Delen via , of LinkedIn of Mail.

Digitaal verwijzen

Huisartsen kunnen hun patiënten digitaal naar het Martini Ziekenhuis verwijzen via de internetgebaseerde verwijsapplicatie ZorgDomein, voor reguliere afspraken, spoedafspraken, afspraken met verkorte toegangstijd en combinatieafspraken. Een combinatieafspraak betekent dat een patiënt meerdere afspraken op dezelfde dag heeft, waar mogelijk aaneengesloten.

Voordelen digitaal verwijzen

De huisarts ziet op ZorgDomein de actuele toegangstijden van de poliklinieken en van de combinatieafspraken van het Martini Ziekenhuis en van andere ziekenhuizen die op ZorgDomein zijn aangesloten. Met deze informatie kan de patiënt samen met de huisarts kiezen voor een ziekenhuis. De huisarts verstuurt de verwijsbrief via ZorgDomein naar de betreffende polikliniek, waarna een afspraak wordt gemaakt.

ZorgDomein bevat alle telefoonnummers en bereikbaarheidstijden van de poliklinieken. Bij een aantal specialismen van het Martini Ziekenhuis kan de huisarts zelf een afspraak maken via ZorgDomein. Op ZorgDomein is ook patiënteninformatie te vinden, waarmee de patiënt zich kan voorbereiden op het bezoek aan het ziekenhuis.