwezen – uw externe zorgverlener en vaak is dat uw huisarts – van ons een brief met een korte samenvatting van wat is gebeurd en de resultaten van de behandeling. In veel situaties heeft het grote voordelen als uw externe zorgverlener zélf in uw dossier kan kijken. Bijvoorbeeld wanneer u opgenomen bent geweest in het ziekenhuis en de behandeling gaat thuis verder onder begeleiding van de huisarts. Uw huisarts ziet dan in uw dossier alle relevante gegevens bij elkaar, zoals uw bloeduitslagen, röntgenfoto’s of uw medicatie.

Uiteraard kan uw externe zorgverlener niet zomaar in uw ziekenhuisdossier kijken. Daarvoor is eerst uw toestemming nodig. De medewerker aan de balie zal u deze vraag om toestemming stellen, u kunt dit ook aangeven op het formulier dat u dan ontvangt. Geeft u uw toestemming, dan regelen wij dat uw externe zorgverlener uw dossier kan inzien. Uiteraard gebeurt dat op een goed beveiligde manier. Eenmaal gegeven toestemming kunt u te allen tijde ook weer intrekken

Veelgestelde vragen: Uw medisch dossier inzichtelijk


Kunnen al mijn externe zorgverleners mijn gegevens inzien?


Hoe kan mijn externe zorgverlener mijn gegevens inzien?


Hoe wordt mijn toestemming vastgelegd?


Hoe trek ik mijn toestemming weer in?


Welke gegevens kan mijn externe zorgverlener zien?


Zijn mijn gegevens veilig?


Kan mijn externe zorgverlener iets toevoegen aan het dossier?


Kan ik toestemming verlenen voor één externe zorgverlener?


Regels voor toestemming minderjarigen


Meer informatie?


Uw gegevens, toetsenbord

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.