Delen via , of LinkedIn of Mail.

Jan de Jeu nieuw lid Raad van Toezicht Martini Ziekenhuis

15-12-2016

De Raad van Toezicht van het Martini Ziekenhuis heeft 14 december op voordracht van de cliëntenraad  Jan de Jeu als nieuw lid benoemd. Hij treedt per 1 januari toe en volgt daarmee mevr. Lenie Kootstra op, die twee volle termijnen van vier jaar lid is geweest.

Het Martini Ziekenhuis is geen onbekende organisatie voor Jan de Jeu. Van 1993 tot 2000 was hij er sectormanager Faciliteiten. Momenteel is hij werkzaam als vicevoorzitter College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Rik van Terwisga, voorzitter van de Raad van Toezicht: ‘We zijn blij dat we de heer De Jeu bij ons in de raad kunnen verwelkomen. Hij brengt kennis van vastgoed en huisvesting met zich mee en heeft affiniteit met de zorg, met name vanuit het perspectief van de dienstverlening aan de patiënt. Daarnaast heeft hij grote bestuurlijke en organisatorische kennis en ervaring. ‘

Jan de Jeu: ‘Ik vind het bijzonder nu in een andere rol weer bij het Martini Ziekenhuis betrokken te zijn. En eervol dat mijn aanstelling op voordracht van de cliëntenraad is. Zij behartigen immers de belangen van de patiënten van het ziekenhuis. Ik vind het heel belangrijk om voorliggende vraagstukken altijd vanuit dat perspectief te benaderen. Ik kijk er dan ook naar uit mijn expertises daarvoor in te mogen zetten.’

Samenstelling en taak Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Martini Ziekenhuis bestaat uit minimaal zes en maximaal acht personen. De samenstelling is op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van het ziekenhuis en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De leden worden gehonoreerd volgens de richtlijnen van de NVTZ. Hun taak is toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis. De raad stelt tevens het aantal leden van de Raad van Bestuur vast en heeft het recht van benoeming, schorsing en ontslag van de bestuurders. Ook stelt de raad het salaris en arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur vast. Met de komst van de heer De Jeu bestaat de raad van toezicht van het Martini Ziekenhuis uit:

de heer ir. R.H. van Terwisga (voorzitter)
de heer drs. M.A. Ruijs (vicevoorzitter)
mevrouw drs. V.E. Frankot RA
mevrouw drs. C.J.W. Hirschler-Schulte
de heer drs. J. de Jeu
de heer drs. F.A. van Kesteren
mevrouw mr. G.N. Paanakker

(Fotografie: Megin Zondervan)

Meer nieuws