Delen via , of LinkedIn of Mail.

Jan de Jeu nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

23-12-2019

Per 1 januari 2020 neemt de Raad van Toezicht afscheid van de heer Ir. R.H. (Rik) van Terwisga, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Martini Ziekenhuis. Hij wordt opgevolgd door de huidige vicevoorzitter, de heer drs. J. (Jan) de Jeu.

Rik van Terwisga is sinds 1 januari 2011 lid van de Raad van Toezicht. Vanaf 1 juni 2015 vervulde hij de rol van voorzitter. Jan de Jeu: ‘Met het vertrek van Rik van Terwisga nemen we afscheid van een betrokken en deskundige toezichthouder en uitstekende voorzitter.  Met zijn kennis en interesse heeft hij de afgelopen jaren een waardevolle bijdrage geleverd aan de sterke positie waarin het Martini Ziekenhuis zich nu bevindt.’
Jan de Jeu is sinds 1 januari 2017 lid van de Raad van Toezicht en vicevoorzitter. Jan de Jeu: ‘Ik kijk uit naar mijn nieuwe rol als voorzitter van de Raad van Toezicht en verheug me op de intensieve samenwerking met de Raad van Bestuur die daarbij hoort.’ 
De Raad van Toezicht is in de afrondende fase in het wervingsproces van een nieuw lid en vicevoorzitter.

Samenstelling en taak Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van het Martini Ziekenhuis bestaat uit minimaal zes en maximaal acht personen. De samenstelling is op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van het ziekenhuis en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De leden worden gehonoreerd volgens de richtlijnen van de NVTZ. Hun taak is toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis. De raad stelt tevens het aantal leden van de Raad van Bestuur vast en heeft het recht van benoeming, schorsing en ontslag van de bestuurders. Ook stelt de raad het salaris en arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur vast. 
De Raad van Toezicht van het Martini Ziekenhuis bestaat vanaf 1 januari 2020 uit:
de heer drs. J. de Jeu (voorzitter)
mevrouw drs. V.E. Frankot RA
mevrouw prof. dr. J.M.W. Hazes
de heer A.B. Hettinga RA
de heer A.K. in ’t Veld MA

Meer nieuws