Delen via , of LinkedIn of Mail.

Het Martini Ziekenhuis investeert in zorg, capaciteit en innovatie

29-05-2018

Vandaag publiceert het Martini Ziekenhuis het jaarverslag 2017. Daaruit blijkt dat het ziekenhuis afgelopen jaar met 4,3 % groeide. Het ziekenhuis is meer dan ooit voor veel patiënten en verwijzers de eerste keus geworden. Daarnaast verricht het UMCG in samenspraak met de zorgverzekeraars steeds minder basiszorg, die nu onder meer terecht komt bij het Martini Ziekenhuis. De keerzijde van deze groei werd in 2017 zichtbaar toen het ziekenhuis kampte met capaciteitsproblemen. De gezonde financiële positie en het resultaat uit 2017 stelt het ziekenhuis in staat structureel te investeren in het vergroten van de capaciteit, personeel en innovatie. Hans Feenstra, bestuursvoorzitter Martini Ziekenhuis: ‘We gaan het positieve resultaat gebruiken voor het realiseren van onze strategie, dus investeren we in onze excellente basiszorg, de acht expertisegebieden, patiëntparticipatie, samenwerking met zorgpartners en betrokken professionals.’

De omzet van het Martini Ziekenhuis was afgelopen jaar 328 miljoen. Het financieel resultaat daaruit is te verdelen in een resultaat van €5,5 miljoen uit de reguliere bedrijfsvoering en €8 miljoen eenmalige baten.

Investeren
In 2017 en met name het eerste kwartaal van 2018 werd duidelijk dat de capaciteit van het Martini Ziekenhuis onder druk stond. Door de aanhoudende griepepidemie moesten zelfs planbare operaties uitgesteld worden. Het Martini Ziekenhuis kiest ervoor het geld een duidelijke bestemming te geven. Feenstra: ‘We willen dat het geld terechtkomt daar waar het hoort, bij de patiënt en bij voldoende en gekwalificeerd personeel. Op dit moment realiseren we drie extra operatiekamers en nog deze zomer starten we met de uitbreiding van onze Spoedeisende Hulp van 16 naar 24 behandelkamers. Meer gericht op de langere termijn, oormerken we drie miljoen voor wat we ‘strategische personeelsplanning’ noemen. We zien nu al dat het aantrekken en behouden van goede medewerkers een toenemend probleem is. Gelukkig staat het Martini Ziekenhuis als een goed werkgever te boek en lukt het ons nog steeds om de meeste vacatures te vervullen. Maar we zullen samen met de andere zorginstellingen in het Noorden meer mensen moeten opleiden om toekomstige tekorten te voorkomen.’ Vanuit de visie dat stilstand achteruitgang is, reserveert het Martini Ziekenhuis ook drie miljoen in een innovatiefonds. Dit stimuleert medewerkers en artsen om te innoveren en maakt het mogelijk hun goede ideeën te realiseren.

Strategie
Hans Feenstra: ‘In 2017 hebben we een aantal goede stappen gezet die passen binnen de pijlers van de Strategie 2020. Voorbeelden zijn de komst van de Huisartsenspoedpost op het terrein van het Martini Ziekenhuis, de introductie van het patiëntenportaal en de meerjarenafspraken met zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis. Het Martini Ziekenhuis is in een nieuwe fase terecht gekomen die een financieel gezonde uitgangspositie combineert met kwalitatief hoogstaande zorg. Dit alles biedt een stabiele basis om met vertrouwen vooruit te kijken.’

Lees het online jaaroverzicht 2017

Meer nieuws