Delen via , of LinkedIn of Mail.

Disclaimer

Hoewel aan alle pagina's van de website van het Martini Ziekenhuis de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Het Martini Ziekenhuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de website. Wel stelt het Martini Ziekenhuis het op prijs indien zulke onjuistheden aan haar worden gemeld. Mocht u onjuistheden signaleren, wilt u deze dan bij ons melden: webmaster@mzh.nl.

In het bijzonder vallen links naar derden buiten de controle van het Martini Ziekenhuis, die daarom voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. Het Martini Ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Het Martini Ziekenhuis bezit het auteursrecht op de informatie die via de website van het Martini Ziekenhuis wordt verstrekt. Dit geldt ook voor beeldmerken, logo's, foto- en filmmateriaal. Het is daarom niet toegestaan de informatie te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van het Martini Ziekenhuis.

Het gebruik van het logo van het Martini Ziekenhuis is alleen toegestaan na toestemming van het Martini Ziekenhuis.

Het Martini Ziekenhuis hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. Informatie over bezoeken aan deze website (bijvoorbeeld IP-adressen) wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt om individuele personen te identificeren. De persoonlijke gegevens die u verstrekt om informatie te ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of de reactie en daarna vernietigd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Beeldmateriaal
Jan Buwalda (fotografie)
Dreamstime (fotografie)
Afdeling Communicatie (fotografie)

Ontwerp en implementatie
Tam Tam