Opnieuw keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis voor Martini Ziekenhuis

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Opnieuw keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis voor Martini Ziekenhuis

11-10-2017

De samenwerkende ouderenorganisaties hebben het Martini Ziekenhuis opnieuw het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis toegekend. Het keurmerk beloont de Nederlandse ziekenhuizen die de zorg hebben aangepast aan de wensen en behoeften van senioren. De ziekenhuizen worden tweejaarlijks getoetst op veertien kwaliteitsaspecten.

Het Martini Ziekenhuis heeft seniorvriendelijkheid al lange tijd hoog op de agenda staan, omdat als gevolg van de vergrijzing het aantal patiënten ouder dan zeventig jaar fors toeneemt. Hans Feenstra, bestuursvoorzitter Martini Ziekenhuis: ‘Ik ben er trots op dat we het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis weer hebben behaald. We investeren veel om ons ziekenhuis nóg toegankelijker te maken voor oudere patiënten en hen gerichte zorg te bieden. Zo is er nu 24/7 een geriater beschikbaar, screenen we op de Spoedeisende Hulp intensief op kwetsbaarheid van ouderen én hebben sinds begin dit jaar een specifieke verpleegafdeling voor kwetsbare ouderen. Daarnaast brachten we dit jaar markeringen aan op onze traptreden en plaatsten veilige trapleuningen.’

Wat was de oorzaak van de val?
Bij alle patiënten van zeventig jaar of ouder die op de Spoedeisende Hulp (SEH) komen, wordt een risicoscreening op kwetsbaarheid en/of functieverlies uitgevoerd. Komt bijvoorbeeld iemand na een val op de SEH, wordt niet alleen het letsel door de val behandeld, maar direct ook gekeken wat de oorzaak van de val was. Is er misschien een achterliggende reden waardoor iemand is gevallen? Niet alleen op de SEH, maar in het hele ziekenhuis zijn de verpleegkundigen getraind om extra oog voor kwetsbare ouderen te hebben en mogelijke problemen, zoals ouderenmishandeling, snel te kunnen signaleren.

Geriatrie-unit
Een belangrijk criterium voor het verkrijgen van het keurmerk is dat ziekenhuizen beschikken over een aparte verpleegafdeling voor kwetsbare ouderen, de Geriatrie-unit. Deze verpleegafdeling is speciaal ingericht voor de klinische zorg voor kwetsbare ouderen, waarbij er sprake is van een verhoogd risico op functieverlies tijdens de opname in het ziekenhuis. Op de afdeling is extra aandacht voor het behoud van zelfredzaamheid van de patiënt. De geriater is hoofdbehandelaar op de Geriatrie-unit.

Transmurale zorgbrug
De transmurale zorgbrug is een belangrijk project dat bijdraagt aan het behalen van het keurmerk. De transmurale zorgbrug is samen met de ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties in de regio Groningen en Drenthe gerealiseerd. Het is een werkwijze waarbij de wijkverpleegkundige werkt als de schakel tussen ziekenhuis en thuis. In het ziekenhuis worden alle patiënten van 70 jaar en ouder gescreend op het risico op functieverlies en samen met de patiënt de gevonden problemen geprioriteerd. Vervolgens bezoekt de wijkverpleegkundige de patiënt al in het ziekenhuis, voor kennismaking en een medische overdracht. Binnen 48 uur na ontslag uit het ziekenhuis bezoekt de wijkverpleegkundige de patiënt thuis en biedt een op maat gemaakt begeleidingstraject op basis van de behoefte van de patiënt en de geprioriteerde zorgproblemen. Daarna legt de wijkverpleegkundige binnen zes maanden ongeveer vier huisbezoeken af. Na het laatste bezoek draagt de wijkverpleegkundige, indien nodig en met toestemming van de patiënt, de zorg over aan de zorgprofessionals in de eerste lijn.

Persoonlijke verhalen
In de week waarin het keurmerk wordt uitgereikt, publiceert het Martini Ziekenhuis op www.martiniziekenhuis.nl/seniorvriendelijk een drietal persoonlijke verhalen die de zorg voor kwetsbare ouderen illustreren. Een naaste van een patiënt, een huisarts en een geriatrieverpleegkundige vertellen over hun ervaringen in of met het ziekenhuis.

Meer nieuws