Delen via , of LinkedIn of Mail.

Meerjarenovereenkomst Certe en Martini Ziekenhuis

26-07-2018

Het Martini Ziekenhuis en laboratoriumorganisatie Certe hebben voor de komende jaren afspraken gemaakt over dienstverlening. In de afspraken is opgenomen wat het ziekenhuis precies van Certe verwacht aan medische diagnostiek en bijbehorende adviezen en welke diensten Certe aan het ziekenhuis gaat leveren op het gebied van klinische chemie en microbiologie. De partijen hebben elkaar in de afgelopen periode inzicht gegeven in kosten, belangen en verwachtingen. Hierdoor hebben ze goede afspraken kunnen maken over de kwaliteit tegen een reële prijs.

Voorheen waren de onderlinge afspraken voornamelijk gericht op prijs. Peter Littooij CFO Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis: ‘Met deze nieuwe afspraken kunnen we ons beide concentreren op de kwaliteit van de patiëntenzorg, waarmee we diagnostiek voor veilige en doelmatige zorg op tijd en juist in kunnen zetten. We houden wederzijds inzicht in vraag en aanbod, kosten, prijs en kwaliteit. We sluiten hierbij volledig aan op de contracten die met de zorgverzekeraars zijn gesloten over doelmatige zorg’. Harjan van Dam bestuurder van Certe vult aan: ‘Een goede kwaliteit van diagnostiek gaat mee met medische ontwikkelingen en behoeftes van medisch specialisten Immers ongeveer 70% van de klinische beslissingen wordt door diagnostiek beïnvloed. Zo dragen we samen bij aan een goede en efficiënte patiëntenzorg.’

Beide partijen constateren dat intensiveren van de samenwerking noodzakelijk en ook wenselijk is. In dat kader werken Certe en het Martini Ziekenhuis de komende jaren aan een betere werkverdeling. 

Meer nieuws