Delen via , of LinkedIn of Mail.

Organisatiestructuur

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Om de ambities uit de meerjarenstrategie te kunnen realiseren, is de besturing en organisatie van het Martini Ziekenhuis als volgt ingericht:

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het besturen van de organisatie van het Martini Ziekenhuis. Het toezicht op de besturing en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis ligt bij de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur geeft ieder jaar een kaderbrief uit. Op basis daarvan worden jaarplannen en begrotingen gemaakt.

Medisch specialisten
In het Samenwerkingsverband Medisch Specialisten (SMS) zijn de Vereniging Medische Staf (alle medisch specialisten in het Martini), de Coöperatie Medisch Specialisten (alle vrijgevestigde medisch specialisten in het Martini) en de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband vertegenwoordigd. Met het Samenwerkingsverband Medisch Specialisten heeft de Raad van Bestuur één aanspreekpunt voor alle medische onderwerpen. 

Management
Het management van het Martini Ziekenhuis bestaat uit: 

  • twee zorgprocesmanagers die - samen met de vakgroepen - de zorgvraag in kaart brengen en afstemmen hoe het ziekenhuis hierop kan inspelen en welke capaciteit hiervoor nodig is;
  • vier managers die - samen met de unithoofden - de capaciteiten regelen en kijken welke innovaties nodig zijn om dit efficiënt te kunnen blijven doen;
  • medisch coördinatoren die namens hun maatschap of vakgroep aanspreekpunt zijn voor hoe we aan de zorgvraag kunnen voldoen. 

 Stafdiensten
De organisatie wordt ondersteund door de stafdiensten P&O, ICT & Medische Techniek, Facilitair Bedrijf, Financiën & Zorgadministratie, Kwaliteit en Marketing & Communicatie.  

Gremia
In het Martini Ziekenhuis dragen de Verpleegkundige Staf, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Medisch Ethische Commissie bij aan de ontwikkeling van beleid.  

Bekijk hier het organogram van het Martini Ziekenhuis.

​​In het Jaardocument doet het Martini Ziekenhuis verslag van de prestaties en bedrijfsvoering. Zo leggen we op gestructureerde wijze verantwoording af over de wettelijke en maatschappelijke taken die het ziekenhuis uitvoert. Bekijk hier het Jaardocument 2018.