Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wijzigingen Raad van Toezicht Martini Ziekenhuis

21-12-2017

Per 1 januari neemt de Raad van Toezicht afscheid van twee van haar leden, mevrouw drs. C.J.W. Hirschler-Schulte en de heer drs. M.A. Ruijs. Voorzitter van de Raad van Toezicht Rik van Terwisga: ‘Met het afscheid van Tineke Hirschler en Maarten Ruijs nemen we afscheid van twee betrokken en deskundige toezichthouders. Ik wil hen beiden graag hartelijk danken voor hun inzet voor het Martini Ziekenhuis. Met hun kennis en interesse hebben zij bijgedragen aan de sterke positie waarin het Martini Ziekenhuis zich nu bevindt.’

Nieuwe leden
De twee  vacatures worden per 1 januari 2018 ingevuld door mevrouw prof. dr. J.M.W. Hazes en de heer A.K. in ’t Veld MA. Mevrouw Hazes zal binnen de Raad van Toezicht de portefeuille kwaliteit en veiligheid beheren. De heer In ‘t Veld neemt het thema innovatie onder zijn hoede. Mevrouw Hazes is werkzaam als hoogleraar en afdelingshoofd reumatologie en voorzitter stafconvent in het Erasmus Medisch Centrum. De heer In ’t Veld is oprichter en directeur van Bureauvijftig, dat ondersteunt bij het ontwikkelen en vermarkten van producten en diensten voor ouderen. Met de komst van deze twee nieuwe leden versterkt de raad zich verder op het gebied van kwaliteit en veiligheid van de zorg en op het gebied van innovatie en ondernemerschap.

Samenstelling en taak Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van het Martini Ziekenhuis bestaat uit minimaal zes en maximaal acht personen. De samenstelling is op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van het ziekenhuis en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De leden worden gehonoreerd volgens de richtlijnen van de NVTZ. Hun taak is toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis. De raad stelt tevens het aantal leden van de Raad van Bestuur vast en heeft het recht van benoeming, schorsing en ontslag van de bestuurders. Ook stelt de raad het salaris en arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur vast. De raad van toezicht van het Martini Ziekenhuis bestaat vanaf 1 januari 2018 uit:

de heer ir. R.H. van Terwisga (voorzitter)
mevrouw drs. V.E. Frankot RA
mevrouw prof. dr. J.M.W. Hazes
de heer drs. J. de Jeu
de heer drs. F.A. van Kesteren
de heer A.K. in ’t Veld

Meer nieuws