Delen via , of Mail.

Patiëntenportaal Mijn Martini van start

17-07-2017

Het Martini Ziekenhuis start maandag 17 juli met de eerste fase van de invoering van het digitale patiëntenportaal Mijn Martini. Dit betekent dat een deel van de informatie die vanaf 17 juli 2017 in de medische dossiers wordt gezet, automatisch in het patiëntenportaal te zien is (informatie vóór 17 juli 2017 is niet zichtbaar). Verder kunnen patiënten vanaf 17 juli 2017 via Mijn Martini hun persoonlijke gegevens bijwerken zoals apotheek, huisarts en NAW-gegevens (zoals deze bekend zijn bij de overheid). 

Inloggen in het patiëntenportaal kan via de website van het Martini Ziekenhuis. Mijn Martini is een beveiligde, persoonlijke omgeving die altijd en overal toegankelijk is via DigiD. Inloggen kan met DigiD en extra controle via sms; een systeem dat ook gebruikt wordt om in te loggen bij websites van de overheid.

In het patiëntenportaal zijn in eerste instantie de volgende onderdelen van het medisch dossier zichtbaar:

 • Persoonlijke gegevens (naam, adres, contactgegevens, huisarts, apotheek, zorgverzekeraar);
 • Geplande en vorige afspraken en verwijzingen;
 • Opnames;
 • Correspondentie met verwijzers en andere zorgverleners buiten het ziekenhuis;
 • Medicatieoverzicht zoals in het ziekenhuis vastgesteld op de dag dat de patiënt het ziekenhuis verlaat;
 • Uitslagen van het Klinisch Chemisch Lab, Infectielab, Certe, longfunctie-onderzoek, audiometrie en endoscopie.

Toekomstige mogelijkheden

Alle ziekenhuizen in Nederland werken op dit moment in opdracht van de overheid aan de invoering van een patiëntenportaal. Dit portaal biedt in de toekomst patiënten de mogelijkheid om:

 • te beschikken over het volledige medisch dossier; 
 • NAW- gegevens bij te werken; 
 • online afspraken te maken of wijzigen;  
 • online vragenlijsten in te vullen; 
 • een actueel medicatieoverzicht in te zien;  
 • gebruik te kunnen maken van een e-consult.

Het patiëntenportaal past in de visie van het Martini Ziekenhuis om patiënten meer regie te geven over hun eigen zorgproces en de service en toegankelijkheid te verbeteren. Op basis van de uitkomsten van de eerste fase, wordt de verdere fasering van de invoering bepaald. Uiterlijk in 2020 beschikt het Martini Ziekenhuis minimaal over de genoemde mogelijkheden.

Meer nieuws