Delen via , of LinkedIn of Mail.

Tips en veelgestelde vragen Mijn Martini

Hoe gebruikt u het patiëntportaal Mijn Martini?

 

Wat heb ik nodig om in te loggen? 
Om in te kunnen loggen op het patiëntenportaal Mijn Martini heeft u een computer, tablet of telefoon met toegang tot internet nodig. Daarnaast heeft u DigiD met sms-functie en een mobiele telefoon nodig.

Met DigiD gebruiken we een extra controle via een sms-code die u ontvangt op uw mobiele telefoon. Hiervoor moet u deze functie in DigiD wel eerst hebben geactiveerd. Dit kan op de website van DigiD: www.digid.nl.

Wie kan inloggen?
Patiënten van het Martini Ziekenhuis vanaf 16 jaar hebben toegang tot Mijn Martini. Hiervoor is het wel nodig dat uw Burger Service Nummer is gevalideerd. Dit gebeurt bij uw eerste afspraak in het ziekenhuis bij de receptie in de centrale hal.

Uitsluiting van personen in het patiëntenportaal

 • Kinderen tot 16 jaar kunnen (nog) niet inloggen in het patiëntenportaal. Ouders / voogden van kinderen tot 16 jaar kunnen in de toekomst een machtiging aanvragen bij het ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft hierbij rekening te houden met de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).
 • In bijzondere gevallen kunnen individuele patiënten, in overleg, worden uitgesloten van toegang tot het patiëntenportaal. Hiervoor kan een verzoek worden ingediend bij de behandelaar.
 • Het is niet toegestaan om met de DigiD-gegevens van iemand anders in te loggen. Een DigiD gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. U mag wel iemand in het proces ondersteunen.

Problemen met inloggen

Wanneer u niet kunt inloggen in het patiëntenportaal kan dit verschillende oorzaken hebben:

 • U heeft nog geen DigiD of u bent uw inloggegevens kwijt? Op www.digid.nl leest u meer over het (opnieuw) aanvragen van DigiD of over problemen bij het inloggen met DigiD. 
 • U krijgt geen code via sms op uw mobiele telefoon. Inloggen op het patiëntenportaal vereist naast een DigiD-account ook dat u uw huidige mobiele telefoonnummer aan uw DigiD-account heeft gekoppeld. Zo kunt u de benodigde sms-code ontvangen die u bij het inloggen moet invoeren. U kunt uw actuele mobiele telefoonnummer en de sms-controle koppelen aan uw account op www.mijndigid.nl.
 • U bent (nog) niet bekend als patiënt bij het Martini Ziekenhuis. Wanneer u al wel naar het Martini Ziekenhuis bent verwezen door uw huisarts of andere verwijzer, maar u bent nog niet voor uw eerste bezoek in het Martini Ziekenhuis geweest, dan heeft u nog geen toegang tot het patiëntenportaal. Zodra u voor het eerst een afspraak heeft gehad in het ziekenhuis én u heeft zich gelegitimeerd bij de receptie in onze centrale hal, heeft u ook toegang tot het patiëntenportaal.
 • Uw Burger Service Nummer (BSN) is nog niet gevalideerd. Wanneer u zich meldt bij de receptie in de centrale hal van het Martini Ziekenhuis, vragen wij u om zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Zo kunnen wij controleren of u als patiënt bij ons bent geregistreerd en of wij de juiste gegevens van u in ons systeem hebben. Wanneer we dit gecontroleerd en waar nodig bijgewerkt hebben, is ook uw BSN bij het Martini Ziekenhuis gevalideerd en heeft u toegang tot het patiëntenportaal.
 • U bent uitgesloten van toegang tot het patiëntenportaal. Kijk voor meer uitleg bij het onderwerp ‘uitsluiting van personen in het patiëntenportaal’. 

NB: In verband met beveiliging wordt er op de site niet aangegeven wat de reden is.

Uitloggen
U logt uit door te klikken op de knop Uitloggen rechts bovenin het portaal. Wanneer u, nadat u bent ingelogd, het portaal een tijdje niet gebruikt, wordt u automatisch uitgelogd. U kunt altijd opnieuw inloggen.

Let op uw privacy!
Bescherm uw gegevens. Vergrendel uw computer, telefoon of tablet als u even iets anders gaat doen. Of log uit van Mijn Martini.


Vragen of problemen

Heeft u na het lezen van deze pagina toch nog een vraag over het gebruik van het patiëntenportaal? Of loopt u tijdens het gebruik van het patiëntenportaal tegen een fout of belemmering aan in het systeem? Laat het ons weten via patientenportaal@mzh.nl

Een vraag over uw dossier of ongerust

 • Heeft u een vraag over iets wat u in uw dossier heeft gezien, bespreek dit dan met uw behandelend arts tijdens uw eerstvolgende afspraak in het ziekenhuis.
 • Bent u ongerust geworden door iets wat u in uw dossier heeft gezien, neem dan contact op met de afdeling waar u onder behandeling bent of met uw huisarts. Contactgegevens van de verschillende afdelingen in het Martini Ziekenhuis vindt u in het patiëntenportaal en op de website van het Martini Ziekenhuis.
 • Ziet u bij het bekijken van de inhoud van uw dossier iets waarvan u denkt dat het niet klopt, laat dit dan weten aan de afdeling waar u onder behandeling bent. U kunt hiervoor bellen met de betreffende polikliniek. Contactgegevens vindt u in het patiëntenportaal en op de website van het Martini Ziekenhuis.

Verbetersuggestie

Heeft u een verbetersuggestie voor het patiëntenportaal? Vertel het ons via vertelhetons@mzh.nl.


Antwoord op veelgestelde vragen

 

Kan ik de inhoud van het patiëntenportaal printen of downloaden?

Er zit (nog) geen knop in het patiëntenportaal om (onderdelen van) het dossier te printen, te downloaden of te delen. Wel kunnen schermafbeeldingen van het patiëntenportaal worden gemaakt via programma’s op de eigen computer of mobiel apparaat. We raden aan om hier zorgvuldig mee om te gaan. Ons advies is om dit soort kopieën zo weinig mogelijk te maken en niet te delen met mensen die niet betrokken zijn bij uw medische geschiedenis en/of behandeling.

Hoe kan ik de informatie in mijn medisch dossier van vóór 1 januari 2016 opvragen?

In het portaal staat informatie die sinds 1 januari 2016 aan uw dossier is toegevoegd. Heeft u vragen over de inhoud van uw dossier van voor deze datum, dan kunt u deze opvragen bij uw behandelend arts of via de afdeling Zorgadministratie &  Registratie. Op onze website vindt u de procedure hiervoor: https://www.martiniziekenhuis.nl/Kwaliteit--tevredenheid/Rechten--plichten/Medisch-dossier/.

Hoe snel is de informatie in het dossier beschikbaar?

Brieven en uitslagen zijn na goedkeuring in het electronisch patiëntendossier van het ziekenhuis vrijwel direct beschikbaar voor de patiënt. Er zit geen wachttijd tussen.


Welke gegevens kan ik zien in Mijn Martini?

Als patiënt van het Martini Ziekenhuis ziet u in Mijn Martini uw persoonlijke gegevens, een overzicht van al uw afspraken en opnames en enkele onderdelen uit uw medisch dossier. In het medisch dossier wordt die informatie getoond die vanaf 1 januari 2016 aan het dossier is toegevoegd.

 • Uw eigen gegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, contactpersonen en leefsituatie. Maar ook de gegevens van uw huisarts, apotheek en zorgverzekering;
 • Verwijzingen, geplande en vorige afspraken, opnames en operaties;
 • Uw medisch profiel met onder meer leefstijl, allergieën en metingen, zoals bloeddruk, gewicht, lengte. Maar ook eventuele implantaten en uw medicatieoverzicht zoals in het ziekenhuis vastgesteld op de dag dat u het ziekenhuis verlaat;
 • Medische historie zoals diagnoses en complicaties;
 • Correspondentie sinds 1 januari 2016, bijvoorbeeld brieven aan andere zorgverleners zoals uw huisarts;
 • Uitslagen sinds 1 januari 2016 van infectieonderzoek;
 • Labuitslagen van bloed- en urineonderzoek;

In het medisch dossier staan medische termen en die zijn niet voor iedereen goed te begrijpen. Heeft u vragen over de inhoud van uw dossier, bespreek deze dan tijdens uw eerstvolgende afspraak met uw behandelend arts. Maakt u zich ongerust, neem dan contact op met de afdeling waar u onder behandeling bent of met uw huisarts.

Door in Mijn Martini in te loggen accepteert u dat u uitslagen kunt inzien die mogelijk nog niet met u of door uw behandelaars onderling zijn besproken. De betekenis van de informatie voor uw specifieke situatie hoort u altijd tijdens een gesprek met uw behandelaar.

Welke gegevens vind ik waar in Mijn Martini?

Mijn gegevens

Persoonlijk
Hier staan de bij ons bekende gegevens van u, zoals NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), telefoonnummer en e-mailadres.

Wanneer u gaat verhuizen of verhuisd bent, geeft u dat allereerst door bij de gemeente waar u naartoe verhuist of bent verhuisd. Als uw nieuwe adresgegevens bekend zijn bij de Gemeentelijke Basisadministratie kunt u uw adresgegevens in het  patiëntenportaal bijwerken. Dit gebeurt namelijk via een koppeling met deze Gemeentelijke Basisadministratie.

Uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres kunt u zelf aanpassen. Om zeker te weten dat het ingevulde telefoonnummer en e-mailadres van u zijn, controleren we deze eenmalig met behulp van een code.

Huisarts
Hier staan de bij ons bekende gegevens van uw huisarts. Als deze niet actueel zijn, kunt u deze bijwerken door uit een lijst uw huidige huisarts selecteren.

Apotheek
Hier staan de bij ons bekende gegevens van uw apotheek. Als deze niet actueel zijn, kunt u deze bijwerken door uit een lijst uw huidige apotheek selecteren.

Zorgverzekering
Uw zorgverzekeraar die bij ons bekend is staat aangeven. Als dit niet juist is, dan kunt u dat bij uw eerstvolgende bezoek aangeven bij de balie in de centrale hal van het Martini Ziekenhuis. Neem dan legitimatie en uw zorgpas van de zorgverzekeraar mee.

Opnames en afspraken

Hier vindt u alle geplande afspraken en afspraken uit het verleden terug. U ziet wanneer de afspraak was, bij welk specialisme en met welke arts.
Ook ziet u hier de verwijzingen van uw huisarts waarvoor u een uitnodiging kunt verwachten. Verder tonen we hier wanneer u in het ziekenhuis bent geopereerd of opgenomen en of u op de Spoedeisende Hulp bent geweest.

Medisch profiel

Binnen dit onderwerp vindt u onderdelen uit uw medisch profiel. Op dit moment tonen we de informatie die bij ons is vastgelegd over uw leefstijl, allergieën en metingen, zoals bloeddruk, gewicht, lengte. Maar ook eventuele implantaten en uw medicatieoverzicht zoals in het ziekenhuis vastgesteld op de dag dat u het ziekenhuis verlaat.

Dossier

Onder Dossier vindt u de onderstaande onderdelen; hierin staat die informatie die sinds 1 januari 2016 aan uw medisch dossier is toegevoegd.
In het medisch dossier staan medische termen en die zijn niet voor iedereen goed te begrijpen. Maakt u zich ongerust, neem dan contact op met de afdeling waar u onder behandeling bent of met uw huisarts.

Medische historie
Uw medische historie bestaat uit eerder behandelde aandoeningen, diagnoses waarvoor u op dit moment onder behandeling bent en of u last heeft gehad van eventuele complicaties.

Correspondentie
Behandelverslagen die naar uw verwijzer of andere zorgverleners buiten het ziekenhuis zijn gestuurd.

Uitslagen
Hier bekijkt u de uitslagen van infectieonderzoek en klinisch chemisch onderzoek (bloed- en urineonderzoek). In het kader van de behandeling worden uitslagen van onderzoeksaanvragen van de huisarts bij Certe overgenomen in het EPD en als zodanig getoond in ons portaal. Dit geldt alleen voor de periode van een jaar voorafgaand aan de eerste afspraak in het Martini Ziekenhuis tot 15 maanden na de laatste afspraak. Certe pleegt voorafgaand nog een selectie op de uitslagen.


Functies in het patiëntenportaal voor patiënten van specifieke afdelingen

Aanvullende mogelijkheden in het patiëntenportaal, zoals het digitaal maken en wijzigen van afspraken of het gebruik maken van een e-consult, worden in eerste instantie beschikbaar gesteld aan een groep patiënten van een specifieke afdeling. Zo kunnen we goed testen wat het beste werkt, zowel voor patiënten als voor de afdeling. Wanneer het goed loopt, breiden we de mogelijkheden (steeds sneller) uit naar grotere groepen patiënten en naar andere afdelingen. U krijgt van het Martini Ziekenhuis of de afdeling waar u in behandeling bent, te horen wanneer de betreffende mogelijkheid ook voor u beschikbaar komt.

e-Consult
Wanneer kan ik via e-Consult een bericht versturen aan mijn behandelaar? 
Wanneer de afdeling waar u onder behandeling bent demogelijkheid voor een e-Consult biedt, dan bespreekt uw behandelaar dit met u. U ontvangt daarna een uitnodiging via de mail. Zorg ervoor dat uw juiste mailadres bij ons bekend is.
Hoe kan ik berichten lezen in e-Consult? 
Op de website van het Martini Ziekenhuis vindt u rechts bovenin een knop naar het patiëntenportaal Mijn Martini. Hier logt u in met uw DigiD. In Mijn  Martini vindt u de knop e-Consult. Daar kunt  u berichten lezen.
Wanneer mag ik reactie verwachten op een vraag in e-Consult? 
Verstuurt u een bericht aan uw behandelaar via e-Consult? Dan mag u ervan uitgaan dat u binnen vijf werkdagen een reactie ontvangt van uw behandelaar. Heeft u na vijf werkdagen nog geen reactie  ontvangen, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent.
Hoe weet ik of er een bericht in e-Consult voor mij klaar staat? 
Heeft uw behandelaar via e-Consult een nieuw bericht geplaatst? Dan ontvangt u hier per e-mail  een melding van. Om het e-Consult bericht te kunnen lezen, moet u inloggen in uw patiëntenportaal Mijn Martini.
Kan ik via e-Consult een bijlage meesturen, zoals een document of een foto? 
Nee dat is niet mogelijk via e-Consult. 
Voor wat voor vragen is e-Consult geschikt? 
Via e-Consult  kunt u tussen afspraken door communiceren met uw behandelaar. Denk hierbij aan vragen over klachten waarvoor u bij ons in behandeling bent,  onderzoeken en uitslagen. e-Consult kan eventueel controleafspraken vervangen. Bijvoorbeeld bij chronische ziekten zoals een hoge bloeddruk, astma of suikerziekte. Ook kunt u het e-Consult gebruiken om bijwerkingen van medicijnen door te geven.

e-Consult

Wanneer kan ik via e-Consult een bericht versturen aan mijn behandelaar? 

Wanneer de afdeling waar u onder behandeling bent de mogelijkheid voor een e-Consult biedt, dan bespreekt uw behandelaar dit met u. U ontvangt daarna een uitnodiging via de mail. Zorg ervoor dat uw juiste mailadres bij ons bekend is.

Hoe kan ik berichten lezen in e-Consult? 

Op de website van het Martini Ziekenhuis vindt u rechts bovenin een knop naar het patiëntenportaal Mijn Martini. Hier logt u in met uw DigiD. In Mijn Martini vindt u de knop e-Consult. Daar kunt u berichten lezen.

Wanneer mag ik reactie verwachten op een vraag in e-Consult? 

Verstuurt u een bericht aan uw behandelaar via e-Consult? Dan mag u ervan uitgaan dat u binnen vijf werkdagen een reactie ontvangt van uw behandelaar. Heeft u na vijf werkdagen nog geen reactie ontvangen, dan adviseren wij u om contact op te nemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Hoe weet ik of er een bericht in e-Consult voor mij klaar staat? 

Heeft uw behandelaar via e-Consult een nieuw bericht geplaatst? Dan ontvangt u hier per e-mail een melding van. Om het e-Consult bericht te kunnen lezen, moet u inloggen in het patiëntenportaal Mijn Martini.

Kan ik via e-Consult een bijlage meesturen, zoals een document of een foto? 

Nee, dat is niet mogelijk via e-Consult.

Voor wat voor vragen is e-Consult geschikt? 

Via e-Consult kunt u tussen afspraken door communiceren met uw behandelaar. Denk hierbij aan vragen over klachten waarvoor u bij ons in behandeling bent, onderzoeken en uitslagen. e-Consult kan eventueel controleafspraken vervangen. Bijvoorbeeld bij chronische ziekten zoals een hoge bloeddruk, astma of suikerziekte. Ook kunt u het e-Consult gebruiken om bijwerkingen van medicijnen door te geven.