Delen via , of LinkedIn of Mail.

Vrienden van het Martini Ziekenhuis

Een verblijf in het ziekenhuis brengt voor de meeste mensen spanning en onzekerheid met zich mee. Soms kan afleiding of een extra voorziening dan helpen om even wat minder zorgen te ervaren. De stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis maakt dit mogelijk.

Wij doen dit door geld in te zamelen voor bijvoorbeeld sfeervolle familiekamers, bijzondere kunst, een stiltecentrum of Virtual Reality brillen. Deze voorzieningen kunnen helpen om nabijheid, troost, ruimte of vrolijkheid te ervaren. Kleine en grote extra’s die een wezenlijk verschil maken in de beleving van een ziekenhuisverblijf. Dat gunnen wij alle patiënten van het Martini Ziekenhuis en hun naasten.

Word ook Vriend van het Martini Ziekenhuis

Door Vriend van het Martini Ziekenhuis te worden, kunt u ons helpen om nieuwe wensen te realiseren. Uw financiële steun is meer dan welkom op IBAN-nr NL24ABNA0446118842.

Vrienden van het Martini Ziekenhuis is een stichting met de ANBI-status. Uw donatie gaat volledig naar de projecten en is aftrekbaar van de belasting. Meer informatie over actuele projecten vindt u op  www.vriendenmartiniziekenhuis.nl. Hier leest u ook hoe u namens een bedrijf kunt doneren of zelf een actie kunt starten.

Heeft u vragen of ideeën? Neem dan contact op met onze coördinator sponsor- en fondsenwerving Laura de Vries via vrienden@mzh.nl of tel. 06 27 05 50 64. 

Verenigd

De stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis is bij de bouw van het ziekenhuis speciaal in het leven geroepen voor de inrichting van de binnentuin en de bouw van het Martini Paviljoen. Dit paviljoen is in 2014 geopend. Daarnaast waren er Stichting Helpman en stichting De Mantel die het Martini Ziekenhuis en zijn vrijwilligers ondersteunden. Deze beide stichtingen hebben zich verenigd en gaan sindsdien verder als Vrienden van het Martini Ziekenhuis.