Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wegens succes verlengd: vier nieuwe Hart &Vaatcafés in Martini Ziekenhuis

05-03-2018

De Harteraad (voorheen Hart&Vaatgroep) en de afdeling Cardiologie van het Martini Ziekenhuis organiseren dit jaar vier nieuwe bijeenkomsten van het Hart& Vaatcafé. De bijeenkomsten zijn zeer succesvol en worden door de bezoekers gewaardeerd met gemiddeld een 8. Nieuw dit jaar is dat er een bijeenkomst in samenwerking met het Longpunt wordt georganiseerd. Thema van die bijeenkomst isBenauwd, is het nu het hart of zijn het de longen?’.

De Hart & Vaatcafés zijn vooral bedoeld om hart- en vaatpatiënten en hun naasten met elkaar in contact te brengen en ervaringen en tips met elkaar te delen. Daarnaast is het vergroten van kennis een belangrijk aspect. Verschillende specialisten komen aan het woord. Dit kan een arts of een verpleegkundig specialist zijn, maar ook een ervaringsdeskundige. Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema. Komend jaar zijn dat de werking en bijwerking van hartmedicijnen, hartkatheterisatie, dotter of omleiding en eHealth en patiëntenparticipatie.

De eerste bijeenkomst op 29 maart gaat over de werking en bijwerking van hartmedicijnen. Ziekenhuisapotheker Krijn Dekens geeft uitleg over de werking van b-blokkers, ace remmers, calciumantagonisten en statines. Ook gaat hij in op bijwerkingen en medicatieveiligheid.

Samenwerking en voorbeeld
De Harteraad heeft het contact met het Longpunt geïntensiveerd. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke bijeenkomst in 2018 over de relatie tussen hart- en longaandoeningen. De cafés zijn ook een voorbeeld geweest voor andere ziekenhuizen: inmiddels organiseren 28 ziekenhuizen in Nederland naar voorbeeld van het Martini Ziekenhuis een Hart & Vaatcafé. Gezien de positieve ervaringen met het Hart& Vaatcafé en de behoefte aan een dergelijk café voor nierpatiënten wordt er momenteel ook hard gewerkt aan een vergelijkbaar Niercafé binnen het Martini Ziekenhuis.

Goed bezocht
Ruim 260 mensen bezochten in 2017 de Hart & Vaatcafés. Uit de evaluatie blijkt dat de bijeenkomsten tegemoet komen aan een grote behoefte van patiënten en hun naasten. Zij geven vooral aan dat ze behoefte hebben aan informatie over hart,- en vaataandoeningen en aan het contact met andere patiënten en naasten. Wendy Valk, verpleegkundig specialist Cardiologie: ‘We weten dat het Hart & Vaatcafé intussen groot aantal trouwe ‘stamgasten’ heeft. Dat zien we als een groot compliment, kennelijk is de inhoud van de avond elke keer weer interessant.’

Bezoekers kunnen zelf meedenken over nieuwe thema’s. Wendy de Valk: ‘Patiënten vertellen ons dat ze de laagdrempeligheid van de bijeenkomsten erg waarderen, dat ze ruim de mogelijkheid krijgen tot het stellen van vragen en dat het hen en hun naasten veel duidelijkheid geeft over hun eigen ziektebeeld. De bijeenkomsten in het Martini Ziekenhuis zijn voor heel 2018 al gepland. Informatie over data en onderwerpen staat op: www.martiniziekenhuis.nl/vaatcafe.

Bijeenkomsten 2018

Meer nieuws