Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat u kunt zien en doen in Mijn Martini

In het patiëntenportaal Mijn Martini kunt u onderstaande gegevens uit uw medisch dossier inzien én printen of opslaan.

  • Uw eigen gegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, contactpersonen en leefsituatie. Maar ook de gegevens van uw huisarts, apotheek en zorgverzekering. Een deel van deze gegevens kunt u zelf bijwerken;
  • Verwijzingen, geplande en vorige afspraken, opnames en operaties;
  • Uw medisch profiel, waaronder uw medicatieoverzicht, implantaten, maar ook leefstijl, allergieën, vaccinaties en metingen zoals bloeddruk, gewicht, lengte;
  • Medische historie zoals eerdere diagnoses en complicaties;
  • Correspondentie sinds 1 januari 2016, bijvoorbeeld brieven aan andere zorgverleners zoals uw huisarts; 
  • Uitslagen van bloed- en urineonderzoek, infectieonderzoek (uitgevoerd na 1 januari 2016), radiologisch onderzoek en pathologisch onderzoek (uitgevoerd na 30 mei 2018);
  • Waarschuwingen in het dossier.

e-Consult

Daarnaast biedt Mijn Martini op dit moment de mogelijkheid aan patiënten van de polikliniek Medische Psychologie om gebruik te maken van e-Consult. Via e-Consult kunnen patiënt en behandelaar veilig berichten uitwisselen. In overleg met u kan de behandelaar deze mogelijkheid voor u activeren. Hier ontvangt u per e-mail een melding van.

Vragenlijst preoperatief spreekuur

Een deel van de patiënten die op het preoperatief spreekuur komt, wordt via de afspraakbrief gevraagd om de vragenlijst via het patiëntenportaal in te vullen. Dit scheelt zowel de patiënt als de zorgverlener tijd. De gegevens hoeven namelijk niet meer handmatig te worden overgenomen, maar komen rechtstreeks in het elektronisch patiëntendossier terecht. Heeft de patiënt voor een andere operatie de vragenlijst al eens eerder ingevuld, dan zijn de antwoorden al zoveel mogelijk overgenomen. De antwoorden zijn in het patiëntenportaal ook weer terug te zien.

Toekomstige mogelijkheden

De inhoud van Mijn Martini wordt in fases uitgebreid. ​Behalve het bekijken van informatie uit het elektronisch patiëntendossier, zal Mijn Martini ook steeds meer mogelijkheden bevatten waarbij u zelf actie kan ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan

  • afspraken maken, wijzigen of annuleren;
  • vragenlijsten invullen;
  • gebruik van e-Consult.

Deze functies worden eerst voorbereid en getest met enkele afdelingen en patiëntengroepen, voordat ze voor meer afdelingen en patiënten beschikbaar worden gesteld. U krijgt van het Martini Ziekenhuis of de afdeling waar u in behandeling bent, te horen wanneer de betreffende mogelijkheid ook voor u beschikbaar komt.

Naar de tips en veelgestelde vragen over het patiëntenportaal Mijn Martini.