Delen via , of LinkedIn of Mail.

Martini Ziekenhuis vanaf 1 januari geheel rookvrij

28-12-2018

Het terrein van het Martini Ziekenhuis is per 1 januari geheel rookvrij. Binnen het gebouw is dat al jaren het geval. Het Martini Ziekenhuis vindt dat het als gezondheidsinstelling een voorbeeldfunctie heeft en de maatschappelijke plicht ongezonde leefgewoonten te bestrijden. Hierbij past dat patiënten, bezoekers en medewerkers niet in aanraking komen met tabaksrook. Het ziekenhuis neemt roken als verslaving serieus en ondersteunt daarom patiënten en medewerkers die willen stoppen met roken en biedt oplossingen voor patiënten die roken en opgenomen zijn in ons ziekenhuis.

Het Martini Ziekenhuis ondertekende in 2017 samen met een aantal andere grote organisaties in de stad Groningen het convenant Rookvrije Generatie. Deze organisaties hebben de gedeelde ambitie dat kinderen in Groningen rookvrij moeten kunnen opgroeien. Ton Tiebosch, bestuurslid Martini Ziekenhuis: ‘Om aan die ambitie bij te dragen, hebben we binnen het Martini  een aantal concrete maatregelen genomen die voortkomen uit onze overtuiging dat we roken als verslaving serieus moeten nemen. Tegelijk zien we hier in het ziekenhuis heel direct de negatieve gevolgen van roken voor de gezondheid. We willen daarom onze bezoekers, patiënten en medewerkers helpen met stoppen. Daar hoort bij dat nergens op het terrein meer gerookt wordt, zodat niemand meer geconfronteerd wordt met tabaksrook.’

Patiënten
Vanaf 1 januari is niet alleen het hele terrein rookvrij, het is ook in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) mogelijk tabaksverslaving als tweede of derde diagnose te noteren. Zo wordt het een vast gespreksonderwerp tussen arts en patiënt. Wil de patiënt stoppen met roken, dan bespreken arts en patiënt welke vorm van ondersteuning daarbij het beste voor die persoon past. Henk Kramer, longarts: ‘Voor de een is dat stoppen met behulp van een app, voor de ander werken medicijnen het beste en voor een derde is wellicht de Rookstoppoli een optie.’ Voor patiënten die roken en opgenomen worden in het ziekenhuis, stelt het Martini Ziekenhuis tijdens de opname nicotinepleisters ter beschikking. Ook zijn er drie rookstopconsulenten in het ziekenhuis, die samen met de patiënt en zorgverleners bespreken welke ondersteuning het beste past bij die patiënt.

Medewerkers
Er zijn ook medewerkers van het Martini Ziekenhuis die roken. Uit een representatieve enquête onder de drieduizend medewerkers blijkt dat dat er beduidend minder zijn dan het landelijk gemiddelde. Een kwart van de Nederlanders rookt, in het Martini rookt 9% van de medewerkers. Van de medewerkers die roken, is zestig procent voornemens te stoppen. De ambitie het Martini Ziekenhuis rookvrij te maken, heeft breed draagvlak: 80% van de medewerkers ondersteunt het  rookvrije terrein.  De afspraak per 1 januari is dat medewerkers niet roken tijdens werktijd. Ook biedt het Martini Ziekenhuis medewerkers de mogelijkheid gratis deel te nemen aan een cursus stoppen met roken.

 

Meer nieuws