Delen via , of LinkedIn of Mail.

Mijn werk beschouw ik als een voorrecht

Theresa Henstra voelt als geriatrieverpleegkundige een sterke band met oudere patiënten. 'Zij hebben vaak zo veel meegemaakt, daar heb ik veel respect voor. Het feit dat ouderen hun kennis en levenservaring met mij willen delen, vind ik heel bijzonder.'

Op de polikliniek Geriatrie komen veel patiënten met geheugenproblemen, die soms onzeker of angstig zijn. Theresa neemt hun emoties altijd serieus. 'Ik bied hen een kop koffie aan en ik neem de tijd voor hun problemen. Door te luisteren of een hand op de schouder te leggen, probeer ik de patiënt gerust te stellen.'

In de kliniek wordt ze regelmatig geconfronteerd met ernstig verwarde patiënten als gevolg van een delier. 'Dan ga ik naast de patiënt zitten en leg ik rustig uit wat er aan de hand is. Ik wil er écht voor ze zijn, iedere patiënt moet zich veilig voelen.'

Glimlach

Hoewel haar tijd beperkt is, vindt Theresa persoonlijk contact heel belangrijk. 'Het verhaal achter de patiënt spreekt mij zeer aan.' Hoe vol haar agenda ook is, ze probeert altijd een glimlach op het gezicht van haar patiënten te toveren. 'In negen van de tien situaties lukt dat ook,' verzekert de geriatrieverpleegkundige.

Keurmerk

Dat het Martini Ziekenhuis veel waarde hecht aan de ouderenzorg, blijkt wel uit het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Dit predicaat bewijst dat kwetsbare ouderen in ons ziekenhuis verzekerd zijn van de beste zorg en ondersteuning.

Ook Theresa draagt haar steentje bij, bijvoorbeeld door de wensen en waarden van de patiënt te respecteren. 'Als een oudere patiënt thuis niet dagelijks onder de douche gaat, hoeft dat hier ook niet. We zoeken samen naar de beste oplossing. Als dat lukt, geeft mij dat veel voldoening.'

Kwetsbaar

Om goede en persoonlijke zorg te kunnen bieden, hanteert Theresa twee principes. 'Ik stel mezelf kwetsbaar op én ik streef naar eerlijkheid. Hoe moeilijk een boodschap ook is, de patiënt heeft altijd recht op de waarheid.' Theresa voelt zich binnen de ouderenzorg als een vis in het water. 'Werken binnen de geriatrie beschouw ik als een voorrecht.'