Delen via , of LinkedIn of Mail.

Digitale consultatie

Huisartsen die zijn aangesloten bij de Groninger Huisartsen Coöporatie (GHC) kunnen een aantal medisch specialismen van het Martini Ziekenhuis digitaal consulteren. Met digitale consultatie stelt de huisarts laagdrempelig en eenvoudig een consultatievraag aan een medisch specialist over een patiënt. Denk bijvoorbeeld aan een vraag over een lopend behandeltraject in het ziekenhuis of aan een vraag om een verwijzing te voorkomen. Het Martini Ziekenhuis, de Groninger Huisartsen Coöperatie, het softwareleverancier Calculus en Menzis werken hierin samen.

Hoe werkt digitale consultatie?
De consultatie vindt plaats via een module in de beveiligde omgeving van het programma VIPLive van softwareleverancier Calculus. In dit programma stelt de huisarts een vraag. De betreffende vakgroep ontvangt per mail het bericht dat een vraag is binnen gekomen. In deze mail zit een link naar de beveiligde omgeving van VIPLive, waar de vraag wordt gesteld en het antwoord kan worden gegeven. Afgesproken is dat de digitale consultatievraag binnen 48 uur wordt beantwoord. Digitale consultatie is dus niet bedoeld voor spoedvragen. Als de vraag door de specialist in VIPLive is beantwoord, ontvangt de huisarts bericht en slaat deze het antwoord op in zijn informatiesysteem. Het antwoord van de specialist wordt ook opgeslagen in het informatiesysteem van het ziekenhuis. Bij het afsluiten van het consult vindt automatische declaratie plaats volgens de afgesproken voorwaarden.

Wie doen mee aan digitaal consulteren?
Digitale consultatie is op 1 mei 2018 gestart in een pilotfase, met huisartsen die tot nu toe regelmatig naar het Martini Ziekenhuis verwijzen. Zij kunnen digitaal consulteren met de cardiologen, MDL-artsen, sportartsen, neurologen, revalidatieartsen en urologen van het Martini Ziekenhuis. Inmiddels zijn geriatrie, plastische chirurgie, orthopedie, interne geneeskunde, reumatologie, KNO en gynaecologie aangehaakt. Het is de bedoeling dat meer vakgroepen van het Martini Ziekenhuis en andere ziekenhuizen in de regio aansluiten.

Waarom digitaal consulteren?
Digitaal consulteren heeft verschillende voordelen voor de betrokken huisarts, medisch specialist en patiënt:

  • het advies van de specialist wordt vastgelegd in het dossier van de patiënt, zodat het altijd is terug te vinden
  • de huisarts en de medisch specialist krijgen een vergoeding
  • voor de patiënt zijn geen kosten verbonden aan de digitale consultatie. De patiënt kan met digitale consultatie vaak bij zijn eigen huisarts onder behandeling blijven en hoeft het eigen risico niet aan te spreken voor een consult in het ziekenhuis. Meer patiënten met specialistische vragen zullen dichtbij huis kunnen worden geholpen. Dit scheelt de patiënt tijd en geld omdat een bezoek aan het ziekenhuis niet nodig is.

De verwachting is dat digitale consultatie werkt als een soort filter bij twijfel; sommige doorverwijzingen kunnen worden voorkomen. Zo ontstaat meer ruimte op onze poliklinieken voor mensen met complexere problemen. Ook verwachten we de verwijzingen te kunnen optimaliseren, bijvoorbeeld doordat de specialist een huisarts kan adviseren bij een verwezen patiënt meteen een echo aan te vragen. Verder zal de samenwerking tussen huisarts en specialist versterken en draagt digitale consultatie bij aan de kwaliteit van zorg in de huisartsenpraktijk. Omdat het veelvuldig contact met de specialist het kennisniveau van huisartsen en het ondersteunend personeel vergroot.

Eerste ervaringen
De eerste ervaringen zijn positief, er worden vooral digitale consultaties aangevraagd bij de cardiologie. Huisartsen waarderen de extra mogelijkheid om een medisch specialist een vraag te stellen. Medisch specialisten vinden de digitale consultatie veelbelovend en hopen meer digitale consultaties te krijgen, zodat ze onderdeel worden van hun dagelijkse praktijk. Bij een paar consultaties bleek verwijzing nodig. Meer informatie over de eerste ervaringen met de digitale consultatie vindt u hier .

Voor de huisarts:

Als u meer wilt weten over het digitaal consulteren, neem dan gerust contact op met Ron Cator of Celeste Reker, via r.cator@mzh.nl of c.reker@mzh.nl. U kunt ook contact opnemen met Marcel van Keulen van de GHC, via secretariaat@ghcgroningen.nl. Voor technische vragen over VIPLive kunt u contact opnemen met Calculus: 088-5281060.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.