Delen via , of LinkedIn of Mail.

Verbeteringen zorg na beroerte in Santeon ziekenhuizen

11-12-2018

Bij een beroerte, ook wel CVA, krijgt een deel van de hersenen voor kortere of langere tijd geen zuurstof. Hierdoor ontstaan plotselinge uitvalsverschijnselen, zoals een scheve mond, verwarde spraak of een verlamde arm. Jaarlijks worden in Nederland ruim 40.000 CVA patiënten opgenomen in een ziekenhuis. Een snellere start van de behandeling vermindert de kans op (blijvend) letsel. Sinds 2016 werken de Santeon ziekenhuizen actief samen aan het verbeteren van de zorg rondom CVA patiënten. Het Martini Ziekenhuis wil in 2019 de zorg na een beroerte verbeteren door in te zetten op mobiele hartmonitoring.

Neuroloog Mariëlle Padberg van het Martini Ziekenhuis ziet nog kansen voor het verbeteren van de CVA-zorg: ‘De informatie in de eerste drie dagen na een beroerte is cruciaal. We zoeken bijvoorbeeld naar de oorzaak van het herseninfarct, zodat we gericht kunnen handelen om herhaling te voorkomen. Met het in kaart brengen van het hartritme kan de specialist vaststellen of er een verhoogde kans is op boezemfibrilleren, wat bij ongeveer 15% van de herseninfarcten de oorzaak is. Daarnaast richten we ons op het voorkomen van mogelijke complicaties. En net zo belangrijk is het direct starten van de herstelperiode, de revalidatie.'

'Juist in die eerste dagen weer mobiel zijn, is voor de revalidatie van de patiënt vaak erg belangrijk. Een hartmonitor aan bed, staat die gewenste mobiliteit in de weg. Daarom starten we – samen met de cardiologen van het Martini Ziekenhuis – in het voorjaar van 2019 een pilot met mobiele hartmonitoren. Het gaat daarbij om de periode dat de patiënt in het ziekenhuis ligt, maar ook wanneer hij weer thuis is met behulp van mydiagnostick. We verwachten dat wanneer de hartmonitor de patiënt volgt, hij of zij meteen kan beginnen met de revalidatie-op-maat!'

'Met de Santeon ziekenhuizen in Nederland en binnen het Martini Ziekenhuis werken we intensief samen met verschillende teams van zorgprofessionals en stafmedewerkers. Vanaf het moment van binnenkomst op de SEH tot aan ontslag zijn er vele zorgverleners betrokken bij CVA-zorg. Samen zijn we voortdurend bezig met zorgverbetering en vernieuwing om de patiënt zo goed mogelijk te helpen. We allemaal gaan ‘Samen voor de beste zorg’ en daar zijn we trots op!’

“Time is brain”
Vaak wordt een CVA behandeld met een krachtige bloedverdunner via een infuus om het stolsel dat het herseninfarct veroorzaakt heeft, op te lossen. Een snelle start van de behandeling is daarbij essentieel. Voor deze zogenaamde “door-to-needle time” is het landelijk streven om de behandeling, na aankomst in het ziekenhuis, binnen 30 minuten te starten. Elke minuut langer betekent dat er meer hersencellen afsterven, dus “time is brain”. In 2017 lag de landelijke door-to-needle time op 24 minuten. De Santeon ziekenhuizen zetten verbetermaatregelen in, waardoor CT-scans sneller gemaakt kunnen worden en alle onderzoeken beter op elkaar afgestemd zijn. Hierdoor worden patiënten in Santeon ziekenhuizen inmiddels gemiddeld 2 minuten eerder behandeld, namelijk al na 22 minuten. Time is brain.

Weinig complicaties
Complicaties tijdens een ziekenhuisopname, zoals een infectie of verwardheid (delier), vertragen het herstel van een patiënt en moeten dus zoveel mogelijk voorkomen worden. Uit analyse van de verzamelde data blijkt dat minder dan 13% van de CVA patiënten in Santeon ziekenhuizen een infectie krijgt. En minder dan 7% een delier. Landelijke cijfers over deze indicatoren zijn niet bekend. De Santeon ziekenhuizen blijven deze resultaten echter monitoren en daar waar mogelijk verbeteringen doorvoeren om de complicaties nog verder terug te dringen.

Kortere verblijfsduur
Een CVA patiënt verblijft na een ingreep meestal rond de 5 dagen in een Santeon ziekenhuis. Een aanzienlijke groep patiënten verbleef echter 14 dagen of langer, vaak wachtend op revalidatiezorg buiten het ziekenhuis. Inmiddels zijn diverse verbeterinitiatieven gestart om overgang naar revalidatie te versnellen, zodat patiënten sneller kunnen herstellen buiten het ziekenhuis.

Onnodig langer verblijf in het ziekenhuis is een landelijk probleem met grote gevolgen voor de zorguitkomsten en -kosten. Santeon ziekenhuizen werken intensief samen met verpleeghuizen en revalidatiecentra om de zorg in de keten te verbeteren en te versnellen. 

Het volledige rapport is hier terug te vinden https://www.santeon.nl/betere-zorg-voor-cva-patienten/

Transparant verbeteren
De Santeon ziekenhuizen vinden het belangrijk transparant te zijn over de uitkomsten van zorg. Hierbij leggen zij de focus op zaken die er echt toe doen voor patiënten. Eerder dit jaar deelde Santeon de resultaten van de zorg rondom borstkanker en heupartrose. Inmiddels werken de Santeon ziekenhuizen op 11 verschillende aandoeningen in verbetertrajecten samen.

Meer nieuws